Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Оновлено: 17.09.2021

В.о. завідувача кафедри - кандидат педагогічних наук,

доцент Грабовський Юрій Антонович

Кафедра теорії та методики фізичного виховання створена з перших днів діяльності факультету фізичного виховання та спорту, а саме з квітня 1994 року.

Діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців спеціальностей: 014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична культура і спорт; 014 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін навчання); 017 Фізична культура і спорт (скорочений термін навчання)галузь знань: 01  Освіта / Педагогіка.

Склад кафедри теорії та мтеодики фізичного виховання:

На сьогодні на кафедрі працюють 5 штатних викладачів, 3 внтутрішніх сумісника 1 провідний фахівець заочної форми навчання:

1. Грабовський Юрій Антоновичкандидат педагогічних наук, доцент – в.о. завідувача кафедри;

2. Пришва Олесь Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент;

3. Городинська Інна Володимирівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка;

4. Коваль Вікторія Юріївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка;

5. Кольцова Ольга Сергіївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка;

6. Степанюк Світлана Іванівна - кандидатка наук з фізичного виховання та спорту

 

За сумісництвом на кафедрі працюють три особи, з яких:

1. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного унверситету, кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Балковий Ігор Анатолійович – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання;
3. Руденко Вікторія Сергіївна - викладачка кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Провідна фахівчиння заочної форми навчання - Хохлова Марина Олександрівна.

Основні напрямки науково-методичної роботи кафедри пов’язані з проблемами підготовки майбутнього вчителя, озброєного педагогічними технологіями фізичного виховання школярів. Це – проблеми впливу фізичних навантажень на розвиток організму людини; проблеми виховання школярів засобами фізичної культури та спорту; проблеми відбору обдарованої молоді.

Кафедра постійно дбає про поліпшення умов навчально-методичної та наукової роботи викладачів та студентів факультету. Для цього з січня 2003 року функціонує навчально-методичний кабінет (зав. кабінету Хохлова М.О.), який налічує понад 3800 примірників наукової та методичної літератури (з них більше ніж 200 підготовлено викладачами кафедри),  25 періодичних видань, зразки написання курсових та дипломних робіт, зразки оформлення звітів з педагогічної практики. Значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів, магістрантів та учнів ліцею при Херсонському державному університеті. Останнім часом студенти щорічно приймають участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з фізичного виховання та фізичної реабілітації, де займають призові місця. При кафедрі створено відділення Малої академії наук України: «Валеологія. Фізична культура».

Викладачі кафедри приймають участь і в організації та проведенні науково-практичних  конференцій та семінарів. Так, з вересня 2003 року проводиться традиційна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юнацького спорту». Учасники конференції обговорюють проблеми сучасного стану, перспективи розвитку юнацького спорту в різних регіонах України та проблеми навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах, училищах фізичної культури та інших спортивних закладах; проблеми харчування та відновлення спортсменів після травм в підготовчий та після змагальний періоди річного циклу тренувань; проблеми забезпечення спортивним інвентарем та безпосередньої участі юнаків у змаганнях різного рівня. В конференції беруть участь більше ніж 200 осіб, у тому числі такі провідні науковці як професори Волков Л.В., Сергієнко Л.П., Вісковатова Т.П., Смульський В. Л., Ровний А.С. та інші.

З метою якісної підготовки студентів та проведення педагогічної практики (керівництво якої здійснює кафедра) укладені угоди зі школами міста Херсону та області, на базі яких студенти проходять виробничу практику. Для проходження навчальних практик укладені угоди із позашкільними закладами освіти. Серед них Вище училище фізичної культури,   загальноосвітні школи №24, №27, №30, №48, №52, №53, № 55, гімназії №3, № 5, № 6, школою гуманітарної праці, дитячо-юнацькими спортивними школами м. Херсона, Голопристанська загальноосвітня школа № 1, практичне навчання студентів здійснюється також на базі школи для хворих на сколіоз та ін.

Новий Модуль Новин

Новий Контакти

Новий Модуль Документ

Навчальні плани, навчальні робочі плани 2020-2021 н.р.

Оновлено: 18.08.2020

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр, денна форма навчання

014 НП бакалавр, денна.pdf (1.2 Mb); 

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) магістр, денна форма навчання

014 НП магістр, денна.pdf (836.7 Kb);

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр,  заочна форма навчання

НП 014 бакалаври заочна.pdf (1.1 Mb);

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) магістр, заочна форма навчання

НП 014 магістри заочна.pdf (755.6 Kb);

Робочий план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр, денна форма навчання

014 робочі плани денна.pdf (2.4 Mb);

Робочий план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр, заочна форма навчання

РП 014 заочна.pdf (1.7 Mb)

 

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Посилань

Контакти

Тел.: Робочий: 0552 - 32-67-65
Вн. тел.: 253
Email:

Побажання та пропозиції

Модуль пропозицій та побажань

Ваше ім’я: *
Електронна адреса: *
Текст повідомлення: *  
Captcha *

* поля, обов’язкові для заповнення