Навчально-методична робота

Оновлено: 11.01.2022

Рішенням Вченої ради Херсонського державного університету 

(Протокол №4 від 25.10.2021 року)

рекомендовано в якості збірників навчальних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти колектику кафедри (за редакцією зав.кафедри доц.Возного С.С.)

Zbirnyk program MBOFVS.pdf (1.3 Mb); Zbirnyk program MBOS.pdf (990.1 Kb)

Рішенням Вченої ради Херсонського державного університету

(Протокол №6 від 30.11.2020 року)

рекомендовано до друку навчальний посібник "Функціональна анатомія опорно-рухового апарату з основами динамічної морфології" колективу кафедри (Голяка С.К., Возний С.С., Гацоєва Л.С., Глухова Г.Г.)

МАКЕТ_Голяка С.К. Анатомія .pdf (2.2 Mb)


Рішенням Вченої ради Херсонського державного університету

(Протокол №10 від 27.04.2020 року)

рекомендовано до друку методичні рекомендації для студентів факультету фізичного  виховання та спорту "Корекція постави та контроль за її  формуванням в процесі фізичного виховання", колективу авторів Голяки С.К, Маляренко І.В. та Возного С.С. 

     В даних методичних рекомендаціях розглядаються питання біомеханіки хребта, види порушення постави, причини та профілактика її порушень. Розкритий зміст і методика руховової активності, загальнозміцнюючих і спеціальних коригуючих вправ при дефектах постави, методика виховання правильної постави та контролю ефективності оздоровчих заходів. Особливу увагу звернуто на можливість виникнення порушень постави у юних спостемнів.

     Методичні вказівки рекомендовано для студентів факультету фізичного виховання та спорту,  фахівців з лікувальної фізичної  культури та реабілітологів. 

КОРЕКЦІЯ ПОСТАВИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ФОРМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Голяка С.К., Маляренко І.В., Возний С.С.-конвертирован.pdf (912.4 Kb)


Шановні студенти  та викладачі запрошуємо ознайомитись з електронним архівом-репозитарієм Херсонського державного університету,  де містяться навчально-методичні розробки викладачів кафедри.

Електронна адреса інституційного репозитарію: eKhSUIR.kspu.edu

 

Науково-методична робота кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту.

Видані наступні навчальні посібники, навчально-методичні рекомендації  до  практичних і лабораторних занять:

 

1. Голяка С.К.Фізіологічні основи фізичної культури та спорту [навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту]. /  С.К. Голяка, С.С.Возний. - Херсон: ХДУ, 2006. – 142 с.

2. Голяка С.К. Курсові роботи з фізіологічних основ фізичної культури та спорту [для студентів ІІІ-ІV курсів факультету фізичного виховання та спорту]. /  С.К. Голяка. -  Херсон: ХДУ, 2007. – 38 с.

3. Голяка С.К.Фізіологічні основи фізичної культури і спорту [методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів факультету фізичного виховання та спорту]. /С.К. Голяка. -  Херсон: ХДУ, 2008. – 42 c.

4. Голяка С.К. Вікова фізіологія [методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять для студентів / С.К.Голяка, О.Б.Спринь,. І.М.Рожков. – Миколаїв: МДУ, 2009.

5. Голяка С.К. Практикум з фізіологічних основ фізичної культури та спорту. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів факультету фізичного виховання та спорту / С.К.Голяка. - Херсон: ХДУ, 2010.

6. Голяка С.К. Фізіологія фізичних вправ з основами вікової фізіології (навчально-методичний посібник) /С.К. Голяка, С.С.Возний. - Херсон: ХДУ, 2011. – 112 с.

7. Голяка С.К. Фізіологічні основи фізичної культури та спорту. / Навчально-методичний посібник./ С.К.Голяка, С.С. Возний. – Херсон: ПП„Вишемирський В.С.”, 2015. – 236 с.

8. Голяка С.К. Фізіологія людини. / С.К.Голяка, І.В.Маляренко, В.В.Бевзюк. – / Методичний посібник. – Херсон: ХДУ, 2015. – 112 с.

9.Голяка С.К.Профілактика захворювань органів зору в аспекті валеолого-гігієнічної освіти школярів / Метод. рекомендації. / С.К.Голяка, С.С.Ласька, Н.Є.Галицька. – Херсон, 2017. – 64 с.

10. Голяка С.К. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. Метод. рекомендації. / С.К.Голяка, І.Г.Глухов. – Херсон: Вид-во ПП. Вишемирський В.С., 2019. – 84 с.

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення

Оновлено: 03.03.2020