Соціально-гуманітарна діяльність

Оновлено: 17.11.2020

Соціально-гуманітарний аспект роботи кафедри та формування загальних компетентностей soft skills competencies здобувачів вищої освіти

Куратори академічних груп

111, 112 групи (091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Загороднюк Наталія Володимирівна

211м, 212м (091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Бесчасний Сергій Павлович

311, 312 групи (091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини))– Головченко Ігор Валентинович

411, 412 група (091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Захарова Марина Ярославівна

111м, 112м (091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Гасюк Олена Миколаївна

211м, 212м (091 Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Карташова Ірина Іванівна

В умовах компетентнісної парадигми підготовка майбутніх біологів реалізується шляхом органічної єдності загальних та професійних компетентностей. Здобуття загальних компетентностей (soft skills competencies) у педагогічній та науково-методичній літературі трактують як сукупність знань, навичок та вмінь, які є універсальними і значення яких з часом тільки зростає та актуалізується. На відміну від професійних компетентностей soft skills competencies орієнтовані на гармонічний розвиток особистості, формування загальноприйнятних у глобальному світі характеристик людини і фахівця. Згідно професійного стандарту 09 Біологія до числа загальних компетентностей віднесено: здатність працювати у міжнародному контексті; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність розробляти та керувати проектами; здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Формування вище вказаних загальних компетентностей (soft skills competencies) під час фахового становлення майбутніх біологів спроектовано на кафедрах ботаніки та біології людини та імунології.

Усі події студентського життя висвітлюються у соціальних мережах:

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1639053176424538

Instagram:

https://instagram.com/fbge_ksu?igshid=paenbkcypulj

Важливі посилання:

Головні події життя університету представлені на головній сторінці сайту в розділі Новини

http://www.kspu.edu/Default.aspx

Путівник для студента ХДУ 2019/2020

http://www.kspu.edu/ForStudent/StudentGuide.aspx

Сервіси та інформаційні ресурси

http://www.kspu.edu/Information/services.aspx