Практики: навчальні, виробничі, переддипломні

Оновлено: 06.11.2020

Студенти-біологи протягом здобуття освіти проходять низку навчальних та виробничих практик. Керівниками практик є провідні фахівці ХДУ, зокрема, викладачі кафедри ботаніки

Переддипломна практика

Переддипломна практика здобувачів СВО "магістр" спеціальності 091 Біологія (за освітньо-професійною програмою "Біологія") 2020-2021.

 

Програма переддипломної практики (СВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за 

ОПП "Біологія")

Переддипломна 1 курс 091 Біологія магістр.pdf (277.4 Kb)

 

Програма переддипломної практики (СВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за 

ОПП "Біологія")

 

Переддипломна 091 Біологія магістр 2 курс 2020-2021 .pdf (490.2 Kb)Переддипломна практика здобувачів РВО "магістр" спеціальності 091 Біологія (за освітньо-професійною програмою "Біологія") організується на базі кафедри ботаніки та кафедри біології людини та імунології, а також науково-дослідних лабораторій цих кафедр. Проводиться у 3 семестрі, триває 8 тижнів

Програма переддипломної практики (РВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за ОПП "Біологія")

 Переддипломна практика 091 Біологія_М_ програма.pdf (232.8 Kb)

Службова про направлення студентів (РВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за ОПП "Біологія") на переддипломну практику, закріплення керівників практики. Розпорядження про направлення студентів на практику

 Службова Направлення на переддипломну 091 Біологія_М.pdf (187 Kb)

 Розпорядження 091Біологія направл_переддипломна практика.JPG (208.9 Kb)

Звіти студентів (РВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за ОПП "Біологія") про проходження переддипломної практики (протокол передзахисту кваліфікаційних робіт)

 ПРОТОКОЛ_091 Біологія денна_звіт з практики_передзахист.pdf (235.7 Kb)

 Довідки про перевірки кваліфікаційних робіт (РВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за ОПП "Біологія") на текстові збіги (дотримання Положення про академічну доброчесність)

Довідки про перевірку на антиплагіат кваліф_роботи 091БіологіяМ.pdf (555 Kb)

 Звіт про результати проведення переддипломної практики (РВО "магістр", спеціальність 091 Біологія (за ОПП "Біологія")

 Звіт про проходження переддипл_практики 091Біологія_М.pdf (226.4 Kb)

Виробничі практики 

  Виробнича практика здобувачів СВО "магістр" спеціальності 091 Біологія денна форма здобуття освіти (за освітньо-професійною програмою "Біологія")2020-2021: програма Виробнича практика 1 курс магістр 091 Біологія.pdf (720.7 Kb)

 Виробнича практика здобувачів СВО "магістр" спеціальності 091 Біологія  денна форма здобуття освіти(за освітньо-професійною програмою "Біологія")2020-2021: програма Виробнича асистентська 091 біологія д.pdf (980.4 Kb)

 Виробнича практика здобувачів СВО "магістр" спеціальності 091 Біологія  заочна форма здобуття освіти(за освітньо-професійною програмою "Біологія")2020-2021: програма Виробнича асистентська 091 біологія з.pdf (781.5 Kb)

  Виробнича практика здобувачів РВО "магістр" спеціальності 091 Біологія денна форма здобуття освіти (за освітньо-професійною програмою "Біологія"): програма Виробнича МАГ 091 Біологія ОПП Біологія.pdf (609.3 Kb)

Виробнича практика здобувачів РВО "магістр" спеціальності 091 Біологія заочна форма здобуття освіти (за освітньо-професійною програмою "Біологія"): програма Виробнича МАГ_заоч 091 Біологія ОПП Біологія.doc (862 Kb)

Наскрізна програма практик здобувачів РВО "магістр" спеціальності 091 Біологія (за освітньо-професійною програмою "Біологія") наскрізна програма практик 091 Біологія МАГ.pdf (1.5 Mb) 

Виробнича (науково-дослідна) практика здобувачів РВО "магістр" спеціальності 091 Біологія денна форма здобуття освіти (за освітньо-науковою програмою "Ботаніка"): програма Виробнича МАГ Наук_досл практика 091 Біол_Ботан 2018.doc (263 Kb)

 Виробнича практика здобувачів РВО "бакалавр" спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середя освіта (біологія та здоровя людини), денна форма здобуття освіти: програма Виробнича 091 Біол 014 С_о_біол_здор_люд_денна БАКАЛ4.doc (164 Kb)

 

Навчальні практики

 Навчально-польова практика з систематики рослин: для здобувачів РВО "бакалавр" (2 курс) спеціальності 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія та здоровя людини) денна форма здобуття освіти:

програма  Систематика в_рослин ПРАКТИКА 091 014 Біологія денне 2019-20.doc (211 Kb

Навчально-польова практика з морфології рослин: для здобувачів РВО "бакалавр" (1 курс) спеціальності 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія та здоровя людини) денна, заочна форма здобуття освіти:

програми Робоча програма навч_практ з морфол.росл_2019-2020 денне 091.doc (184.5 Kb)  Робоча програма навч_практ з морфол. росл. 2019-2020_денне_014.doc (187 Kb) Навч_практ з морфол.росл_2019-2020_заочн._091_014.doc (168 Kb)

Навчально-польова практика з фізіології рослин: для здобувачів РВО "бакалавр" (3 курс) спеціальності 091 Біологія,  014.05 Середня освіта (біологія та здоровя людини) денна, заочна форма здобуття освіти: програми Фізіологія та екологія рослин практика 2019_20.doc (342.5 Kb)

 Фізіологія та екологія рослин практика 2019_20 заочне.doc (229 Kb)

 

Практика з фармацевтичної ботаніки: для здобувачів РВО "бакалавр" спеціальності "Фармація, промислова фармація" (Медичний факультет) : програма  Фармботаніка польова практика денне 2019-20 програма.doc (161 Kb)