Наукова робота

Оновлено: 01.10.2020


Фахівці випускової кафедра ботаніки протягом останніх років успішно реалізують сумісний шведсько-український проект «Як був завойований Схід: на шляху до екологічної історії степу» («How the East was won: Towards an environmental history of the Eurasian steppe», наковий керівник від української групи проф. Мойсієнко І.І., який виконується спільно зі Стокгольмським університетом, фінансується Шведським науковим комітетом, 2013–2019 рр.).

За 2014–2018 роки викладачами кафедри ботаніки були успішно виконані держбюджетні прикладні науково-дослідні теми, що фінансувалися Міністерством освіти і науки України: «Методологія запровадження технологій збереження фіторізноманіття в умовах агроландшафтів півдня України»  (№ реєстрації 0113U003115, керівник професор Бойко М.Ф., 2014–2015 роки); «Фіторізноманіття як основа формування екомережі антропогенно фрагментованого степового регіону» (науковий керівник проф. Бойко М.Ф., 2014–2015 роки). Зараз виконуються дві фундаментальні науково-дослідні теми: «Молекулярна філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я» (науковий керівник проф. О.Є. Ходосовцев, 2016–2018 роки, №0114U002518) та «Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного Причорномор’я: закономірності та можливості управління процесом» (науковий керівник проф. І.І. Мойсієнко, 2017–2019 рр.).

Протягом останніх п’яти років фахівцями випускової кафедри реалізовано 14 госпдоговірних тем, тематика яких стосувалась розробки кадастрової документації заповідних об’єктів та вивчення стану і проблем використання природних ресурсів місцевого значення: «“Картка первинного обліку загальнозоологічного заказника місцевого значення «Корсунський» (науковий керівник проф. Бойко М.Ф., замовник - Державне підприємство «Каховське лісове господарство», 2013–2014 роки); «Наукове обґрунтування наявності Червонокнижних видів рослин і тварин на береговому відвалі о.Козак (смт Козацьке Бериславського району Херсонської області)» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І., замовник – ТОВ сільськогосподарське підприємство «Нібулон»; 2014 р.); «Оцінка проведення днопоглиблювальних робіт на представників тваринного і рослинного світу прибережних територій р. Південний Буг від м. Вознесенськ до м. Миколаїв (в межах Баловненської та Кир’яківської сільських рад Миколаївської області)» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І., замовник – ТОВ сільськогосподарське підприємство «Нібулон», 2014 р.); «Обґрунтування рекреаційного навантаження ділянок «Скадовського дослідного лісомисливського господарства» (науковий керівник проф. Мойсієнко І.І., замовник – ДП Скадовське дослідне лісомисливське господарство, 2014 р.); «Внесення змін до наукового обґрунтування необхідності оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Великі Сірогози» (науковий керівник проф. Бойко М.Ф.; замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2016 р.);  «Розробка наукового обгрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» (науковий керівник проф. О.Є. Ходосовцев, замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2017 рік); «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-заповідного фонду – лісового заказника загальнодержавного значення «Березові колки» (за формою 1 ДКПЗФ)» (науковий керівник проф. О.Є. Ходосовцев, замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2017 р.); «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-заповідного фонду – лісового заказника загальнодержавного значення «Інгулець» та «Балка Великі Сірогози» (за формою 1 ДКПЗФ)» (науковий керівник проф. О.Є. Ходосовцев, замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2017 р.); «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Архангельський ліс» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є., замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2018 р.); «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Летючі піски» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є., замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2018 р.); «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Недогірський ліс» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.; замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2018 р.); «Оформлення кадастрової документації на територію об’єкта природно-заповідного фонду – заповідного урочища місцевого значення «Новодмитрівський ліс» (науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.; замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА, 2018 р.); «Наукове обґрунтування необхідності створення об’єкта природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Карадай» (договіру від 25 липня 2018 року № 10/2018) (науковий керівник, проф. Мойсієнко І.І., 2018 р., замовник – Департамент екології та природних ресурсів ХОДА); «Оцінка впливу робіт за проектом «Нове будівництво причальної споруди на перевантажувальному терміналі ТОВ СП «НІБУЛОН» з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт по вул. Береговій, 2В, м. Гола Пристань, Херсонської області» на  представників тваринного і рослинного світу» (науковий керівник Мойсієнко І.І., замовник – ТОВ сільськогосподарське підприємство «Нібулон», 2018 р.).

Завдяки успішно реалізованим проектам випускової кафедри ботаніки Херсонським державного університету лише за останні п’ять років було зароблено 1321516 гривень.

          За результатами проведених комплексних наукових досліджень протягом останніх п’яти років професорсько-викладацьким складом випускової кафедри опубліковано 310 наукових публікацій. До їх числа входять 5 монографій: Соломаха І.В., Воробйов Є.О., Мойсієнко І.І. Рослинний покрив лісів та чагарників Північного Причорномор’я. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – 387 с. Дідух Я.П., Мала Ю.І., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Ходосовцев О.Є. Біотопи Гірського Криму. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – 292 с.; Полянська К.В., Борисенко К.А., Павлачик П., Мойсієнко І.І. та ін. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / / під ред. д.б.н. А.Куземко. Київ, 2017. – 304 с.; Соломаха В.А. ред. Судинні рослини смарагдової мережі під охороною Бернської конвенції. Колектив авторів (Мойсієнко І.І.) . – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2017. – 152 с.; Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 553 с. (Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Захарова М.Я.). Професором О.Є. Ходосовцевим у співавторстві з іншими вченими опубліковано 3 підручники для середньої школи «Біологія» (6, 7, та 8 класи). Крім того, співробітники кафедри мають у науковому надбанні 37 статей опублікованих в провідних світових  журналах, що входить до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Співробітники кафедри постійно публікуються в провідних наукових закордонних журналах: Lichenologist, Opuscula Philolichenum, Biodiversity and Conservation, Nova Hedwigia, Herzogia, Wulfenia, Turkish Botanical Journal, Polish Botanical Journal, Annales Botanici Fennici, Journal of Systematics and Evolution, Plant Biosystems, Acta Oecologica, Folia Grypogamica Estonica, Kitaibellia, Biodiversity: Research and Conservation, Basic and Applied Ecology, Phytocoenologia, Acta Oecologica тощо). У фахових виданнях України (Український ботанічний журнал, Чорноморський ботанічний журнал, Studia Biologia, Вісник Одеського національного університету, серія Біологія тощо) опубліковано 65 статей.

На базі випускової кафедри ботаніки з 2005 року видається фахове видання «Чорноморський ботанічний журнал» (головний редактор проф. О.Є. Ходосовцев). Лише за останні п’ять років підготовлено 16 його випусків (245 друкованих аркушів). Крім того, щорічно кафедра випускає збірку «Наука і методика», можуть публікуватися магістранти. Співробітники кафедри ботаніки входять до складу редакційних колегій, зокрема до Чорноморського ботанічного журналу - проф. І.І. Мойсієнко, проф. Бойко М.Ф., доц. Мельник Р.П., до Українського ботанічного журналу – проф. О.Є. Ходосовцев тощо.

За останні п’ять років на базі випускової кафедри ботаніки організовано та проведено 6 наукових конференцій та науково-практичних семінарів різного рівня, серед яких міжнародна конференція «Рослинний світ У Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин (2018 р.); міжнародні семінари ««Історична екологія сільського господарства Південноукраїнських степів» (2015, 2017 рр.); всеукраїнські конференції «З’їзд фітобіологів Херсонщини та Причорномор’я»  (2015 р.), «Наукові читання присвячені Й.К. Пачоському» (2014 р.) та «Актуальні питання ботаніки та екології» (2016 р.) де розглядаються актуальні проблеми розвитку біологічної науки, екологічні питання та проблеми збереження біорізноманіття регіону. Крім організованих власне кафедрою, викладачі нерідко беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Зокрема лише протягом останніх п’яти років співробітники кафедри представили 67 матеріалів на більш ніж 20 конференціях.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі науково-технічних та спеціалізованих рад. Професор О.Є. Ходосовцев є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій з ботаніки та мікології, що діє в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Професори М.Ф. Бойко, І.І. Мойсієнко та О.Є. Ходосовцев є членами науково-технічної ради Національного природного парку «Нижньодніпровський»; проф. О.Є. Мойсієнко, проф. О.Є. Ходосовцев, доц. Р.П. Мельник – Національного природного парку «Олешківські піски»; проф. І.І. Мойсієнко – Національного природного парку «Джарилгацький», проф. І.І. Мойсієнко та О.Є. Ходосовцев – Біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна».

Аспірантуру при Херсонському державному університеті було відкрито у 1992 році постановою Міністерства освіти України з 8 наукових спеціальностей. При кафедрі ботаніки в різні роки функціонувала аспірантура зі спеціальностей 03.00.05 Ботаніка, 03.00.26 Мікологія та 03.00.16 Екологія. За роки існування аспірантури було захищено 8 кандидатських дисертацій, серед випускників аспірантури 2 чоловіки отримали ступінь доктора біологічних наук. У 2016 році на факультеті ліцензовано підготовку здобувачів 3 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – докторів філософії PHD за спеціальністю 091 Біологія. Наразі на кафедрі кваліфікацію доктора філософії здобувають 3 особи.

Вагоме місце на випусковій кафедрі приділяється роботі з талановитою студентською молоддю. Плідно функціонують студентські наукові групи:  «Флористика» (керівник професор М.Ф. Бойко), «Екологія, систематика та географія  судинних рослин» (керівник професор кафедри ботаніки, доцент І.І. Мойсієнко), «Ліхенологія» (керівник  проф. О.Є. Ходосовцев), «Біомофологія» (керівник доцент Н.Р. Павлова). Проблемні групи складаються з числа кращих студентів. На засіданнях груп обговорюються теоретичні питання, пов’язані з сучасним розвитком біологічної науки, розробляються маршрути польових наукових експедицій. Під керівництвом професорсько-викладацького складу студентами опубліковано 30 наукових робіт. Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з біології, Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з біології, присвячених фундаментальним та прикладним дослідженням. За результатами роботи студентських творчих колективів призером студентської Олімпіади з біології став Валерій Дармостук (диплом ІІІ ступеня Всеукраїнської студентської Олімпіади з біології, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015 р.). Аспірант кафедри ботаніки Дармостук В.В. отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Завдяки успішно реалізованим науковим проектам випускової кафедри ботаніки щодо створення нових національних природних парків «Нижньодніпровський», «Олешківські піски», «Джарилгацький» на півдні України випускники спеціальності «Біологія» Херсонського державного університету (Г.О. Наумович, В.В. Дзеркаль, А.О. Шапошнікова, О.М. Садова, А.А. Пономарьова, В.М. Клименко, С.Ю. Шевцов тощо) успішно працюють на новостворених робочих місцях.

 


 

 
    
  
2-й відкритий з'їзд фітобіологів Херсонщини, 2008 рік.
Зліва направо: директор НДГ "Новокаховське" Дерев'янко Василь Миколайович, провідний науковий співробітник відділу флори та рослинності НБС-ННЦ професор Корженевський Владислав Вячеславович, професор кафедри ботаніки ХДУ Бойко Михайло Федосійович
   
3-й відкритий з'їзд фітобіологів Херсонщини, 2010 рік.
Екскурсія до Агробіостанції - Ботанічного саду ХДУ.
Учасники V Міжнародних ботанічних читань пам'яті Й.К. Пачоського, 2009 рік.

Кафедра співпрацює за творчими договорами з Біосферним заповідником «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Чорноморським біосферним заповідником, Азово-Сиваським національним парком, науково-дослідним господарством «Новокаховське» Нікітського ботанічного саду-Національного наукового центру, Природним заповідником «Єланецький степ», Опукським природним заповідником, Казантипським природним заповідником, з Познанським університетом, з кафедрою ботаніки Познаньського аграрного університету ім Авнгуста Чешковського (Познань, Польща), Варшавським університетом (Польща), з відділом вищих рослин, відділом ліхенології і бріології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, з кафедрою ботаніки Харківського державного університету, Ботанічним музеєм Національного науково-природничого музею НАН України, Криворізьким ботанічним садом НАН України тощо.

У 1998 році при кафедрі створена наукова лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу (завідувач - Ходосовцев О.Є.), якій в 2003 році присвоєно ім'я видатного українського вченого Й.К.Пачоського. У 2003 році при кафедрі засновано лабораторію екології рослин та охорони довкілля (завідувач – доцент Мойсієнко І.І.). Професор кафедри ботаніки Бойко М.Ф. є завідувачем науково-дослідної лабораторії інтродукції рослин, створеної при Агробіостанції - Ботанічному саді ХДУ.

В 1992 р. на кафедрі ботаніки була завершена наукова тема з вивчення бріофлори степової зони Європи ( доктор біологічних наук, професор Бойко М.Ф.). В 1997 р. завершена наукова тема з вивчення питань онтоморфогенезу та інтродукції рослин. З 2000 р. по 2004 роки виконувалася держбюджетна науково-дослідна тема “Критико-таксономічне вивчення рослин і грибів півдня України”, описані нові для науки види лишайників, нові форми мохоподібних, знайдені нові для України та регіону види адвентивних рослин. З 2005 по 2008 рік виконувалася держбюджетна наукова тема "Фітобіологічне і ландшафтне різноманіття вапнякових і лесових відслонень Причорномор'я та їх охорона", в ході виконання якої виявлені закономірності процесів заростання вапнякових і лесових відслонень, був проведений системний аналіз фіто- та ліхенобіоти.

В кінці 90-х років ХХ століття сформувалась Херсонська ботанічна школа професора Бойка М.Ф., яка може розв’язувати складні наукові та науково-методичні проблеми. Основними напрямками науково-дослідної діяльності школи є:

 • вивчення біорізноманіття рослинного та грибного світу Півдня України,в т.ч. Криму;

 • таксономії рослин і грибів, їх біоморфології, флористики, філогенії, созології;

 • проведення екологічного моніторингу та фітоіндикації; дослідження антропогенних змін та охорони і раціонального використання рослин і грибів, природно - заповідного фонду, фітозабруднення екосистем, біоруйнування пам’ятників античності, філогенетичних та екологічних аспектів біосинтезу органічних речовин та вмісту важких металів в рослинах природних та культурних екосистем;

 • методичні основи викладання ботанічних дисциплін. 

 

Кафедра ботаніки: шляхами наукових експедицій 


 
 
 
   

  

Науковий доробок викладачів кафедри ботаніки: монографії

 1. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения /Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. та ін. – К.: Вестник зоологии, 2000. – 240 с.
 2. Бойко М.Ф. Анализ бриофлoры степной зоны Европы. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 180 с.
 3. Бойко М.Ф. Мохообразные в ценозах степной зоны Европы. – Херсон: Айлант,1999. – 160с.
 4. Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України. – Херсон: Айлант, 2008. – 232 с.
 5. Бойко М.Ф, Москов Н.В., Тихонов В.И. Растительный мир Херсонской области. – Симферополь: Таврия, 1987. – 144 с.
 6. Бойко М.Ф., Подгайний М.М. Червоний список Херсонської області. – Херсон: Айлант, 1998. –32 с.; 2002 (2-е видання, перероблене та доповнене). – Херсон: Терра. – 28 с.
 7. Бойко М.Ф. Ходосовцев О.Є. Мохоподібні та лишайники. – Херсон: Айлант, 2001. – 68 с.
 8. Бойко М.Ф. Чорний С.Г. Екологія Херсонщини. – Херсон: Терра, 2001. – 186 с.
 9. Ильницкий О.А., Бойко М.Ф., Федорончук М. И. и др. Основі фитомониторинга. – Херсон: Айлант, 2005. – 345 с.
 10. Москов Н.В. Лекарственные растения. – Москва, 1992. – 166 с.
 11. Москов Н.В., Москова Т.Н., Заец С.С. Целебная кладовая Херсонщины. – Херсон: ПКФ СТАР ЛТД, 2002. – 347 с.
 12. Природа Херсонської області /Аліфанов О.П., Бойко М.Ф., Бойко В.М., Котовський І.М., Русіна Л.Ю., Фентісова Т.O., Чорний С.Г. (Відп. редактор М.Ф.Бойко). – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с.
 13. Работягов В.Д., Свиденко Л.В., Деревянко В.Н., Бойко М.Ф. Эфиромасличные и лекарственные растения, интродуцированные в Херсонской области (эколого-биологические особенности и хозяйственно-ценные признаки). - Херсон: Айлант, 2003. - 288 с.
 14. Український природний степовий заповідник /Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Бойко М.Ф., Партика Л.Я. та ін. – К: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 15. Ходосовцев А.Е. (в співавторстві) Определитель лишайников России. Сем. Фусцидеевые. Телосхистовые. – Санкт-Петербург: Наука, 2004. – 339 с.
 16. Ходосовцев О.Є. Лишайники причорноморських степів України. – К.: Фітосоціоцентр, 1999 – 236 с.
 17. The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine /Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D. – Kiev: Phytosociocentre, 1998. – 180 p.
 18. Boiko M.F., Virchenko V. M. et al. Red Data Book of European Bryophytes. – Trodheim, 1995. – 291 p.
 19. Dudka I., Minter D., Kondratyuk S., Khodosovtsev A. et al. Fungi of Ukraine (1996);
 20. Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D. Checklist of Ucrainian lichens (1996);