Гасюк Олена Миколаївна

Оновлено: 22.06.2021

 

 

Завідувач кафедри, завідувач лабораторії фізіології кровообігу

доцент, кандидат біологічних наук

Заступник головного редактора наукової збірки "Природничий альманах" категорія Б

Наукові інтереси: Фізіологія імунної системи. Плейотропні ефекти цитокінів.

Плейотропні ефекти еритропоетину. Фізіологія осіб із слуховою депривацією.

Поведінка тварин в стресових умовах.

https://orcid.org/0000-0003-1055-2848

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56380597000

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DnToaW0AAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/13883535

Резюме: Гасюк О.М. CV.pdf (315.2 Kb)