Склад кафедри

Updated: 5/25/2020

Штатні викладачі:

Давидов Олексій Віталійович – кандидат географічних наук, зі спеціальності 11.00.11. конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів, доцент, завідувач кафедри.

Охременко Ірина Вікторівна – кандидат географічних наук, зі спеціальності 11.00.11. конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів, доцент, заступник завідувача кафедри.

Вінніченко Геннадій Пантелійович – доктор геолого-мінералогічних наук зі спеціальності 04.00.01 – загальна та регіональна геологія, професор.

Семенюк Станіслав Кузьмич – кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 - зоологія, доцент.

Кундельчук Оксана Петрівна – кандидат біологічних наук, зі спеціальності 03.00.11. цитологія, гістологія, доцент кафедри.

Сараненко Інна Іванівна – кандидат біологічних наук, зі спеціальності 03.00.16 екологія, доцент кафедри.

Сумісники кафедри:

Котовський Ігор Миколайович – кандидат географічних наук, зі спеціальності 11.00.04. геоморфологія та еволюційна географія, доцент.

Мазур Василь Ілліч – кандидат сільськогосподарських наук, зі спеціальності 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації, доцент кафедри