Кадровий склад

Оновлено: 23.08.2022

Склад кафедри 

 

Гасюк Олена Миколаївна

Завідувач кафедри, завідувач лабораторії фізіології кровообігу

доцент, кандидат біологічних наук

Гарант ОП "Біологія" першого (бакалаврського рівня вищої освіти)

Заступник головного редактора наукової збірки "Природничий альманах" категорія Б

Дисципліни: Фізіологія людини і тварин; Клітинні основи кровотворення; Нейроімунологія; Психофізіологія, Адаптогенез живих систем

Наукові інтереси: Фізіологія імунної системи. Плейотропні ефекти цитокінів.Плейотропні ефекти еритропоетину. Фізіологія осіб із слуховою депривацією.Поведінка тварин в стресових умовах.

https://orcid.org/0000-0003-1055-2848

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56380597000

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DnToaW0AAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/13883535

 

Зав'ялов Володимир Петрович

професор, доктор біологічних наук, професор кафедри біології людини та имунологии Херсонського державного університету

професор спільної лабораторії біотехнології,відділення хімії факультету, математики та природничих наук університету м. Турку, Фінляндія


Дисципліни: Керівництво кваліфікаційними і курсовими роботами.

Наукові інтереси: молекулярна біологія, молекулярна імунологія, мікробіологія

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35566437900  

https://orcid.org/0000-0001-5351-8741  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gN8ph38AAAAJ

Лановенко Олена Геннадіївна

доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Дисципліни: 

Генетика з основами селекції, Стратегія сталого розвитку,  Основи сільського господарства; Генетика людини,Методика розв'язання шкільних біологічних задач

Наукові інтереси:  Аналіз поширеності вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат у міських та сільських популяціях із різною генетико-демографічною структурою.

Роль генетичних факторів в етіології та патогенезі розладів аутистичного спектру.

Оцінка цитогенетичного ефекту впливу факторів середовища за клітинами букального епітелію експериментальних тварин та людини.

https://orcid.org/0000-0003-1462-0967

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TayCbeUAAAAJ

Список наукових праць:  список наукових праць Лановенко 1998-2019.doc (274 Kb)

 

Спринь Олександр Борисович

доцент, кандидат біологічних наук

Дисципліни: Вікова фізіологія та валеологія; Анатомія людини; Фізіологія ВНД, Фізіологічні основи раціонального харчування, Психофізіологія

Наукові інтереси: Дослідження психофізіологічних властивостей у дітей із сенсорною депривацією. Захворювання людей на злоякісні утворення.

https://orcid.org/0000-0002-7262-9030

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jGWJoZQAAAAJ

 

Головченко Ігор Валентинович

доцент, кандидат біологічних наук

В.о. декана медичного факультету ХДУ, Голова профспілкової організації Херсонського державного університету

Гарант ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дисципліни:

Інноваційні технології у навчанні біології та основам здоров'я; Діагностика та моніторинг здоров’я; Охорона здоров’я дітей та підлітків, Методика навчання основ здоров’я, Експериментальна фізіологія організму людини і тварин

Вікова фізіологія та шкільна гігієна (18 годин).

Наукові інтереси: Фізичне навантаження і активність. Біохімічні показники при різних видах фізичного навантаження.Робота головного мозку у дітей з особливими потребами.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57130603400

https://orcid.org/0000-0003-2153-2367

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=hNpHfHEAAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/2940257?SID=F4hx96M1CUUiWzRZr9Y

 

Шкуропат Анастасія Вікторівна

доцент, кандидат біологічних наук,

Заступник декана ФБГЄ з навчальної роботи та практик, факультету завідувач практиками факультету біології, географії і екології

Гарант ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Дисципліни: Гістологія та біологія індивідуального розвитку, Гістологія з основами ембріології, Сучасні інформаційні технології в біології, Техніка лабораторних робіт, Біотехнологія, Онтогенез та здоров’я людини, Методи культури клітин і тканин

Наукові інтереси: Методи культури клітин. Органотипова культура. Культивування зрізів головного мозку in vitro. Особливості електричної активності головного мозку осіб із слуховою депривацією.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36572469000

https://orcid.org/0000-0001-6410-8588

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ac_CDw8AAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/14368044?SID=F4hx96M1CUUiWzRZr9Y

 

 Бесчасний Сергій Павлович

доцент, кандидат біологічних наук, 

завідувач Молекулярною лабораторією факультету біології, географії і екології

Заступник головного редактора наукової збірки "Природничий альманах" категорія Б

Дисципліни: Імунологія, Математичні методи в біології, Біобезпека, біозахист, біоетика, Інтегративна регуляція фізіологічних функцій, Перша невідкладна допомога, Мікробіологія з основами імунології, Біофізика

Наукові інтереси: Фізіологія імунної системи. Газотрансмітери. СО як газотрансмітер. Плейотропні ефекти цитокінів. Імунна система осіб із слуховою депривацією.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56380602500

https://orcid.org/0000-0002-7423-4112

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=IRNZUHEAAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/17675991

 Солона (Кістін) Юлія Олександрівна

 кандидат педагогічних наук,

 секретар кафедри

 

 Наукові інтереси: Проєктування дослідницької діяльності майбутніх вчителів біології. Розроблення системи методичних прийомів, спрямованих на трансформацію провідних рис "кліповості" майбутніх вчителів природничих наук загалом

 orcid.org/0000-0001-5181-8177

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=aBSnNVoAAAAJ 

 

Швець Віта Андріївна

старший лаборант, аспірант

секретар Навчально-методичної ради факультету,

діловод кафедри

Наукові інтереси: Фізіологія адаптації. Цитокіни та їх роль в організмі в умовах стресу. Поведінка тварин в стресових умовах.

Тема дисертаційного дослідження: «Адаптаційні процеси організму в умовах цитокінового навантаження»

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та імунології Гасюк Олена Миколаївна

Профілі:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221103740

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tXcBso0AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-0487-4349

https://www.researchgate.net/profile/Vita_Shvets

Неформальна освіта: Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1DEuRQGNi3ORQUxd-zjIlhbxFzEbzc98W

Адреса електронної пошти:

                                                   

 
 

 Ануфрієва (Самойленко) Юлія Сергіївна

фахівець 

Наукові інтереси: Вазоактивні речовини та іх вплив на лімфоїдні органи. Поведінка тварин в умовах впливу нікотинової кислоти. Перфузія ізольованої селезінки.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_V214PMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0461-606X