Наукові публікації викладачів кафедри

Оновлено: 21.06.2021

Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри

Шановні студенти та просто зацікавлені особи!

Ознайомитись із роботами наших викладачів можна на даній сторінці та у РЕПОЗИТАРІЇ Херсонського державного університету за посиланням:

Репозитарій

_____________________________________________________________________________________________________

Монографії

Методичні рекомендації

Підручники

Посібники

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Новинки!

Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку: дискурс 2019: колективна монографія / за редакцією С.Д. Рудишина, І.М. Кореневої. Суми: Вінниченко М.Д., 2019. 330 с.


Сидорович М.М. Фундаменталізація змісту шкільної біологічної освіти: монографія. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. 268 с.

Сидорович М.М., Солона Ю.О. Цитологія з основами молекулярної біології: навчальний посібник для студентів педагогічних і біологічних спеціальностей. ФОП Вишимирський В.С., 2020. 89 с.

Сидорович М.М. Науково-дослідницький практикум з біотестування: навчальний посібник для підготовки магістрів зі спеціальності 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091. Біологія. – Херсон:ФОП Вишимирський В.С., 2019. – 80 с.

Сидорович М.М. Основні концепції і теорії біології : історія становлення та розвитку: навчальний посібник для студентів біологічних і педагогічних спеціальностей / Є. С. Сидорович, М. М. Сидорович. – 2-е вид. допов. і виправ. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 206 с.

Солона Ю.О., Сидорович М.М. Інформаційна підтримка шкільного курсу біології у закладах загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. ФОП Вишимирський В.С., 2020. 79 с.

Робочий зошит з молекулярної біології для студентів біологічних спеціальностей вищих закладів освіти  Укладач М.М. Сидорович. – Херсон: ПП Вишемирский В.С.,2015. – 104 с.

 

Монографії

Сидорович М.М. Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології. - Херсон: Вид-во ХДУ. - 2008. – 404 с.

 Підручники

 Генетика: підручник : у 2 ч. / Ч. 1 : Закономірності та механізми спадковості. - Херсон : Вишемирский В. С., 2019. - 312 с.  

Кубатько Б.І. Физиология человека и животных. В ІІ ч.- Ч ІІ.-Херсон,2003.(перевидання)-244 с.

 

 Посібники

Генетика. Лабораторний практикум Навч.-метод. посіб. для студентів біол. спец. ун-тів / Лановенко О. Г. ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2018. - 204 с.
Біологія людини Збірник задач з генетики Посібник для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.- Херсон: ХДУ, 2011.- 180 с.
Збірник задач з генетики Посібник для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.- Херсон: ХДУ, 2011.- 180 с.  
Чижик В.В., Запорожець О.П. Спортивна морфологія: навч.посіб. для студ. Луцьк: ПВД "Твердиня", 2009. – 208с. - Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6256 від 29.07.09). – 2009. – 208 с.
Збірник тестових завдань з навчального курсу “Генетико-еволюційні засади тваринного світу” (для студентів V курсу біол.спец.освітньо- кваліф.рівня “Магістр” денної, заочної та екстернатної форм навчання) - Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.-28 с.
Збірник тестових завдань з курсу “Соціальна екологія” (для студентів ІІІ курсу спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування” денної, заочної та екстернатної форм навчання) Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 40 с.
Збірник тестів з курсу “Генетика з основами селекції” (для студентів ІV курсу біологічних спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання) Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 76 с.
Збірник тестових завдань з курсу “Екологія” (для студентів ІІ курсу факультетів інженерно-технологічного, дошкільної та початкової освіти, фізики, математики та інформатики, економіко-юридичного денної, заочної та екстернатної форм навчання) - Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 28 с.

Лановенко О.Г. Основи біології та генетики людини: Практикум для студ. психологічних спец-тей ун-тів.: Видавництво ХДУ. – 2010. – 156 с.

Лановенко О.Г. Біологія людини : 1000 різнорівневих тестових завдань / Практикум для студентів психологічних та біологічних спеціальностей університетів. - Херсон: Видавництво ХДУ. – 2009. – 70с.

Шмалєй С.В.. Щербина Т.І., Вишневська Л.В., Гайдай М.І. Профілактика і корекція ССС і дихальних порушень слабозорих дітей. Методичний посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2008. – 48 с.

Шмалєй С.В.. Щербина Т.І., Вишневська Л.В., Гайдай М.І. Корекція фізичного розвитку приглухуватих та глухих дітей. – Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2008. – 50 с.

Різнорівневі тестові завдання з курсу “Основи біології та генетики людини” (для студентів біологічних та психологічних спеціальностей університетів) - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006.- 120 с.
Лановенко О.Г.,Чинкіна Т.Б. Від молекул нуклеїнових кислот до людини. Генетичні задачі з методикою роз'вязання: Навчально-методичний посібник. Херсон: Айлант, 2005. - 156 с. zadachnik genetuka.rar (736.3 Kb)

Кошелєва В.Д. Лекции для студентов-биологов по гистологии с основами эмбриологии (для всех специальностей стационарной, заочной и экстернатной форм обучения) - Херсон: Вид-во ХДУ. – 2004. -56 с.

Сидорович М.М. Клетка – открытая целостная живая система: Учебное пособие для модульного обучения биологии в 10 классе общеобразовательной школы. - Херсон: Айлант, 2004. – 84 с.

Сидорович М.М., Галицька Н., Гудзовата О. Тематичні кросворди і ребуси з анатомії та фізіології людини. Частина 1. - Тернопіль: Мандрівець, 2004- 32 с.

Сидорович М.М. Клетка – система систем разного уровня сложности (Введение в биологию клетки): Учебное пособие.-2-е изд.- Херсон: Айлант, 2003.-92 с.

Спринь О.Б., Гришко Т.П. Поурочне планування. “Біологія людини” 9 клас. Методичний посібник для вчителів біології.- Херсон: Персей, 2003.-160 с.

Шмалєй С.В., Бойко В.М., Вишневська Л.В., Іваніщук С.М., Карташова І.І. Організація педагогічних практик студентів Інституту природознавства: Методичний посібник. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-48 с.

Бойко М.Ф., Чорний С.Г., Блінова О.Є., Кошелєва В.Д., Речицький О.Н., Русіна Л.Ю., Семенюк С.К., Спринь О.Б., Чарнецька Р.Т., Шмалєй С.В., Шумакова Л.П. Підготовка магістрів в Інституті природознавства Херсонського державаного університету: Навчально-методичний посібник.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-88 с.

Шмалєй С.В., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д., Бойко М.Ф., Русіна Л.Ю., Чорний С.Г. Дипломні роботи з дисциплін природознавства : Методичний посібник для студентів Інституту природознавства.-Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-52 с.

Шмалєй С., Щербіна Т., Русіна Л. Основи екологічних знань. Навчальна програма. - Херсон: Персей, 2003.-12 с.

Сидорович М., Гайдай М., Моєсеєнко Г., Галицька Н. Дивовижний світ людини. Дидактичний матеріал з біології людини для 8 класу / За ред. М.М.Сидорович.- Херсон: Айлант, 2003.- 104 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 6 клас / За ред. М.М.Сидорович.2-е видання-Тернопіль: Мандрівець, 2002.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 7 клас / За ред. М.М.Сидорович. 2-е видання -Тернопіль: Мандрівець, 2002.-64 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 8 клас / За ред. М.М.Сидорович. 2-е видання -Тернопіль: Мандрівець, 2002.-52 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 9 клас / За ред. М.М.Сидорович. 2-е видання -Тернопіль: Мандрівець, 2002.-48 с.

Запорожець О.П. Спортивна морфологія: Навчальний посібник.- Херсон: Айлант, 2002.-108 с.

Шмалєй С.В. Экологическая физиология человека : учебное пособие. – Херсон: Персей, 2002. – 435 с.

Сидорович М., Моїсеєнко Г., Канаш Т. Формування теоретичних знань школярів з біології під час вивчення розділу “Царство Тварини”: Методичний посібник. / За ред. М.М.Сидорович.- Херсон: Айлант, 2001.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 7 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-64 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 6 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 8 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-56 с.

Сидорович М., Гудзовата О., Ігнатюк Л., Моїсеєнко Г., Пугачова Н. Біологія. Посібник для тематичного обліку навчальних досягнень. 9 клас / За ред. М.М.Сидорович.-Тернопіль: Мандрівець, 2001.-48 с.

Кошелєва В. Д. Гістологія з основами ембріології. Лабораторні заняття: Навчальний посібник. – Херсон: Персей, 2000. – 141 с.

Сидорович М., Пугачова Н., Ігнатюк Л. Попробуй свои силы!: творческие задачи по биологии.- Херсон, Айлант, 2000.-44 с.

 

 Методичні рекомендації

 

Гасюк О.М., Бесчасний С.П. Імунологія: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності Біологія* (Спеціалізація: біохімія та імунологія). Для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - 71 с.

Гайдай М.І., Бесчасний С.П. Семінарські заняття з курсу "Токсикологія" для студентів спеціальності Біологія* заочної форми навчання. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - 68 с.

Гасюк О.М., Головченко І.В. Фізіологія ВНД (методичні вказівки)  Методичка з ВНД.doc (2.4 Mb)

Рожков І.М., Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія. Методичні вказівки до лабораторних, практичних, індивідуальних та самостійних занять для студентів спеціальності: 0102 – фізичне виховання та спорт.: Миколаїв. – 2009. – 60с.  Вікова фізіологія Методичка.doc (676.5 Kb)

Щербина Т.І. Методика навчання біології (загальна біологія) . – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2008. – 59 с.

MVB biologia lydinu.doc (419.5 Kb)

Щербина Т.І. Методика навчання біології (розділи "Людина", "Біологічні основи поведінки людини") . – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2008. – 69 с.

MVB biologia lydinu.doc (419.5 Kb)

Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини». – Вид. друге перероб. і допов. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2007. – 140 с.

Шмалєй С.В., Щербина Т.І.  Валеологія та методика викладання. Методичні рекомендації до проведення лабораторних і семінарських занять. Для студентів денної, заочної і екстернатної форм навчання. - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2006.- 60 с. Valeologia.doc (1.2 Mb)

Спринь О.Б., Голяка С.К. Фізіологія вищої нервової діяльності. Методичні рекомендації до лабораторних занять. – Херсон: ХДУ.: 2006. –. 2006. – 40 с. Metod_r_lab_zan_z_fiziol_VND_ta_sens_s.doc (310 Kb)

Кошелєва В.Д., Спринь О.Б., Голяка С.К., Козій Т.П., Гриненко С.А. Методичні розробки лабораторних занять з анатомії та фізіології людини - Metod_r_lab_zan_z_anat_ta_fiziol_lud.doc (545 Kb)

Спринь О.Б., Голяка С.К. Методичні розробки лабораторних занять з психофізіології профвідбору (для студентів спеціальності Психологія).-Херсон, 2003.-30 с. Metod_rozr_lab_r_psihofiz_profvidbor.doc (263 Kb)

Щербіна Т.І. Шкільний курс біології та методика викладання (загальна біологія). Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для студентів всіх спеціальностей. - Херсон: Персей,2003.-68 с.

Шмалєй С.В., Гайдай М.І., Гасюк О.М., Кравченко Ю.В. Методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин. У ІІ ч.- Ч. І - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.-64с. Metod_r_lab_zan_z_fiziol_lud_ta_tvarin-1.doc (869 Kb)

Шмалєй С.В., Гайдай М.І., Гасюк О.М., Кравченко Ю.В. Методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин. У ІІ ч.- Ч. ІІ.- Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.- 80 с. Metod_r_lab_zan_z_fiziol_lud_ta_tvarin-2.doc (1.1 Mb)

Контрольні завдання з курсу “Генетика з основами селекції” Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- 40 с.
Методичні рекомендації для проведення занять з курсу “Генетика з основами селекції”Херсон: Айлант, 2001. – 68 с.

 Щербіна Т.І. Шкільний курс біології та методика викладання. Розділ “Людина”. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для студентів денної, заочної і екстернатної форм навчання педагогічних вузів. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 44 с.

Запорожець О.П.  Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу “Спортивна морфологія”: методичне видання. – Херсон: Айлант, 2001. – 40 с.

Кошелєва В., Карташова І., Кондратенко Г., Панченко О., Спринь О., Чарнецька Р., Федяєва В., Філіппова В., Шмалєй С., Щербіна Т. Комплексні кваліфікаційні завдання. Для випускників спеціальності 7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.-Херсон: Літера, 2001.-52 с.

Кошелєва В. Д., Спринь О. Б. Методичні розробки для студентів педагогічних вузів. Розділ “Неврологія. Аналізатори та органи чуття”. - Херсон, 2000.-36 с.

Шмалєй С.В., Щербіна Т.І. Методичні рекомендації до проведення семінарських і лабораторних занять з курсу “Екологія людини” (для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вузів).- Херсон, 2000. – 60 с. Ecologi met.doc (515 Kb)

Полещук С., Гайдай М., Сидорович М., Запорожець О., Комаренко Н., Кудельчук О. Вікова фізіологія та шкільна гігієна. Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять на всіх факультетах університету.-Херсон: Айлант, 2000.-47 с.

Навігація