Соціально-гуманітарна діяльність

Оновлено: 26.10.2020

Соціально-гуманітарний аспект роботи кафедри та формування загальних компетентностей soft skills competencies здобувачів вищої освіти

Куратори академічних груп

211 група (091 Біологія) – Бесчасний Сергій Павлович

212 група (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Бесчасний Сергій Павлович

311, 312 група (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Головченко Ігор Валентинович

111м, 112м (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) – Гасюк Олена Миколаївна

177м (091 Біологія (Ботаніка)) – Гасюк Олена Миколаївна

В умовах компетентнісної парадигми підготовка майбутніх учителів реалізується шляхом органічної єдності загальних та професійних компетентностей. Здобуття загальних компетентностей (soft skills competencies) у педагогічній та науково-методичній літературі трактують як сукупність знань, навичок та вмінь, які є універсальними і значення яких з часом тільки зростає та актуалізується. На відміну від професійних компетентностей soft skills competencies орієнтовані на гармонічний розвиток особистості, формування загальноприйнятних у глобальному світі характеристик людини і фахівця. Згідно Проєкту «Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (2020) до числа загальних компетентностей віднесено здатність діяти як відповідальний громадянин та брати участь у суспільному житті на різних рівнях (громадянська компетентність); здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного оцінювання соціальних подій і явищ (соціальна компетентність); здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві (культура самовираження); здатність до створення команди однодумців, прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов‘язків (лідерська компетентність); здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар`єрою (підприємницька компетентність).

Формування вище вказаних загальних компетентностей (soft skills competencies) під час фахового становлення майбутніх учителів біології (біології та основ здоров’я) спроектовано на кафедрі біології людини та імунології.

Усі події студентського життя висвітлюються у соціальних мережах:

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1639053176424538

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%A5%D0%94%D0%A3-2275913859142167

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005002667313

Instagram:

https://instagram.com/fbge_ksu?igshid=paenbkcypulj