Навчальні та виробничі практики кафедри біології людини та імунології

Оновлено: 20.10.2020

 Програми практик

2020-2021 навчальний рік

1. РОБОЧА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), ступінь вищої освіти Магістр, денна та заочна форма навчання   виробничо-педагогічна практика 1маг,денн.pdf (687.6 Kb)

2. НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНІВ Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), ступінь вищої освіти Магістр, денна та заочна форма навчання  Наскрізна програма практичної підготовки маг.pdf (686.5 Kb)

3. РОБОЧА ПРОГРАМА З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), ступінь вищої освіти Магістр, денна форма навчання  Переддипломна 2маг,денна.pdf (395 Kb)

4. РОБОЧА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), ступінь вищої освіти Магістр, денна форма навчання  Виробнича практика маг2,денна.pdf (632.9 Kb)

5. РОБОЧА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), ступінь вищої освіти Магістр, заочна форма навчання   Виробнича практика маг2,заочно.pdf (769.2 Kb)

Розподл студентів 2 курсу (РВО Магістр) на виробничу та переддипломну практику  розподіл студентів виробнича маг 2 курс.pdf (460.4 Kb),   Розподіл студентів Преддипломна маг 2 курс.pdf (393.9 Kb)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Програми практик

2019-2020 навчальний рік

1. РОБОЧА ПРОГРАМА з ВИРОБНИЧОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія, ступінь вищої освіти Магістр, денна форма навчання Виробнича асистентська біологія д для сайта.doc (800.5 Kb) 

2. РОБОЧА ПРОГРАМА з ВИРОБНИЧОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія, ступінь вищої освіти Магістр, заочна форма навчання Виробнича асистентська біологія з для сайта.doc (862 Kb)

3. РОБОЧА ПРОГРАМА з  ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія, 4 курс, ступінь вищої освіти Бакалавр  вИРОБНИЧА БАКАЛАВТ БІОЛОГІЯ д.doc (164 Kb)

4. РОБОЧА ПРОГРАМА з лабораторної біологічної практики  Спеціальність_091 Біологія, 014 Середня освіва (біологія), 3 курс, ступінь вищої освіти (бакалавр) Лабораторна біологічна практика.doc (302.5 Kb)


Архів

 

Соціально-професійна практика у 131 групі (спеціальність "Здоров'я людини") 

Практика студентів 131 групи проходила у період з 1 по 3.09.2010 та з 8 по 12.11.2010. Вона включала наступні заходи:

01.09.2010 –урочисте свято «День знань»

01.09.2010 – екскурсія університетом

01.09.2010; презентація кафедри здоров;я людини

02.09.2010 – екскурсія до Херсонської обласної бібліотеки ім. О.Гончара

03.09.2010 – отримання навчальної літератури у бібліотеці ХДУ

08.11.2010 – екскурсія до морфологічного музею клінічної лікарні дніпровського району ім.. Лучанського

8.11.2010 – екскурсія до центру Євросоюзу ХДУ

09.11.2010 – Екскурсія до лабораторії генетичних та імунологічних досліджень Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні

10.11.2010 – Екскурсія до приватної клініки «Торнадо». Знайомство з апаратними методиками фізичної реабілітації

11.11.2010 – Екскурсія до приватної клініки «Імперія VIP». Знайомство з методиками фізичної реабілітації, які застосовуються у косметології.

12.11.2010 – Ознайомлення з лабораторіями кафедри фізіології людини і тварин

12.11.2010 – Екскурсія до історичного музею ХДУ

18.11.2010 – Проведення підсумкової конференції з соціально-професійної практики.

 

 Підготовка навчально-методичного

 забезпечення з анатомії

  Екскурсія до Херсонської обласної дитячої

 клінічної лікарні

 Екскурсія до приватної клініки  

"Торнадо"

 

 Екскурсія до лабораторії імунології 

Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні


Соціально-професійна практика у 122 групі (спеціальність "Екологія")

Соціально-професійна практика студентів проходила в 2 етапи: з 1 по 3 вересня та з 8 по 12 листопада 2010 року.

На початку практики у вересні студенти відвідали святковий концерт у ККЗ «Ювілейний» з нагоди дня знань; ознайомилися з регламентом роботи університету та інституту, місцезнаходженням кафедр і служб, вибрали актив і пасив групи. Куратором організована екскурсія до обласної наукової універсальної бібліотеки  ім. О.Гончара, де студенти поспілкувалися з бібліотекарями пенсійного віку, відвідали бібліографічні відділи, ознайомилися з ресурсними можливостями бібліотеки, навчилися шукати і знаходити необхідну літературу. Особливий інтерес викликало у студентів відвідання Центру екологічної інформації бібліотеки, Інтернет-клубу.

У листопаді студенти (бібліографічно освічені) продовжили практику на 1му поверсі бібліотеки ім. О.Гончара, агробіостанції ботанічного саду ХДУ. Під час цього етапу вони очищали територію від сміття та рослинно-тваринних решток, проводили санітарне проріджування крон дерев і чагарників, готували ділянки для посадки рослин, чистили диски на дискувальнику у тракторі, укріплювали стіни господарських будівель (цементом), збирали плоди глоду для лікарських цілей, очищували ділянки від бур’янів.

У цілому, соціально-професійна практика пройшла успішно, студенти набули відповідних практичних навичок і вмінь. 


Навчальна практика у 211 групі (спеціальність "Біологія * ")

 

Навчальна практика з ботаніки та зоології є логічним продовженням лекційно-лабораторних курсів та завершальним етапом у вивченні даних предметів. Практика проводиться за сезонами року, що дає правильне уявлення про специфіку і морфофізіологічні особливості флори і фауни Херсонщини, дає можливість чітко уявити собі зміни  у рослинному та тваринному світі.

Екскурсії чергуються із камеральною обробкою матеріалу у лабораторних приміщеннях з використанням мікроскопічної техніки.

Практика проводилась у парках міста Херсона, гідропарку, Ботанічному саду ХДУ, околицях с.Антонівка, на степових схилах р.Інгулець, лабораторіях університету.