Навчальна робота

Оновлено: 21.06.2021

Силабуси освітніх компонент       2020-2021 н.р.


Навчально-методичне забезпечення для дисциплін кафедри на 20-21 навчальний рік знаходиться за адресою: 

 http://ksuonline.kspu.edu/ Факультет біології, географії і екології, кафедра біології людини та імунології

__________________________________________________________________________________________________

Дисципліни, які викладаються на кафедрі біології людини та імунології у 2019-2020 навчальному році

 Магістратура Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Педагогіка та психологія ВШ.pdf (26.9 Mb)

Основи наукової комуникації англійською мовою.pdf (564.4 Kb)

Філософія та методологія.pdf (23.9 Mb)

Методика викладання фахових біологічних дисциплін_РП.pdf (807.9 Kb)

Макроеволюція органічного світу.pdf (894.9 Kb)

Експериментальна фізіологія організму людини і тварин_РП (1).pdf (866 Kb)

Методика навчання основ здоровя.pdf (878.5 Kb)

Основи генної інженерії_РП.pdf (1 Mb) 

Генетика людини_РП.pdf (896.2 Kb)

Дидактика екології_РП.pdf (629.6 Kb)

Методи культури клітин і тканин_РП.pdf (863.1 Kb)

Науково-дослідницький практикум з біології_РП.pdf (468.1 Kb)

Основи степознавства_РП.pdf (906.5 Kb)

Паразитолгія_РП.pdf (546.6 Kb)

Теорія і практика формування екологічної культури_РП.pdf (629.5 Kb)

Технологія вирощування обєктів invitro.pdf (924.6 Kb)

Фітоценологогія_РП.pdf (839.3 Kb)

Этологія_РП.pdf (522 Kb)

 Бакалавріат. Спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія, 015.05 Середня освіта (Біологія), 222 Медицина, 026 Фармація та промислова фармація, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт; 014.11 Середня освіта (Фізична культура); Педагогічні спеціальності ХДУ.

АНАТОМІЯ ЛЮДИН З ОСНОВАМИ ДИНАМІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ.doc (398 Kb)  Для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Фізична культкура і спорт" та "Середня освіта (Фізична культура)"

Анатомія робоча пр. 1.docx (117.7 Kb)

Біофізика_робоча програма.doc (233.5 Kb)

робоча вікова.docx (59.6 Kb)

Імунопатологія роб про.doc (304.5 Kb)

Біотехнологія.docx (67.7 Kb)

Імунологія_робоча_програма.doc (244.5 Kb)

Робоча навчальна програма з цитології.doc (158.5 Kb)

Робоча програма Біологія індивідуального р-ку.docx (69.2 Kb)

Інформаційнгі технології в галузі біології.docx (65.3 Kb)

робоча програма з генетики.doc (359.5 Kb)

Основи лабпрактики.doc (368.5 Kb)

Матмедоди_в_біології_робоча програма.doc (220 Kb)

Робоча програма Молекулярна біологія.doc (160.5 Kb)

Гстологія.doc (314.5 Kb)

Раб.програма_АиФ_151_2019-2020 (1).doc (401.5 Kb)

Раб.програма_Основи морфометрії_111М_2019-2020.doc (316 Kb)

робоча програма Фізіологія Людини і Тварин.doc (481.5 Kb)

Основи сільського господарства.doc (267.5 Kb)

Робоча програма Нейроімунологія.doc (293 Kb)

Перша_допомога_робоча-програма нова.doc (197.5 Kb) 

на початок сторінки

 

на початок сторінки