Sapere

Навчальні програми

Оновлено: 17.10.2020

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою Державного стандарту освіти.
Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється Вищим Навчальним Закладом.

Навчальні програми КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Програми захищені авторським правом!

1. Актуальна версія

Збірник навчальних програм (доповнення) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2020. Програми

Збірник навчальних програм для спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) рівня вищої освіти «Магістр» / відп. редактор доц. О. М. Гасюк. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 112 с.  Збірка програм магістр.pdf (765.7 Kb)

Збірник навчальних програм для спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ступеня вищої освіти «Бакалавр» / відп. редактор доц. О.М. Гасюк. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 376 с.  Збірка програм Бакалавр.pdf (2.8 Mb)

2. Архів програм

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ФАКУЛЬТАТУ БІОЛОГІЇ, ГЕОРГАФІЇ І ЕКОЛОГІЇ

 Напрям підготовки 6.040102. Біологія*, спеціальність 7.04010201 Біологія*, спеціальність 8.04010201 Біологія*

Навчальні програми Біологія.doc (2.9 Mb)

-       Фізіологічна роль органічних та неорганічних речовин (проф. Зав’ялов В.П.) Физиологическая роль.doc (91 Kb)

-       Клінічна токсикологія (доц. Гайдай М.І.) Навчальна програма Клінічна токсикологія.doc (81.5 Kb)

-       Основи наукових досліджень (доц. Гасюк О.М.) Навч програма з Основ наук досліджень 2012.doc (82.5 Kb)

-       Фізіологія людини і тварин (доц. Гасюк О.М.) Навч програма ФЛТ 2012.doc (131.5 Kb)

-       Фізіологія людини (доц. Гасюк О.М.) Навч програма Фізіологія людини 2012.doc (133 Kb)

-       Імунологія (доц. Гасюк О.М.) Навч програма з імунології 2012.doc (88.5 Kb)

-       Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи (доц. Гайдай М.І., ст.викл. Клалайда О.П.) Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.doc (86 Kb)

-       Основи загальної та приватної патології (доц. Гайдай, ст.викл. Клалайда О.П.) ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ПАТАЛОГІЇ.doc (59.5 Kb)

-       Радіобілогія (доц. Редька І.В.) Навчальна програма РАДІОБІОЛОГІЯ.doc (103 Kb)

-       Математичні методи в біології (доц. Редька І.В.) Навчальна програма МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В БІОЛОГІЇ.doc (100.5 Kb)

-       Математична статистика (доц. Редька І.В.) Навчальна програма МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА.doc (84.5 Kb)

-       Вікова фізіологія і валеологія (доц. СЧпринь, доц. Семенюк С.К.) Програма з вік. фізіол..doc (70.5 Kb)

-       Соціальна екологія (доц. Лановенко О.Г.) авторська прсоціоекологія.doc (152 Kb)

-       Основи біології та генетики людини (доц. Лановенко О.Г.) біологія і генетика.doc (149.5 Kb)

-       Основи генної інженерії (доц. Лановенко О.Г.) авторська програма генінж.doc (228 Kb)

-       Екологія людини (доц. Лановенко О.Г.) авторська з екології людини.doc (105 Kb)

-       Генетика і основи селекції (доц. Лановенко О.Г.) програма генетики.doc (185 Kb)

-       Біологія людини (доц. Сидорович, доц. Запорожець О.П.) Навчальна програма з біол.людини.doc (77 Kb)

-       Загальна цитологія (доц. Сидорович) навчальна ПРОГРАМА з загальної цитології1.doc (65.5 Kb)

-       Молекулярна біологія (доц. Сидорович) Навчальна програма з молекулярної біології.doc (59 Kb)

-       Біологія індивідуального розвитку (доц. Запорожець О.П.) Авторская програма по БИР.doc (111.5 Kb)

-       Спортивна морфологія (доц. Запорожець О.П.) Авторська програма_сп_морфол.doc (78.5 Kb)

-       Експериментальна фізіологія (доц. Гасюк О.М.) Навч програма з Експерим фізіології 2012.doc (88 Kb)

-       Біофізика (доц. Гайдай М.І.) Біофізика навчальна програма.doc (95 Kb)

-       Анатомія людини (доц. Редька І.В., Запорожець О.П.) Навчальна програма Анатомія.doc (103.5 Kb)

-       Паразитологія (доц. Русіна, асист. Фірман Л.О.) Авторська програма з паразитології.doc (90.5 Kb)

-       Етологія тварин (доц. Русіна, асист. Фірман Л.О.) Авторська програма з екології тварин.doc (134 Kb)

-       Еволюційне вчення (доц. Русіна, асист. Фірман Л.О.) Авторська програма з еволюційного вчення.doc (113.5 Kb)

-       Зоологія (доц. Русіна, асист. Фірман Л.О.) Авторська програма з зоології безхребетних.doc (182.5 Kb)

-       Гістологія (доц. Гайдай М.І., асист. Васильєва Н.О. ) Навч програма з гістології 2012 здоровя.doc (81 Kb) Навч програма з гістології 2012 корекційна.doc (81.5 Kb)

-       Гістологія з основами ембріології (доц. Гайдай М.І., асист. Васильєва Н.О. ) Навч програма з гістології 2012.doc (79 Kb)

-       Фізіологія адаптації (доц. Гайдай М.І., асист. Головченко І.В.) Навчальна програма фізіологія адаптації.doc (122.5 Kb)

-       Фізична культура і спорт (доц. Спринь О.Б.)  Авторська програма з анатомії людини факультет фізичного виховання.doc (139 Kb)