Архів планів

Оновлено: 14.10.2020

Навчальні та робочи плани Освітніх програм та спеціальностей Кафедри біології людини та імунології за минулі роки знаходиться за посиланям: 

Архів навчальних та робочих планів

Тут можна ознайомитись з планами ОП Середня освіта (Біологія) Бакалавр;   ОП Біологія (Бакалавр);   ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Бакалавр; ОП.Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) Магістратура   денної та заочної форм навчання.