Періодичні наукові видання кафедри

Оновлено: 10.10.2020

Шановні відвідувачі сайту!

на кафедрі,біології людини та імунології випускаються три наукових видання: Природничий альманах; Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць; Вісник Херсонського регіонального відділення Українського фізіологічного товариства

_________________________________________________________________________________________________________

Збірник наукових праць. Природничий альманах (Біологічні науки). Рішення президії ВАК від 12.06.2002 (№2-05/06, бюлетень ВАК №9, 2002р.)

Офіційний сайт Природничого альманаху: http://na.kspu.edu/index.php/na/about/editorialTeam/

Збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 «Біологія»  

Можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 р. № 409).

У збірнику можуть бути представлені результати Ваших наукових досліджень в галузі природничих наук: ботаніки, фізіології людини і тварин, зоології, екології тощо. які не публіковалися раніше в інших виданнях.

Збірник адресований науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, талановитим студентам.

Чекаємо на Ваші публікації! Надсилати матеріали можна за адресою:  

Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць / За ред. М. М. Сидорович. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. – 330 с. Скачати: Збірник праць Херсон,11.2018-1.pdf (18 Mb);  Программа конф..doc (87 Kb)

ISBN 978-617-7573-57-8 (електронне видання)

Збірка містить матеріали досліджень, що репрезентовані на I Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною участю), яку провели в Херсонському державному університеті. Вона висвітлює спектр сучасних екологічних досліджень в вишах. У збірці представлені результати науково-дослідної і методичної діяльності з екології викладачів, магістрів і студентів за різними напрямками.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою інституту природознавства Херсонського державного університету (протокол №3 від 26.11.07 р).

Увага! Планується включення Збірника до переліку видань ВАК України (серія: Біологічні науки).

У збірнику можуть бути представлені ваші результати наукових досліджень у галузі фізіології людини і тварин, біохімії, психофізіології, нейрофізіології тощо, які не публіковалися раніше в інших виданнях. 

Збірник адресований науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, талановитим студентам.