Природничий альманах

Оновлено: 10.10.2020

ШАНОВНІ АВТОРИ! 

Збірник наукових праць. Природничий альманах (Біологічні науки). Рішення президії ВАК від 12.06.2002 (№2-05/06, бюлетень ВАК №9, 2002р.)

Збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 «Біологія»  

Можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 р. № 409).

У збірнику друкуються статті, які є результатом наукових досліджень у галузі біологічних наук і не публікувалися раніше в інших виданнях. Щорічно видається 2 випуски, обсяг кожного випуску 12-15 д.а. Мова видання – українська, російська та англійська.

Формування випусків: № 1 - до 1 червня; № 2 – до 1 грудня.


Офіційний сайт Природничого альманаху: http://na.kspu.edu/index.php/na/about/editorialTeam/

____________________________________________________________________________________________

The materials of the collection can also be found on the official website of the National Library of Ukraine. VI Vernadsky: http://www.nbuv.gov.ua/ in the section "Scientific Periodicals of Ukraine".

Editorial address:

Editorial Board of the journal "Natural Almanac", Department of Human Biology and Immunology, Kherson State University (7th floor of the Main Building of KSU), st. University, 27, Kherson, Ukraine, 73000.

Email: ;

Tel .:( 0552) 32-67-17.