Редакційна колегія

Оновлено: 10.10.2020

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Редактори

Головний редактор – Зав’ялов Володимир Петрович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).

Заступник головного редактора - Гасюк Олена Миколаївна, к.б.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).

 Члени редакційної колегії:

Бесчасний Сергій Павлович, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Босенко Анатолій Іванович, к.б.н., професор (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна);

Гайдай Микола Іванович, к.м.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Головченко Ігор Валентинович, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Карпець Юрій Вікторович, к.б.н., професор (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна);

Ковальчук Лариса Євгенівна, д.м.н., професор (Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна);

Коробейнікова Леся Григорівна, д.б.н., доцент (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна);

Мойсієнко Іван Іванович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Сараненко Інна Іванівна, к.б.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Сидорович Марина Михайлівна, д.п.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Ткаченко Галина Михайлівна, габілітований доктор, професор (Поморська академія, Слупск, Польща);

Уваєва Олена Іванівна, д.б.н., доцент (Житомирський державний університет імені І.Франка, Житомир, Україна);

Чернозуб Андрій Анатолійович, д.б.н., професор (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна);

Чмієловська-Бар Ягна, доктор, асистент професора (Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща);

Шкуропат Анастасія Вікторівна, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Янчій Роман Іванович, д.б.н., професор (Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Київ, Україна);

Відповідальний секретар – Орлова Катерина Сергіївна – викладач (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).