Новий Модуль Документ

Оновлено: 28.07.2020

Науково-дослідна лабораторія фізіології кровообігу при кафедрі біології людини  та імунології ХДУ створена 5 червня 2006 року на підставі рішення Вченої ради університету від 05.06.06 “Про створення науково-дослідної лабораторії кровообігу” (LF Polog.doc (33.5 Kb)).

При лабораторії діє віварий, де утримуються білі лабораторні миші.

_____________________________________________________________

 Звіт про роботу лабораторії у 2018 році - (115 Kb)

План роботи лабораторії на 2019 рік - (32 Kb)

 _____________________________________________________________

Нас також можна знайти за адресою: http://ksuimunolab.ucoz.ru/

Заходьте, ми завжди раді гостям!

Співробітники лабораторії:

Керівник лабораторії - Гасюк Олена Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент;

Янчий Роман Іванович - науковий консультант, доктор медичних наук, професор

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Бесчасний Сергій Павлович – доцент, кандидат біологічних наук

Головченко Ігор Валентинович – доцент, кандидат біологічних наук

Гайдай Микола Іванович – кандидат медичних наук, доцент;

 

Самойленко Юлія Сергіївна - старший лаборант, аспірант;

Щвець Віта Андріївна - старший лаборант, аспірант

Основні наукові інтереси співробітників лабораторії є такими:

- дослідження особливостей цитохімічних показників крові у дітей молодшого шкільного віку, що мають слухову сенсорну депривацію;

- вивчення механізмів розвитку деприваційних змін лейкоцитів у дітей та лабораторних мишей;

- вивчення механізмів розвитку деприваційних змін еритроцитів у дітей та лабораторних мишей;

- дослідження впливу деяких похідних дігідропірімідіндіонів на метаболізм етанолу білих мишей;

- дослідження аутоімунних процесів в нервовій системі.

 Ми очікуємо, що отримані результати дозволять зрозуміти глибинні механізми адаптації та дозволить запобігти або полегшити перебіг ряду патологічних станів у осіб, що зазнають деприваційних змін.

Результати науково-дослідної роботи використовуються при викладанні курсів фізіології людини і тварин, фізіології вищої нервової діяльності у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Херсонському державному університеті.

 

При лабораторії працює ініціативна група студентів у складі:

Маслянка Альбіна, Охотенко Олена, Андрієвська Маргарита, Савченко Карина, Бальоха Ганна, Вислчанська М.