Актуальна інформація

Оновлено: 22.12.2021

В межах лабораторії можлива реалізація навчання через дослідження, поширеним методом є практично-теоретична колаборація. Застосування методу дозволяє організовувати лекції-демонстрації, майстер-класи, відпрацювання практичних психотехнолій. 

Здобувачі освітнього процесу усіх рівнів мають можливість втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність, знайомитись і опановувати сучасні практичні технології у практичній діяльності психолога.  

Постійна співпраця керівниці лабораторії з сучасними психологами науковцями і практиками, а саме Наталия Рубель, Катерина Милютина, Vlad Zubchenko, Евгений Потапчук, Наталія Подоляк, Тетяна Цуканова, Руслана Анатоліївна Мороз, Евгения Курченко, Svetlana Revenko,  дозволяють застосовувати сучасні психотехнологї, зокрема моделюючі ігри, психологічні тренажеритехніки і технології у навчально-практичному застосуванні. Навчаючись на спеціальності Психологія тренуються і готуються до самостійної професійної самореалізації.Аспірантка, Коковіхіна Ольга, 23 вересня взяла участь у святковому заході "Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості". Авторська анкета розроблена аспіранткою дозволила допомогти дитині обрати гурток своєї мрії.


Керівник лабораторії Світлана Бабатіна, взяла участь у міжнародній практичній конференції «Дитячі і дитячо-батьківські відносини», яка відбулася у дистанційному форматі, 18-19 червня 2021 року. На конференції було піднято широке коло питань з порушеної теми, зокрема: сімейні традиції як один із чинників стабілізації сімейної системи; як зберегти себе і бути ефективними батьками; особливості виховання дитини після розлучення батьків та  ін. Представлені доповіді та майстер-класи спрямовані на інтеграцію і врівноваження одвічного питання «Батьки і діти».

Керівник лабораторії Світлана Бабатіна, взяла участь у міжнародній практичній конференції «Сучасні методи роботи психолога з сім’єю», яка відбулася у дистанційному форматі, 25-26 червня 2021 року. Ініціаторами і модераторами заходу виступила «Асоціація дитячих та сімейних психологів України».

В межах  реалізації плану роботи   навчально-наукової лабораторії  розвитку дитини «Надія» на 2021 рік у листопаді спільно з центром професійного розвитку педагогічного колективу із залученням фахівців психологів, соціальних педагогів,  студентів та аспірантів   буде проведено регіональний семінар з теми: «Психологічне просвітництво батьківства: проблема чи потреба?» (дистанційний формат). В межах семінару плануються стендові доповіді та відкриті дискусії з теми «Ефект кривого дзеркала» сучасна проблема загальної диджиталізаціїї.

Модератори заходу:  Бабатіна С.І., керівник лабораторії, кандидат психологічних наук, доцент

Олейник Н.О., кандидат психологічних наук, доцент

Крупник Г.А., аспірант кафедри психології.

Аспірантка кафедри психології, Коковіхіна Ольга, 23 вересня 2021 року бере активну участь у міському заході активних, творчих, ініціативних херсонців та їх батьків.

Долучаймося до майданчику!

Напрями діяльності та основні завдання лабораторії:

Оновлено: 20.07.2021

Мета: популяризація психологічних знань, просвітницької роботи з батьками і дітьми у межах психоедукації; покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Завдання:

  • проведення теоретичних і експериментальних досліджень когнітивної, емоційно-вольової та поведінкової орієнтацій учнів, їх батьків, учителів, студентства з використанням системи діагностики, корекції, реабілітації, профілактики.
  • використання результатів досліджень та досвіду працівників лабораторії для підготовки спеціалістів, у напрямках визначених Положенням про навчально-наукову лабораторію розвитку дитини «Надія».
  • надання консультацій для вихователів ЗДО та практичних психологів шкіл ЗСО.
  • виконання замовлень на проведення діагностичних досліджень, проведення семінарів та майстер-класів для практичних психологів міста, області, регіону.
  • участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових конференціях, семінарах та проектах.
  • видання монографій, збірників наукових праць, підготовка звітів.
  • рецензування науково-методичних матеріалів за профілем лабораторії для учасників освітнього процесу.

Нормативна база

Положення про організацію наукової, науково-технічної інноваційної  діяльності у Херсонському державному університеті

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Положення%20організацію%20НДР.pdf?id=dcb2fe6b-88b6-412a-a520-7b7599b3d210

Положення про навчально-наукову лабораторію розвитку дитини «Надія»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology/LabPsycholDevelopChildrenNadiya.aspx

Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), «Про освіту» (від 5.09.2017
№ 2145-VIII).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про інформацію» від (2.10 1992 № 2657-XII).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04 2001 № 2402-III).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

 


Склад наукового колективу

Оновлено: 14.09.2021

Лабораторія створена на кафедрі загальної та соціальної психології і функціонує з 2005 року.

Керівниця лабораторії - Світлана Іванівна Бабатіна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

 

Блинова Олена Євгеніївна - докторка психологічних наук, професорка кафедри психології

 

Попович Ігор Степанович - доктор психологічних наук, професор кафедри психології

 

Крупник Іван Романович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології


 

Мойсеєнко Вікторія Василівна - доктор PhD психології, асистентка кафедри психології

 

Крупник Анна - аспірантка 4 року навчання

 

Граділь Єлизавета - аспірантка 2 року навчання

 

Коковіхіна Ольга - аспірантка 2 року навчання

 

Положення про навчально-наукову лабораторію

Паспорт навчально-наукової лабораторії

Семінари лабораторії

Інформальна освіта

Оновлено: 28.09.2021

Контакти

наша адреса:

73013 м. Херсон, пров. інженера Корсакова, 47

навчальний корпус № 5,

4 поверх, каб. 407a

телефон: 380-502-08-27-57

внутрішній телефон: 125

e-mail: svetababatina@gmail.com