Освітньо-професійні програми

Оновлено: 13.08.2021

ОП Магістр Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська).pdf (931.5 Kb)

ОП Магістр Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська).pdf (765.6 Kb)

ОП Магістр Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша - німецька).pdf (534 Kb)

ОП_Магістр Філологія (Романські мови та літератури (перклад включно) перша - французька).pdf (674.9 Kb)

ОП  Магістр Філологія (прикладна лінгвістика)_2020.pdf (1003 Kb)

ОП  Магістр Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)), перша- російська 2020 .doc (2 Mb)

Освітньо-професійна програма 2020 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.docx.pdf (616.3 Kb)

ОПП 035 Філологія. Бакалавр (філологія) 2020.pdf (646 Kb)

ОПП Філологія 035 (укр.мова та літ.) бак. 2020.pdf (903.2 Kb)

Навчальні плани 2021-2022 н.р.

Денна форма навчання

НП 014.01 бак. дф.pdf (343.9 Kb)

НП 014.021 бак. дф.pdf (323.2 Kb)

НП 014.022 бак. дф.pdf (306.5 Kb)

НП 014.024 бак. дф.pdf (310.1 Kb)

НП 035.041 бак. дф.pdf (497.1 Kb)

НП 061 бак. дф.pdf (298.9 Kb)

НП 014.021 маг. дф.pdf (442 Kb)

НП 035.01 маг. дф.pdf (389.9 Kb)

НП 035.041 маг. дф.pdf (329.3 Kb)

НП 035.043 маг. дф.pdf (312 Kb)

НП 061 маг. дф.pdf (287.4 Kb)

Заочна форма навчання

НП 014.01 бак. зф.pdf (385.7 Kb)

НП 014.021бак. зф.pdf (404.3 Kb)

НП 035.041 бак. зф.pdf (421.7 Kb)

НП 061 бак. зф.pdf (356.6 Kb)

НП 014.021 маг. зф.pdf (289.8 Kb)

НП 035.01 маг. зф.pdf (304.2 Kb)

НП 035.041 маг. зф.pdf (301.1 Kb)

НП 061 маг. зф.pdf (303.5 Kb)