Соціально-гуманітарна діяльність

Оновлено: 20.10.2020

Соціально-гуманітарна діяльність на факультеті української й іноземної філології та журналістики, як важливий компонент виховного процесу в Херсонському державному університеті, спрямовується на набуття soft skils, формування особистості студента, розвиток його потенційних можливостей, креативності, здатності до самовдосконалення шляхом ефективної організації навчально-виховної діяльності студентів, їх вільного часу, задоволення навчально-пізнавальних, пошуково-дослідницьких і культурних потреб.

Основними векторами соціально-гуманітарної діяльності на факультеті є набуття студентською молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у студентів рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, гендерної культури.

Організація соціально-гуманітарної діяльності на факультеті української й іноземної філології та журналістики здійснюється за допомогою ректорату, деканату, кафедр, кураторів, викладачів, студентського самоврядування й активності самих студентів, завдяки чому відбувається успішне формування багатогранної, цілісної, всебічно розвиненої особистості.

Студенти активно беруть участь у громадському житті факультету й університету, є учасниками і переможцями різноманітних конкурсів (вокальних, хореографічних тощо), фестивалів мистецтв («Дебют», «Молода Хвиля», «Молода Україна»), спортивних змагань. У складі студентської ради факультету успішно функціонує прес-центр, проводиться волонтерська робота, відбуваються благодійні акції допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування, притулкам для тварин.

Соціально-гуманітарна діяльність на факультеті органічно поєднується з процесом навчання студентів, опануванням науками, багатством національної й світової культури.