Кадровий склад кафедри

Оновлено: 15.09.2021

Професорсько-викладацький склад

кафедри фізичної терапії та ерготерапії


В.о. завідувача кафедри

Лаврикова Оксана Валентинівна

кандидатка біологічних наук, доцентка

гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

"Фізична терапія, ерготерапія"

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FY8oSO8AAAAJ


Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Вікова анатомія та фізіологія;

2.Функціональна анатомія;

3. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;

4. Фітотерапія;

5. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.

                                      

Карпухіна Юлія Вікторівна

кандидатка біологічних наук, доцентка 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7bUuP2wAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Спортивна фізіологія;

2. Фізіологія людини;

3. Фізіологія;

4. Фізична терапія в геронтології.


Козій Тетяна Петрівна

 кандидатка біологічних наук, доцентка 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JaZeqPsAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Анатомія людини;

2. Фізична терапія та ерготерапія при зазворюваннях опорно-рухового апарату;

3. Діагностика і моніторинг стану здоров'я;

5. Методи клінічної та параклінічної діагностики;

6. Спортивна медицина.                                                                          

          

                              Таран Інна Віталіївна

кандидатка наук з фізичного виховання та спорту,

доцентка кафедри  

гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

"Фізична реабілітація"

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QaYY8FYAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях нервової системи;

2. Нетрадиційні методи оздоровлення;

3. Гідрокінезотерапія;

4. Механотерапія;

5. Фізична реабілітації при захворюваннях органів чуття;

6. Фізична терапія при когнітивних і особистісних розладах.                                                                                                                                    

                                         Васильєва Наталія Олегівна  
                                                              кандидатка біологічних наук, доцентка   
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TNw_VQgAAAAJ

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Медична біологія;

2. Біологія з основами генетики;

3. Фізична реабілітація неповносправних осіб;

4. Фізична реабілітація осіб з новоутвореннями;

5. Методи фізичної терапії;

6. Основи соціальної реабілітації.                                          


                             Бірюкова Тетяна Вікторівна                           

                         магістр біології, валеології, основ екології та психології, викладачка

                  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iViWbjgAAAAJ

 Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Вступ до спеціальності;
 2. Гігієна;

3. Медична психологія;

4. Здоровий спосіб життя;

5. Анатомія та фізіологія людини;

6. Валеологія.


Самойленко Катерина Володимирівна 

асистентка кафедри, магістр з фізичної терапії, ерготерапії

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. Лікувальна фізична культура;

2. Масаж;

3. Основи ерготерапії;

 4. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності;

5. Фізична рекреація.

 


 

Лозинська Лілія Миколаївна

Магістр з дефектології, старша лаборантка кафедри