Відгуки

 


Витяг з регламенту проведення незалежного анонімного опитування в системі KSU Feedback

 1. Для того, щоб залишити відгук, необхідно отримати код доступу до системи KSU Feedback.
 2. Код доступу надається студентам, що є слухачами лекцій данного викладача.
 3. Код доступу гарантує студенту анонімність.
 4. Студент не має права передавати свій код доступу іншим особам.
 5. Код доступу є дійсним тільки в період проведення опитування і надає право залишити лише один голос.
 

Анкета

 • Q1  -  Пунктуальність викладача
 • Q2  -  Об'єктивність в оцінюванні студента викладачем
 • Q3  -  Прагнення зацікавити, мотивувати студента
 • Q4  -  Оцінка студентом своїх залишкових знань
 • Q5  -  Відповідність матеріалу курсу й запропонованих завдань
 • Q6  -  Відношення складності матеріалу, який розглядається на аудиторних заняттях і на самостійній роботі
 • Q7  -  Повнота розкриття тем навчального матеріалу
 • Q8  -  Научність матеріалу лекції
 • Q9  -  Володіння аудиторією
 • Q10  -  Насиченість прикладами
 • Q11  -  Використання сучасних технологій
 • Q12  -  Вимогливість
 • Q13  -  Логічність і послідовність викладання
 • Q14  -  Ясність викладеного матеріалу
 • Q15  -  Знання викладачем предмета
Залишити відгук  

Звіти про проведення оцінювання