Наукові статті

Оновлено: 28.11.2016

Наукові статті:

  1. Спиваковский А.В. Строение конечных групп, имеющих С-сепарирующие подгруппы: Препринт Института математики / АН УССР.- Киев, 1984. - 63 с.
  2. Спиваковский А.В. О строении сепараторно факторизуемих конечных групп // Укр. мат. ж. - 1985. - T. 37 .- № 4. - С. 519.
  3. Співаковський О.В. Історико-логічний підхід до вивчення нових інформаційних технологій в освіті // Педагогічні науки: Зб. наук. статей. - Випуск ІІІ .- Херсон, 1998. - С. 17.
  4. Спиваковский А.В., Беляев Ю.И. Организационные мероприятия по созданию в университете информацинной инфраструктуры // Информационная инфраструктура высших учебных заведений: Сб.науч. тр. Том 1. / Санкт-Петербургский государственный университет технологий и дизайна. – Санкт-Петербург, 1999. - С. 3-15.
  5. Спиваковский А.В. Информационные технологии в управлении // Информационная инфраструктура высших учебных заведений: Сб.науч. тр. Том 1. / Санкт-Петербургский государственный университет технологий и дизайна. – Санкт-Петербург, 1999. - С. 21 - 28.
  6. Спиваковский А.В., Булат А.В. Информационная инфраструктура и информационно-аналитическая система Херсонского государственного педагогического университета // Информационная инфраструктура высших учебных заведений: Сб.науч. тр. Том 1. / Санкт-Петербургский государственный университет технологий и дизайна. – Санкт-Петербург, 1999. - С. 30 - 32.
  7. Співаковський О.В., Львов М.С., Гуржій Т.А. Методи представлення даних при проєктуванні математичних систем // Проблеми освіти: Наук.-метод. Зб. Вип. 29. - Київ, 2002. – С. 136 - 162.
  8. Співаковський О.В. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ / О.В.Співаковський, М.О.Вінник, Ю.Г.Тарасіч [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 44-56.