Міжнародна мобільність ХДУ

Оновлено: 27.01.2020

Освітня програма "Подвійний диплом"

Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів.

Освітня Програма «Подвійний диплом» відповідає законам України та Польщі про вищу освіту, положеннями відповідних міністерств та європейським законодавчим нормам у галузі освіти.  Брати участь у Програмі мають право студенти, які зараховані до ХДУ.

Згідно Програми «Подвійний диплом» студент навчається одночасно за спільними навчальними програмами двох університетів і є студентом обох навчальних закладів. Періоди навчання визначаються Сторонами та узгоджуються відповідно до спільних навчальних планів.

Метою реалізації  програм подвійних дипломів  в Університеті є забезпечення можливостей студентам Херсонського державного університету  не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні.

Erasmus+ мобільність

З 01.10.2016 р. по 31.01.2017 р. з метою виконання умов основних положень Угоди про співробітництво між університетом Альпен-Адрія і Херсонським державним університетом від 16.03.2016 року та Міжінституційної угоди 2 студентів університету навчалися в Університеті Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія) в рамках програми Erasmus+. Також, студентка факультету інозщемної філології навчалась в Університеті Альпен-Адрія ще один раз в період з 1.03.2017 по 31.06.2017 року в рамках даної програми.

Долучаються до програми не лише студенти, а й викладачі нашого навчального закладу. Наприклад, з  6 по 26 березня 2017 року та з 13 по 31 березня 2017.завідувач кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова, професор Ільїнська Ніна Іллівна; доцент кафедри німецької мови Романова Наталя Василівна та завідувач кафедри російської мови та загального мовознавства, професор Тропіна Ніна Павлівна пройшли стажування в одному з вишів-партнерів – університеті Альпен-Адріа в Клагенфурті, Стажування та здійснення викладацької діяльності проходило в рамках програми Еразмус+ науково-педагогічних працівників ХДУ в рамках Угоди про співробітництво між Університетом Альпен-Адрія і Херсонським державним університетом та Міжінституційної угоди. Це є одним із вагомих результатів обговорення деталей співробітництва, що сприяє діяльності в різноманітних сферах, починаючи зі студентських і професорсько-викладацьких обмінів, спільних досліджень, і закінчуючи реалізацією спільних проектів і програм.

Так само з Університетом ім. Адама Міцкевича в м. Познань, Польща в 2017 році розпочався процес організації мобільності в рамках програми Erasmus+ для студентів та викладачів ХДУ.

Так з метою виконання умов основних положень Угоди між університетом імені Адама Міцкевича, Познань, Польща та ХДУ від 04.04.2006 року, Міжінституційної угоди  на 2014-20[21] роки між закладами з країн-членів і країн-партнерів програми Еразмус+ від 19.01.2017  студентка  факультету біології, географії і екології навчалася в університеті-партнері ХДУ з 02.10.2017 по 21.02.2018 в рамках програми Erasmus+;

 З 23  по 29 травня 2018 року завідувач кафедри біології людини та імунології Гасюк Олена Миколаївна та доцент кафедри Бесчасний Сергій Павлович з факультету біології, географії і екології проходили стажування в Університеті імені Адама Міцкевича, Познань, Польща. Стажування проводилось в межах програми Erasmus +, згідно угоди, підписаної між нашими університетами.

Співпраця продовжується і зараз. Вже цього року з метою виконання умов основних положень Угоди між університетом імені Адама Міцкевича м. Познань, Польща та ХДУ від 04.04.2006, Міжінституційної угоди  на 2014-20[21] роки між закладами з країн-членів і країн-партнерів програми Еразмус+ від 10.10.2018 + з 22.02.2019 по 07.07.2019 в рамках програми Erasmus+ дві студентки  факультету біології, географії і екології навчаються в університеті-партнері.

Співпраця за програмою Erasmus+ ведеться і за німецьким напрямом.

З метою виконання умов основних положень Міжінституційної угоди  на 2018-20[21] роки між закладами з країн-членів і країн-партнерів програми Еразмус+ від 02.11.2018 студентка 09-101М групи факультету іноземної філології спеціальності 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Ліхошерстова Валерія Григоріївна  з 24.04.2019 по 27.07.2019 року в рамках програми Erasmus+ навчалася на базі Університету Отто Фрідріха м. Бамберг (Німеччина)

Міжнародне співробітництво за 2016-2017 н.р. 

Відділ міжнародних зв`язків є структурним підрозділом Херсонського державного університету. Діяльність відділу спрямована на встановлення та розвиток міжнародного співробітництва, а також розширення своєї участі у міжнародних освітніх та наукових програмах.

У 2016-2017 н.р. ХДУ залучений до роботи у чотирьох грантових проєктах:

- Шведський дослідницький проєкт «Як був завойованих Схід: на шляху до екологічної історії степу». У травні 2017 року з метою виконання умов реалізації міжнародного проєкту ХДУ відвідували співробітники Варшавського університету (3 особи),

- Tempus CruiseT «Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні». В ході цього проєкту розширюється та зміцнюється співробітництво між ВНЗ країн Євросоюзу та сусідніми східноєвропейськими державами (Грузія і Україна) в області туристичної академічної освіти, що дозволяє подальший розвиток туризму в Чорноморському регіоні. У вересні 2016 р. в м. Батумі (Грузія) відбулася координаційна зустріч в рамках за проєкту за участі ректора університету В.М. Стратонова та робочої групи. У квітні 2017 р. в ХДУ був проведений Круглий стіл на тему: «Туристичне краєзнавство Херсонщини: стан та перспективи розвитку». У червні 2017 р. гостей проєкту приймав Херсонський державний університет.

- Cпільний проєкт разом з європейськими партнерами проєкту за програмою ERASMUS «Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем». Основною метою проєкту є створення сучасної магістерської програми з «Інформаційних систем» в європейських та українських університетах для підвищення компетенцій працівників на ринку праці у відповідності до вимог роботодавців. В лютому 2017 року gпредставники ХДУ відвідали воркшоп в Технологічному університеті (м.Лулео, Швеція), а в квітні 2017 року на базі Мюнстерського університету (Німеччина) відбувся семінар в рамках проєкту.

- Участь в реалізації спільного проєкту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». проєкт реалізуються з квітня 2016 по вересень 2017 року. Основна мета: забезпечення функціонування сталої моделі надання життєво-важливих ВІЛ-послуг на місцевому рівні для найбільш уразливих до інфікування ВІЛ-груп населення та людей, які живуть з ВІЛ. У межах діяльності пілоту передбачається оптимізація маршруту пацієнта на шляху від виявлення ВІЛ і до забезпечення подальшого лікування. Запровадження соціального замовлення, вивчення ситуації щодо кадрового забезпечення. Участь у заходах фінансується за рахунок проєкту.

Щороку Херсонський державний університет приймає велику кількість іноземних гостей: вповноважених Послів, консулів різних країн; викладачів, студентів, дослідників, експертів із різних країн, які перебували в ХДУ з метою участі в різноманітних заходах, викладання, проведення спільних наукових досліджень тощо. За 2016 – 2017 н.р. ХДУ організував більше 10 прийомів гостей-іноземних делегацій з таких країн як Польща, Німеччина, Румунія, Болгарія, Словаччина, Грузія, Швеція, Італія, США, Канада, Латвія.   За 2016-2017 н.р. Херсонським державним університетом укладено близько 10 нових угод з такими університетами як: Кавказький міжнародний університет (Грузія, Тбілісі),      Шуменський університет «Єписком Костянтин Преславський» (Болгарія, м. Шумен); Університетом економіки в Бидгощ (Польща), Університет Кальярі (Італія). Також, укладені угоди з Громадською організацією «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» (ІМАНС), Канадською федеральною компанією «StudyAction Inc.», приєднання до міжнародного кластера Європа на Сході «Економіка-Наука-Медицина»;

Підписання нових угод відкриває перед студентами нашого університету багато нових можливостей для реалізації себе не тільки в рамках країни, але й в Європі. Про це свідчать показники студентської мобільності, що постійно зростають. Студенти проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх таборах, школах, міжнародних програмах, обмінах, олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки навчатися, отримувати нові знання, уміння та навички, а й покращувати рівень володіння іноземними мовами, подорожувати країнами та навіть заробляти. З вересня 2016 р. по даний час, 50 студентів 9 факультетів ХДУ проходили навчання у Республіці Польща, Німеччині, Австрії та США. Наприклад, серед пріоритетних програм, кожного року, двічі на рік студенти з різних факультетів навчаються протягом 2 семестрів у Поморській академії в Слупську (Польща).

Реалізація програми «Подвійний диплом» також є пріоритетним напрямом розвитку ХДУ. Так, у 2013 році була підписана  угода між ХДУ та  Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща) для організації процесу подвійного дипломування за напрямом “Фізичне виховання (управління в спорті)”. В лютому 2017 року відбулася визначна подія для Херсонського державного університету, а саме зустріч делегації Університету економіки у Бидгощі (Польща) з керівництвом, викладацьким складом та студентами нашого навчального закладу. Захід пройшов з метою презентації міжнародних програм і проєктів, початку офіційного співробітництва та, найголовніше, вручення дипломів студентам факультету фізичного виховання та спорту. 9 студентів нашого університету отримали дипломи Вищої школи економіки в Бидгощі, які завершили навчання за програмою подвійного дипломування. У 2014 р. було підписано Угоду про реалізацію програми «Подвійний диплом» між ХДУ та Поморською академією в Слупську. Якщо на початку 2015 року 11 студентів факультету дошкільної та початкової освіти змогли оцінити переваги даної співпраці, то вже на початку 2016 року кількість студентів збільшилась майже вдвічі. У 2016-2017 н.р.  27 студентів факультету дошкільної та початкової освіти навчалися за даною програмою. Вже на цьому тижні перша група студентів отримає свої дипломи європейського зразка. Гарним прикладом договірних відносин підтримали і інші факультети. Так влітку 2015 року 2 студентки факультету культури і мистецтв теж стали студентками даної академії, а влітку 2016 року до програми приєдналась щє одна студентка цього факультету. Наразі вони продовжують своє навчання у Поморській Академії за програмою «Подвійний диплом».

Активність наших студентів можна побачити й у інших програмах. Наприклад, студенти факультету фізичного виховання та спорту постійно беруть участь в учбово-тренувальних зборах, олімпійських іграх, кубках світу, чемпіонатах Європи та світу, універсіадах та міжнародних турнірах, де займають призові місця та підвищують рівень та статус нашого університету. Студенти кожного року від'їжджають за кордон для участі у програмі “Work and Travel”. Інші студенти беруть участь у міжнародних проєктах, конференціях, тренінгах, семінарах, форумах акціях, школах,  як в Україні, так і закордоном.

До подібних видів стажувань долучаються й викладачі нашого університету. За 2016-2017 н.р. більше 25 викладачів перебували у ділових відрядженнях за кордоном, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Австрії, Фінляндії, Грузії, Швеції, Німеччині, Литві та ін. країнах, наприклад: стажування у Західно-Фінляндському коледжі м. Гуйтінен (Фінляндія) та участь у Міжнародній міждисциплінарній конференції «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» на базі факультету економіки і бізнесу Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія).

В лютому 2017 року у Варшаві відбувся освітній семінар, організований Університетом Кардинала Стефана Вишинського спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці. Серед учасників цього семінару були й 11 представників Херсонського державного університету на чолі із проректором міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Лавриковою О.В. 3 викладача університету проходили стажування та здійснювали викладацьку діяльность в рамках програми Еразмус+» в рамках Угоди про співробітництво між Університетом Альпен-Адрія (УАА) і Херсонським державним університетом та програми Erasmus+ в м. Клагенфурт, Австрія у березні 2017 року. У травні 2017 представники нашого університету відвідали одразу два університета-партнера. Ректор університету В.М. Стратонов та О.В. Лаврикова з візитом у відповідь відвідали університет економіки в м. Бидгощі де була підписана угода про академічне співробітництво, метою якої є співпраця в напрямку наукової, навчальної, культурної та організаційної діяльності. В цей час на базі Поморської академії у Слупську (Польща) відбувся з’їзд координаторів програми студентського обміну та подвійного диплому.

У травні 2017 року до святкування Дня Європи в Україні вже традиційно приєднався ХДУ. Всі факультети нашого університету брали активну участь у заходах, що організували відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) та ІЦЄС при ХДУ:  конкурсу творів, віршів, есе на теми: «ЄС, відносини Україна–ЄС», «Україна на карті Європи», «Європейський вибір України», «Моє бачення Європи», «Ми європейці», фотовиставці робіт «Навчаємося, стажуємося та подорожуємо країнами ЄС». Також, cтуденти мали змогу висловити свої думки та залишити побажання на тематичний стенді, який був встановлений у холі головного корпусу університета. Учасники та переможці конкурсів отримали гарні призи від Представництва Європейського Союзу в Україні (м. Київ). Для студентів-переможців всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів у 2017 році ВМЗ та ІЦЄС при ХДУ спільно з відділом по роботі з обдарованою молоддю була організована та проведена інтелектуальна гра: брейн-ринг «Відкрий Європу для себе. Країнами Європейського Союзу». Також, за підтримки Херсонської молодіжної ініціативної групи «Кип’яток» спільно з John Howard's debate club при профкомі студентів ХДУ за сприяння відділу міжнародних зв’язків та Інформаційного Центру ЄС при нашому університеті відбувся відкритий дебатний раунд до Дня Європи-2017.

 

Міжнародна мобільність студентів та викладачів ХДУ

звіт за 2015-2016 рік

 

Показники студентської мобільності, що постійно зростають. Студенти проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх таборах, школах, міжнародних програмах, обмінах, олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки навчатися, отримувати нові знання, уміння та навички, а й покращувати рівень володіння іноземними мовами, подорожувати країнами та навіть заробляти. Якщо у 2012-2014 році ці показники були  на позначці 30-35 студентів, то вже в 2014-2016 році показники зросли до позначки більше 100 студентів. З вересня 2015 р. по даний час, 58 студентів 9 факультетів ХДУ проходили навчання у Республіці Польща, Німеччині, Австрії та США. Наприклад, серед пріоритетних програм, кожного року, двічі на рік студенти з різних факультетів навчаються протягом 2 семестрів у Поморській академії в Слупську (Польща).

Реалізація програми «Подвійний диплом» також є пріоритетним напрямом розвитку ХДУ. Так, у 2013 році була підписана  угода між ХДУ та  Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща) для організації процесу подвійного дипломування за напрямом “Фізичне виховання (управління в спорті)”. Наразі 9 студентів факультету фізичного виховання та спорту навчаються за даною програмою. У 2014 р. було підписано Угоду про реалізацію програми «Подвійний диплом» між ХДУ та Поморською академією в Слупську. Якщо на початку 2015 року 11 студентів факультету дошкільної та початкової освіти змогли оцінити переваги даної співпраці, то вже на початку 2016 року кількість студентів збільшилась майже вдвічі. Наразі 21 студент факультету дошкільної та початкової освіти навчаються за даною програмою. Гарним прикладом договірних відносин підтримали і інші факультети. Так влітку 2015 року 2 студентки факультету культури і мистецтв теж стали студентками даної академії.

Також,  1 студентка юридичного факультету ХДУ проходить навчання в Академії готельного менеджменту та ресторанного бізнесу в Польщі, 1 студентка факультету економіки і менеджменту здобуває освіту в Віденському університеті м. Відень (Австрія), 1 студентка факультету перекладознавства навчається  Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина).

Активність наших студентів можна побачити й у інших програмах. Наприклад, студенти факультету фізичного виховання та спорту постійно беруть участь в учбово-тренувальних зборах, олімпійських іграх, кубках світу, чемпіонатах Європи та світу, універсіадах та міжнародних турнірах, де займають призові місця та підвищують рівень та статус нашого університету. 27 студентів кожного року від'їжджають за кордон для участі у програмі “Work and Travel”. Інші студенти беруть участь у міжнародних проєктах, конференціях, тренінгах, семінарах, форумах акціях, школах,  як в Україні, так і закордоном.

До подібних видів стажувань долучаються й викладачі нашого університету. За 2015-2016 н.р. більше 20 викладачів перебували у ділових відрядженнях за кордоном, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Білорусі, Болгарії, Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Бельгії та ін. країнах, наприклад: науково-дослідне стажування в рамках проєкту SemData  “Схема міжнародного обміну дослідників ім. Марії Кюрі” у Мадридському політехнічному університеті (Іспанія) та стажування в Університеті Вищої школи інформатики WSIiU, м. Лодзь, (Польща) “Сучасний університет – проєктний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”.

Також, наприкінці березня 2016 року 2 співробітників ХДУ пройшли стажування в одному з вишів-партнерів – університеті Альпен-Адріа в Клагенфурті, одним із вагомих результатів обговорення деталей співробітництва, що сприятиме діяльності в різноманітних сферах, починаючи зі студентських і професорсько-викладацьких обмінів, спільних досліджень, і закінчуючи реалізацією спільних проєктів і програм, став той факт, що наш університет долучився до програми ERASMUS (КА1. Навчальна мобільність). Для двох студентів ХДУ освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» або «Аспірант» є чудова можливість вже наступного зимового семестру навчатися на базі університету Альпен-Адріа та отримувати стипендію в розмірі 850 євро. А для двох викладачів є прекрасна нагода протягом 45 днів пройти викладацьке стажування там з отриманням добових у розмірі 140 євро.

 

Академічна мобільність студентів та викладачів ХДУ

звіт за 2012-2015 рік

 

     Інтеграція України до Європейської спільноти та розширення контактів на міжнародній арені обумовлює розвиток міжнародних зв’язків ХДУ з провідними освітніми та науковими установами. На базі ХДУ існує відділ міжнародних зв’язків, що сприяє налагодженню контактів із різними закордонними вишами та організаціями.

     Закордонні стажування відрядження викладачів та студентів відіграють дуже важливу роль у міжнародній діяльності університету. Збільшення кількості фахівців, підготовлених для зарубіжних країн з кожним роком, відображає не тільки покращення знань і умінь працівників та студентів, але й посилює важливість та впливовість ХДУ в міжнародному просторі. Метою закордонних відряджень також є: наукова робота, стажування, педагогічна практика, навчання в аспірантурі, повні чи часткові курси навчання, мовні курси, участь у конференціях та міжнародних програмах тощо. Таким чином, за 2009-2013 роки було відправлено на стажування більше 140 викладачів, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Білорусі, КНР, Туреччині, США, Угорщині, ін. За 2014-2015 рр. більше 20 викладачів перебували у ділових відрядженнях за кордоном, які підвищували свою кваліфікацію у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Фінляндії та ін. країнах, серед яких дев’ять виїжджали за межі України на стажування, навчання, підвищення кваліфікації, двоє – на викладацьку роботу та один з метою проведення наукових досліджень. Загалом, відбулося більше 30 виїздів наукових працівників ХДУ за межі України з метою участі в міжнародних семінарах, науково-практичних конференціях тощо за 2014 – 2015 н.р.

    Показники студентської мобільності постійно зростають. Студенти університету  проходять стажування та навчання в закордонних вишах-партнерах згідно Угод про співпрацю та беруть участь у літніх практиках, таборах, міжнародних програмах, обмінах, міжнародних олімпіадах, кубках світу, чемпіонатах, турнірах тощо, де вони можуть не тільки покращувати рівень володіння іноземними мовами, але й отримувати нові знання, уміння та навички, подорожувати країнами та навіть заробляти. Таким чином, якщо у 2009 році наш університет відправив на навчання, стажування та змагання лише 15 студентів, у 2010-2012 рр. – 20-35 студентів кожного року, у 2013 році близько 50 студентів, то за період 2014-2015 н.р. більше 100 студентів, що свідчить про поширення тісних зв’язків між ХДУ та вишами-партнерами та підтримку теплих відносин. Найпоширеніші університети та програми, в яких брали участь студенти та аспіранти ХДУ: 

-    Поморська академія в м.Слупськ (Польща) –двічі на рік: семестрове навчання, двотижневе стажування, навчання за програмою «Подвійний диплом»;

-    Університет Альпен-Адріа, Клагенфурт (Австрія) – семестрове навчання, двотижневе стажування;

-    Академія Яна Длугоша (м.Ченстохова, Польща) – двотижневе стажування (наприклад, 6 студентів ХДУ у 2014 р.);

-    Вища економічна школа в м. Бидгощ (Польща) – навчання за програмою «Подвійний диплом»;

-    програма академічних обмінів DAAD (в якій брали участь 14 студентів у 2013 році);

-    “Work and Travel” - близько 20 студентів за рік.

- Також студенти факультету фізичного виховання та спорту постійно беруть участь в учбово-тренувальних зборах, олімпійських іграх, кубках світу, чемпіонатах Європи та світу, універсіадах та міжнародних турнірах, де займають призові місця та підвищують рівень та статус нашого університету.

- В 2014 і 2015 рр. студенти факультету іноземної філології брали участь у літньому міжнародному молодіжному таборі «Європейський дім у Брандербурзі» на запрошення некомерційної організації «Europahaus» (м. Хайдезе, земля Бранденбург, Німеччина). Координатор групи: начальник відділу міжнародних зв’язків А.І. Кулик.

     Реалізація програм «Подвійний диплом» є пріоритетним напрямом розвитку ХДУ. В 2013 році була підписана угода між ХДУ та Університетом економіки в м. Бидгощ (Польща) для організації процесу подвійного дипломування за напрямом «Фізичне виховання (управління в спорті)». Співпраця між інститутом здоров’я  і фізичної культури  Університету економіки в м. Бидгощ та факультетом фізичного виховання та спорту ХДУ дає гарну можливість викладачам від’їжджати у короткострокові наукові відрядження та проходити стажування на базі вишу-партнерів.  Для студентів, це можливість навчатися за програмою «Подвійний диплом», проходити навчальні практики, що спрямовані на ознайомлення з особливостями організації та проведення фізкультурно-спортивної робити у регіоні. 

     9 студентів  факультету фізичного виховання та спорту (Афанасьєва Катерина; Всеволодов Всеволод; Гнат Людмила; Кобець Юлія; Короєв Олексій; Патращук Ірина; Сервуля Сергій; Серебреннікова Анна; Фурс Павло) навчалися за програмою подвійного дипломування у  Вищій школі економіки в м Бидгощ (Польща) з 04 липня по 06 серпня 2014 року та з 15 червня по 04 липня 2015 р.

    Тісна співпраця між ХДУ та Поморською академією і підписання Додаткової угоди 2 про реалізацію програми «Подвійний диплом» 13.02.2014 року відкрила багато нових перспектив для студентів нашого вишу. Метою угоди є підвищення якості освіти та наукових досліджень, конкурентоздатності університету на зовнішньому та внутрішньому ринках освітніх послуг, розширення можливостей міжнародного співробітництва, додаткові можливості випускникам на ринку праці. Умови програми «Подвійний диплом» - це унікальна можливість для студентів нашого вишу вчитися та отримати диплом європейського зразка. Впровадження подібної практики для університетів України можна перерахувати на пальцях.

     Ця діяльність дозволить підвищити якість підготовки фахівців шляхом ефективного використання педагогічного, методичного та наукового потенціалу двох університетів та сприятиме розвитку вищої освіти.

     Гарна взаємодія між університетами почалася ще з підписання Угоди про семестровий академічний обмін студентів нашого вишу. Кожного року приблизно 60 студентів з різних факультетів навчаються протягом  2 семестрів в академії, це чудова можливість на власному досвіді переконатися, що європейська освіта – це корисно та цікаво.

     Наразі 11 студентів факультету дошкільної та початкової освіти зараховані до академії та в другому семестрі 2014-2015 н.р. проходили навчання за даною програмою. Також, в другому семестрі 2015-2016 н.р. група знову продовжить навчання за програмою. А нова набрана група із 10 студентів даного факультету цього ж семестру поїде на навчання за програмою  до Поморської академії.

     2 студентки факультету культури і мистецтв ХДУ з 26.09.15 по 30.01.16 також розпочали навчання студентів ХДУ в Поморській академії в Слупську за програмою «Подвійний диплом».

     Перспективою розвитку даного напряму роботи є обговорення можливостей подвійного дипломування з іншими вишами-партнерами ХДУ.