Звіти про заняття з англійської мови

Оновлено: 03.11.2015

Урок 1 – To know you.
Урок 2 – The way we live.
Урок 3 – It all went wrong.
Урок 4 – Let’s shopping.
Урок 5 – What do you want to do?
Урок 6 – Tell me! What’s it like?
Урок 7 – Famous couples.
Урок 8 – Going places.
Урок 9 – Scared to death.
Урок 10 – Things that changed the world.
Урок 11 – Dreams and reality.
Урок 12 – Earning and living.
Урок 13 – love you and leave you.
Урок 14 – It’s a wonderful world!
Урок 15 – Get happy!
Урок 16 – Doing the right things.
Урок 17 – On the move.
Урок 18 – It makes me happy.
Урок 19 – The world of work.
Урок 20 – Just imagine!
Урок 21 – Relationships.
Урок 22  – Amazing travelling.
Урок 23 – Business documentation.
Урок 24 – My pen-friends.
Урок 25 – My motherland.
Урок 26 – The main English-speaking countries.
Урок 27 – Again Great Britain.
Урок 28 – The USA- the country of dreams.
Урок 29 – Upbringing children.
Урок 30 – Weather and climate.
Урок 31 – Advantages and disadvantages of my profession.
Урок 32 – Summer pleasures.

 

Найпопулярніші теми

 

Тема: Порівняльна характеристика систем освіти США та України (The Comparative Characteristic of the Educational Systems of the USA and Ukraine)

Мета: Розвивати вміння вести бесіду у зв’язку з ситуацією, поглибити знання студентів щодо особливостей освітніх систем США та України, вдосконалювати навички розуміння презентованої інформації носієм мови.

Буде презентована детальна розповідь про систему освіти США, студенти матимуть можливість обговорити переваги та недоліки особливостей навчання на різних етапах обох країн. Студенти ознайомляться з цікавими та нетрадиційними методичними прийомами, що продемонструє Вірджинія з досвіду її роботи з українськими учнями над виробленням навичок читання. Отже, проведена зустріч допоможе не тільки поглибити знання про країну, мова якої вивчається, поспілкуватися з її носієм, а також збагатити власті знання з методики викладання англійської мови.

 

 

Тема: США – країна мрій. (The USA is the Country of Dreams).

Мета: Розвивати навички роботи з граматичним матеріалом. Удосконалювати навички читання та розуміння автентичного тексту з повним розумінням змісту.

На занятті буде розглянуто географічні, кліматичні та культурні  особливості США. Студенти дізнаються цікаві дані про різні штати, буде презентовано перелік неймовірних та визначних фактів щодо цієї країни. Одним із завдань, після опрацювання нової лексики, буде запропоновано скласти портрет середньостатистичного мешканця Сполучених штатів, розказати про його головні пріоритети, вільний час та причини пишатися своєю Батьківщиною. Учасники мають обговорити особливості американського та українського менталітетів. Значна увага буде приділена особливостям вживання Present Simple Tense.

 

 

Тема: Романтика Дня Св. Валентина. (Romantic nature of Sent Valentine’s Day).

Мета: Розширити словниковий запас, розвивати навички комунікативного спілкування.

Студентам буде запропоновано індивідуальні завдання-валентинки з найбільш цікавими цитатами та прислів’ями про кохання та романтичні стосунки. Студенти матимуть можливість висловити власні коментарі щодо запропонованих цитат. Учасники заняття поділяться враженнями про найкращі подарунки, що їм доводилось отримувати чи дарувати в День Св. Валентина. Для покращення якості читання будуть опрацьовані правила читання літери А.  Студенти складатимуть діалоги, спираючись на лексичний матеріал попереднього уроку.

 

 

Тема: Моє чудове дитинство. (My Sweet Childhood).

Мета: Розвивати навички складання монологічних висловлювань, поглиблювати знання щодо правильного вживання часів.

На занятті буде презентовано розповідь про найбільш яскраві спогади дитинства відомих людей. Буде опрацьована нова лексика, студенти зможуть закріпити опрацьовані нові вирази та усталені мовні кліше  щодо вираження погодження чи незгоди під час обговорення цікавих цитат британських письменників про дитинство. Значна увага буде приділена опрацюванню граматичного матеріалу. Буде детально розглянуто систему побудови та взаємозв’язку всіх часів англійської мови.

 

 

Тема: «Що означає бути щасливим?» (“What does it mean to be happy?”)

Мета: Вдосконалювати вміння використовувати час Present Perfect, розвивати навички комунікативного спілкування, розширити словниковий запас.

Студенти обговорюватимуть, що таке щастя, які існують головні пріоритети в їхньому житті, які найближчі люди їх оточують, чому їх піклування та підтримка є такими важливими. Буде проведене читання та переклад схеми “What does it mean to be happy?”, студенти доповнюватимуть зазначені пункти, розставляючи акценти на більш значних аспектах.

Серед граматичних тем головне місце буде відведено Present Perfect, буде розглянуто структуру побудови стверджувальних, питальних та заперечних речень, опрацють слова-підказки даного часу, виконають вправи на закріплення зазначеного матеріалу.

 

 

Тема: «Американська мрія та ті, хто її досягли»

Мета: вдосконалювати навички складання монологів, поглиблювати знання з граматичної теми Future-in-the Past, розширювати соціокультурну компетенцію.

На занятті студенти ознайомляться з різними поглядами соціологів та видатних людей про таке соціальне явище як «Американська мрія», дізнаються про історію його виникнення, складуть монологічні висловлення щодо власного бачення даної реалії з використанням нових лексичних одиниць. Виконають вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

 

Тема: «Американський та Британський варіанти англійської мови»

Мета: вдосконалювати навички складання діалогів, розширювати соціокультурну компетенцію.

Заняття буде присвячено аналізу американського та британського варіантів англійської мови. Будуть розглянуті приклади, що найяскравіше демонструють різницю цих варіантів  на граматичному, фонетичному, лексичному рівнях. Студенти будуть перекладати ідентичні речення з урахуванням вживання як американської так і британської лексики.

 

 

Тема: «Політична система США та Великобританії»

Мета: вдосконалювати навички монологічних висловлювань, розширювати соціокультурну компетенцію, поглибити знання про тривалі часи.

На занятті будуть розглянуті специфічні особливості політичного устрою англомовних країн, буде визначено відмінності законодавчої, виконавчої та судової системи. Студенти обговорюватимуть переваги та недоліки кожної системи, визначать основні функції та обов’язки президента та прем’єр-міністра, порівняють з устроєм України. Робота над граматичним матеріалом буде спрямована на засвоєння головних структур побудови речень в Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous.

 

 

Тема: « Сучасні королівські родини»

Мета: Розвивати навички використання теперішнього тривалого часу. Удосконалювати вміння читання та розуміти автентичний текст з повним розумінням змісту під час аудіювання.

Студентам буде запропоновано скласти родинне дерево британської родини монархів за останні 3 століття на основі прослуханого тексту. Буде опрацьована лексика, що відображує родинні зв’язки. Студентів розділять на групи, в яких вони матимуть можливість скласти портрет (опис зовнішності та характеру) одного з членів сучасної королівської родини Британії. Буде розглянуто статтю про інші сучасні королівські подружжя. Студенти будуть виконувати фонетичні вправи на читання приголосних  [d] та [t].

 

 

Тема: «Пишатись своєю Батьківщиною»

Мета: Поглиблювати знання про рідну державу, виховувати почуття любові до Батьківщини, розширювати словниковий запас, вдосконалювати вміння будувати питальні речення.

На занятті студентам буде запропоновано виконати тест «What do you know about your motherland?», що покаже рівень знань студентів про визначні історичні, географічні, культурні факти про Україну. Студенти ознайомляться з текстом «My Motherland Ukraine», за змістом якого будуть ставити питання та вчитись правильно будувати відповіді, розширюючи їх власними знаннями про зазначені факти. Буде розглянуто систему питань, серед яких такі типи питальних речень: загальне, спеціальне, до підмета, розділове, альтернативне, заперечно-питальне.

 

 

Тема: «Читання та глибокі емоції»

Мета: Вдосконалювати навички монологічного висловлювання, розширити словниковий запас.

Робота буде присвячена складанню монологічних висловлювань, в яких студенти розкажуть про книгу, що вразила найбільше. Оберуть список книг, що варті багаторазового перечитування, обговорять основні відомості про їх авторів. Окремі студенти можуть виступили з доповідями про сучасних українських та англомовних письменників-прозаїків. Студентам буде запропоновано зробити переклад фрагменту улюбленої поезії англійською мовою.

 

 

Тема: «Найкращий фільм, що я бачив»

Мета: Розвивати вміння вести бесіду в зв’язку з ситуацією, висловлювати власну точку зору, поглиблювати навички передачі непрямої мови.

Студенти працюватимуть в парах, складаючи діалоги про улюблений фільм з використанням засвоєних фраз щодо погодження та незгоди, вдосконалять вміння змінювати пряму мову на непряму. Студенти визначать найбільш вдалі та успішні відеофільми, що були створенні за останні 3 роки. Після опрацювання нової лексики за темою «Cinema and Actors» студенти представлять доповіді про найпопулярніших акторів сучасності. Значна увага буде приділенна формуванню вмінь самостійного транскрибування слів.

 

 

Тема: «Моя майбутня професія»

Мета: Розвивати навички складання діалогів, поглиблювати знання щодо правильного вживання часів.

На занятті будуть опрацьовані ідеоми, прислів’я та цікаві висловлювання за темою заняття. Значна увага буде приділена обговоренню педагогічної діяльності. Студенти складатимуть переліки основних переваг та недоліків в роботі вчителів. Студенти складуть діалоги щодо амбіційних планів та мрій про власну майбутню кар’єру. Опрацювання граматичного матеріалу буде присвячено роз’ясненню алгоритму правильного вибору потрібного часу. Фонетичний матеріал буде пов'язаний з ознайомленням особливостей читання літери Ее.

 

 

Тема: "Професія вчителя - переваги та недоліки»

Мета: сприяти формуванню комунікативних навичок.

Заняття буде присвячено опрацюванню граматичного матеріалу,пов’язаного з системою часів. Студенти обговорять питання щодо майбутніх професій та можливостей навчання закордоном.

 

 

Тема: "Гроші керують світом. Розваги"

Мета: розвивати діалогічне мовлення.

Студенти будуть ознайомлені з найбільш поширеними фразеологічними виразами та новими лексичними одиницями з теми «Гроші». Складуть діалоги, використовуючи новий лексичний матеріал.

 

Тема: "Немає нічого кращого за літні канікули"

Мета: Поглибити знання щодо використання прямої та непрямої мови.

Будуть виконані численні граматичні вправи на використання прямої та непрямої мови. Студенти поділяться планами щодо майбутніх літніх канікул та обговорять можливості самостійного вивчення англійської мови з інтернет-джерел протягом літнього періоду.