Новий Модуль Документ

Оновлено: 14.06.2013

Поморська академія в Слупську

Поморська академія в Слупську є вищим державним навчальним закладом з 40-річною традицією. Поморська академія створена за розпорядженням Ради Міністрів (Законодавчий вісник нр. 18 поз. 134) як Вища Учительська Школа (ВУШ). Базою для ВУШ стало існуюче з 1957 року педагогічне училище.

Академія розташована в18 кмвід Балтійського моря в місті Слупськ, яке отримало міські (магдебурзькі) права вже в 1265 році.

 

СТРУКТУРА

Сьогодні в Поморською академії діють три факультети: Філологічні-історичний, математики і природознавства, педагогіки і філософії. У їх рамках діє 9 інститутів і 3 кафедри. Академія має видавництвом, вузівський архів, головну бібліотеку, спортивно-реабілітаційний центр, центр інформатики та центр практичного навчання іноземних мов.

Академічне видавництво успішно розвивається, до 2009 року видано 700 позицій. Кожен місяць з'являються нові публікації, авторами яких є як викладачі вузу, так і інші вчені.

В Академії регулярно виходять наукові журнали: Baltic Costal Zone, Słupskie Prace Biologiczne, Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - серія польська філологія, Polilog. Studia Neofilologiczne і Słupskie Studia Filozoficzne. У 2008 році створено Академічний центр чистої енергії, а також центр виховання та профілактики, які проводять регіональні наукові дослідження на замовлення у Центральному Помор'ї.

 

УМОВИ НАВЧАННЯ

На території кампусу по вулиці Арцішевського знаходиться Академічний містечко з трьома гуртожитками, студентською їдальнею, клубами Matrix і Index, спортивним центром і вузівської поліклінікою. Академія має найбільшу в Центральному Помор'ї бібліотеку, яка налічує 349 819 томів постійних видавництв і 42425 спеціальних збірників. Поточна підписка це 760 позицій, у тому числі 47 зарубіжних журналів. У всіх студентів є вільний доступ до широкосмугового Інтернету, як провідному, так і WiFi. Через Академічну мережу студенти можуть користуватися доступом до вітчизняних і зарубіжних електронних бібліотечних баз.

Академія пропонує студентам різні додаткові форми розвитку своїх здібностей: діяльність у наукових гуртках, громадських організаціях та об'єднаннях, заняття у вузівському хорі Juventus Cantans.

 

ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ

Керівництво вузу пропонує навчання за 22 спеціальностями в галузі гуманітарних, математико-природничих, педагогічних, медичних та інженерних наук. У рамках названих нижче напрямків представлено 100 різних спеціалізацій (повне пропозицію rekrutacja.apsl.edu.pl)

 

англійська філологія

німецька філологія

російська філологія

польська філологія

культурологія

історія

політологія

національна безпека

педагогіка

соціальна робота

соціологія

філософія

художня освіта в галузі музичного мистецтва

математика

географія

біологія, біології російською мовою

фізика

технічна фізика

охорона середовища

інформатико-технічна освіта

догляд за хворим

медична рятувальна служба

громадське здоров'я