міжнародна наукова конференція бакалаврів і магістрів

Оновлено: 18.11.2015

Європейський гуманітарний університет запрошує на міжнародну наукову конферненцію бакалаврів та магістрів

На відміну від природних і технічних наук, що демонструють вражаючі успіхи в своєму розвитку, гуманітарне та соціальне знання недозволено часто виявляє свою нездатність відповісти на кризові явища сучасного глобального світу. Особливо інтенсивними і вкрай радикальними за своїми формами є спроби переосмислення фундаментальних підстав гуманітарного знання в ХХ столітті, що зазнав небувалі досі соціальні потрясіння, які були оплачені ціною десятків мільйонів людських життів. Не без підстави такого роду трагічні події історії співвідносяться з невиправданими ілюзіями самого способу мислення і тих уявлень про людину і суспільство, які культивувалися в європейській традиції впродовж багатьох століть. Певний підсумок драматичного дисонансу і розриву між знанням і реальністю, до якої це знання звертається, був підведений у висловлюваннях Х. Арендт близько 60 років тому: «thought and reality have parted company» і «reality has become opaque for the light of the thought» . Драматизм цього домінуючого для ХХ століття визнання, що свідчить про відсутність у нас належного уявлення про те, яким чином і за допомогою яких знань слід осмислювати існуючу соціальну реальність і визначати власні життєві орієнтири в цьому світі, був в деякій мірі схилений трохи більше 20 років тому, коли виявила свою неспроможність і розпалася соціальна система, що перешкоджала протягом багатьох десятиліть позитивним перетворенням у сучасному світі. Це сприяло в черговий раз відродженню оптимістичних очікувань щодо перспектив подальших дій до глобальної трансформації сучасного суспільства. Однак останні події, викликані глобальною фінансовою та економічною кризою, труднощами трансформаційних процесів у різних регіонах світу, зростанням етнічних і релігійних конфліктів, знову привертають нашу увагу до стану нашої здатності розуміння і регулювання соціальної реальності. Поняття «гуманітарне знання» вживається в даному випадку в його широкому сенсі, об'єднуючи в собі як соціальні науки (економіка, право, соціологія і тощо), Так і те, що англійською мовою позначається як humanities. При цьому необхідно звернути увагу на те, що зміст humanities (література, мистецтво, історія, філософія) виражено не у відповідності з принципами викладу наукової теорії. Тим не менш, цей «ненауковий» спосіб вираження в літературному творі, живописі, музиці є надзвичайно важливим, а часом - і більш глибоким способом осягнення людиною самого себе і навколишнього суспільства. У рамках роботи конференції передбачається проведення наступних секцій:

Мова гуманітарного знання

Проблеми становлення міжнародного та європейського правопорядку

Конституціоналізм і правові інструменти захисту прав людини в країнах Центральної та Східної Європи

Mapping Knowledge

Категорії аналізу релігійного життя в гуманітарних і соціальних науках

Процеси європеїзації в країнах Центральної та Східної Європи: соціально-політичні та економічні аспекти

  Гуманітарний знання і освіту

Інтерпретація культурної спадщини - шлях до гуманітарного (по) знанню

History from below - історія «знизу»

Культурна спадщина в контексті глобальних викликів сучасності

Образи сучасності в мистецтві

Медіакультури: аналіз, інтерпретація, критика

(Не) актуальні проблеми гендерної теорії

Креативні практики в міському просторі

  Дизайн і гуманітарне знання: уявлення про дизайн на пострадянському просторі

Психологія як соціальна практика

Сучасне суспільство: між індивідуалізмом, колективізмом і практиками спільнот

Місце і роль Людини в економічних і менеджерських концепціях

Робочі мови конференції: англійська, німецька, білоруська, російська.

Участь у конференції - на конкурсній основі. Для участі в конференції необхідно до 31 березня (якщо вам потрібна візова підтримка) або до 15 квітня (у випадку якщо вам не потрібна віза) оформити заявку. Заявку Ви можете знайти, пройшовши за посиланням: http://students.ehu.lt/afisha/miezdunarodnaia-studiencieskaiakonfierienciia- evropa-2013-humanitarnoie-znaniie-miezdu-prosl

реэстраційна форма 2013.doc (265 Kb)

 Заповнену форму надішліть за адресою

 Результати конкурсу будуть повідомлені не пізніше 20 квітня 2013 За результатами конференції планується видання збірника наукових праць. Візова підтримка: Студенти, яким потрібна візова підтримка, повинні вказати в заявці паспортні дані для отримання віз. Віза надається безкоштовно.

Проживання: На період проведення конференції (17-19 травня) всім учасникам надається.