Інституції ЄС

"Інституційний трикутник"

Три структури ухвалення рішень у ЄС- це Європейський Парламент,  Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія

  • Європейський Парламент – представляє громадян держав ЄС і прямо обирається ними. Бере участь в ухваленні законодавства ЄС, бюджету ЄС та здійснює нагляд за діяльністю ЄС;
  • Рада Європейського Союзу - представляє окремі держави-члени ЄС. Рада ухвалює законодавство ЄС, координує загальну економічну політику держав, укладає міжнародні договори ЄС і спільно з Європарламентом затверджує бюджет, формує  зовнішню політику та політику безпеки.
  • Європейська Комісія - орган виконавчої влади ЄС, який ініціює законодавчі пропозиції, керує процесом реалізації політики ЄС, виконання  бюджету тощо. Яка представляє єдині колективні інтереси ЄС на міжнародній арені.

 

Цей "інституційний трикутник" створює політику і законодавство для цілого ЄС. Комісія пропонує нові законодавчі акти, а Парламент і Рада ухвалюють їх. Коміся, Парламент та Рада діють відповідно до установчих договорів ЄС, що були підписані головами держав та урядів всіх країн ЄС та ратифіковані їхніми парламентами.

 

Інші інституції ЄС:

Суд Європейських Співтовариств забезпечує дотримання законодавства ЄС.

www.curia.europa.eu

Рахункова палата (Суд аудиторів) стежить за цільовим використанням бюджетних коштів.

www.eca.europa.eu

Європейський економічний та соціальний комітет представляє громадянське суспільство, працедавців та найманих працівників.

www.eesc.europa.eu

Комітет регіонів представляє регіональні і місцеві органи влади.

www.cor.europa.eu

Європейський центральний банк слідкує за стабільністю євро та здійснює монетарну політику ЄС.

www.ecb.int

Європейський інвестиційний банк фінансує інвестиційні проєкти ЄС.

www.eib.europa.eu

Європейський Омбудсмен захищає громадян та організації ЄС від зловживань адміністрації.

www.ombudsman.europa.eu