Програма підвищення кваліфікації для фахівців з надання публічних послуг

Оновлено: 28.09.2021

Тема: Навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування»

Отримувач гранту: Херсонський державний університет

Виконавець: Херсонський державний університет, кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

Координатор: Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Макаренко Сергій Миколайович

Грантодавець: Фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities). Малопольська школа державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK) – партнер Програми USAID DOBRE.

Сума гранту: 9000 доларів США

Тривалість проєкту: 2 роки

Учасники проєкту: Соловйов А.І. – д. е. н., доц., декан факультету бізнесу і права,  професор кафедри економіки, менеджменту і адміністрування;

Шашкова Н. І. – д. е. н., доц., професорка кафедри економіки, менеджменту і адміністрування;

Тюхтенко Н.А. – д. е. н., проф.,  професорка кафедри економіки, менеджменту і адміністрування;

Синякова К.М. – к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту і адміністрування;

Казакова Т.С. – к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту і адміністрування.

Цільова група: Фахівці з публічних послуг на місцевому рівні врядування.

Головна мета проєкту: Навчити фахівців органів місцевого самоврядування з надання публічних послуг.

Цілі проєкту: Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування з питань їх професійної компетенції у сфері публічного управління та адміністрування, що сприятиме зростанню ефективності впровадження трансформаційних змін, направлених на підтримку впровадження реформи децентралізації в українських регіонах.

Для досягнення цілей будуть проведені наступні заходи:

- протягом травня-червня 2021 року будуть проведені заняття у формі 5 дводенних сесій по 15 навчальних годин у кожній сесії;

- протягом вересня-жовтня 2021 року будуть проведені заняття у формі 5 дводенних сесій по 15 навчальних годин у кожній сесії;

- протягом листопада 2021 року відбудеться захист кваліфікаційних робіт учасників проєкту.

Поточні результати проєкту: підвищення кваліфікації за напрямами: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади; розвиток територіальних громад; стратегічне управління та планування; проєктний менеджмент; управління публічними фінансами; стратегічні комунікації з основними стейкхолдерами; організація партнерства в громадах; управління персоналом в органах місцевого самоврядування; ефективне надання публічних послуг

Корисні покликання: https://donors.decentralization.gov.ua/project/dobre; https://donors.decentralization.gov.ua/advice/13355