Новий Модуль Документ

Оновлено: 21.12.2023

Персоналізована модель навчання студентів на основі віртуального навчального

середовища інтелектуального репетиторства «Навчання без обмежень» (SMART-PL)

Сайт проєктуhttps://www.smart-pl.live/

Програма: Еразмус+. КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти.  (Capacity building in higher education)                                                         

Коордінатор від ХДУ:  Співаковській Олександр Володимирович

Тривалисть проєкту: 01/01/2022 - 31/12/2025

Сума гранту: 678 270.00 євро 

Координатор: Талліннський технологічний університет (Естонія).

Мета: SMART-PL – це 3-річний проект, спрямований на впровадження моделі персоналізованого навчання на основі віртуального навчального середовища інтелектуального репетиторства «Навчання без обмежень». Інтелектуальне репетиторство – це набір інструментів навчання: онлайн-платформа SMART для віртуального персоналізованого навчання та формувального оцінювання учнів; коворкінг-центр з обладнанням для організації гібридного навчання, що підвищує ефективність навчального процесу та дає більше можливостей як викладачам, так і студентам. Проект розділений на 7 робочих груп, які пов’язані із сприянням співпраці партнерів для впровадження європейського досвіду персоналізованого навчання; удосконалення освітніх програм університетів; підвищення прозорості та зрозумілості навчання та оцінювання для студентів
(у тому числі результатів неформальної освіти), зменшення хвилювання студентів за свій професійний досвід та формування їх впевненості в досягненні ефективних результатів; підвищити якість навчальних матеріалів; сприяти мобільності студентів, у тому числі у віртуальному режимі, на рівні університету/країни, між університетом/країною); створити додаткові можливості для отримання вищої освіти.

Конкретні цілі:
- Підвищити мотивацію студентів до навчання через застосування підходу "навчаючись, вчимося" та створити умови для задоволення індивідуальних потреб студентів, пов'язаних з диференціацією та персоналізацією освітніх траєкторій.

- Підвищити прозорість і зрозумілість навчання та оцінювання для студентів (у тому числі результатів неформальної освіти), зменшити тривожність студентів щодо власної професійної компетентності та сформувати у них впевненість у досягненні
ефективних результатів.

- Створити додаткові можливості для здобуття вищої освіти особам з інвалідністю та особливими освітніми потребами через інклюзивну освіту та впроваджену модель персоналізованого навчання і гібридні технології.

- Удосконалити освітні програми університетів шляхом оновлення процесу формування компетентностей та розподілу програмних результатів навчання студентів між освітніми
компонентами; підвищити якість навчально-методичних матеріалів.

- Сприяти мобільності студентів, у тому числі у віртуальному
 режимі, в масштабах університету/країни, між між університетами/країнами, між академічними секторами та формами навчання (формальна/неформальна/заочна) шляхом визнання та обміну оцінками/кредитами.

- Забезпечити зворотній зв'язок щодо ефективності роботи студентів, викладачів студентів, викладачів та адміністрації.                                                                                               

- Посилити взаємодію всіх зацікавлених сторін, включаючи роботодавців сторін, включаючи роботодавців, громадськість та контролюючих органів (Міністерство освіти і науки України, Агентство з питань науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) з метою створення гнучкої забезпечення якості вищої освіти) для створення гнучкого механізму адаптації академічних результатів до ринку механізму адаптації академічних результатів до ринкових до ринкових змін та сучасних технологій.      

- Забезпечити ринок праці висококваліфікованими фахівцями, наділеними компетенціями, що відповідають високим стандартам якості ЄС та сучасним вимогам роботодавців сучасним вимогам роботодавців; створити культуру безперервного навчання культуру безперервного навчання.

Партнери:

Матеріали

Буклет проєкту: Booklet.pdf (2.7 Mb)

Результати:

  • Бенчмаркінг європейської та української практики застосування персоналізованого підходу до навчання:

Presentation_IHE NAESU_D2.1

SMART-PL_Report_2.1_IHE_fin.pdf

Новини:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ge6YiRwxeMFsMqb1ZLpKBYv9ERNZCsKs1qcL65B4C9pE98rhooV86xuoAQrQPPvQl&id=100063528945049

https://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?lang=en&newsId=16377

https://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?lang=uk&newsId=16377

https://www.kspu.edu/DInternatRelations/SMARTPL.aspx?lang=en

https://www.kspu.edu/DInternatRelations/SMARTPL.aspx

https://www.kspu.edu/PrintVersion.aspx?newsId=17473

https://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?newsId=17568 

https://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?newsId=18310

https://www.kspu.edu/PublisherReader.aspx?newsId=18304