Новий Модуль Документ

Оновлено: 22.07.2020

 

Список літератури Центру Болгарської мови та культури

 

Назва книги

Кількість

1.

Здравка Новакова, Таня Вълкова, Стоян Ивавнов. Математика 2. клас. С.: Издателство „Просвета-София”, 2003 г.

 

21 шт.

2.

Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлиана Гарчева. Математика 2. клас. С.: Издателство „Просвета-София”, 2003 г.

 

24 шт.

3.

Парашкев Хаджиев, константин Шолов, Петър Григоров. Музика и танци в детската градина. С.: Издателство „Проствета”, 1991 г.

 

6 шт.

4.

Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. Тетрадка за перви клас по болгарки язик. Бомарска, Издателство БУЛВЕСТ 2000, 2002 г.

 

3 шт.

5.

Татаня Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина  Димитрова . Тетрадка по четене за трети клас. БУЛВЕСТ 2000, 2007 г.

 

1 шт.

6.

Ран Босилек. Жива вода. ИК «СИБИЯ», 1991 г.

3 шт.

7.

Михаил  Бъчваров. Камък на синова (стихотворения), ИК «ПРАКТИКА»

3 шт.

 

8.

Анастас Павлов. Славното мотъ. С.: ИК «Христо Ботев», 1994 г.

5 шт.

9.

Иван Станков. Великдєнски комбани. Издателство «Абагар», 1992 г.

1 шт.

10.

Василка Спасова. Песни за народен хор. С.: Издателство «Отечество», 1974 г.

1 шт.

11.

Георги Стоянов. Светулка. С.: Издателство «Отечество», 1990 г.

1 шт.

12.

Хитър Петър и змеят народна приказка, ИК «Плеяда»

1 шт.

13.

Езоп, Лафонтен, Иван А. Крилов, Стоян Михайловски. Най-хубавите басни. С.: Издателство «Дамян Яков», 2003. - 216 с.

1 шт.

14.

Песните на Бердянските Българи. С.: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2002 г.

2 шт.

15.

Бъмарски митове и легенди. Фолкор. Библейски митове. С.: Издателство «Дамян Яков», 2007. -  280 с.

1 шт.

16.

Фолклорен калейдоскоп за 2. – 4. клас. Съст. Атанас Звездинов. С.: Издателство «Дамян Яков», 2009. – 216 с.

1 шт.

17.

Болгарські народні казки /Уклад.: Н.П. Дойчева, Т.І. Христензен. – Одеса: Маяк, 1993. – 56 с.

6 шт.

18.

Златозар Боев. В свете на Пеперудите. – С.: Издателство «Просвета», 1995. - 31 с.

7 шт.

19.

Литературно-художествено издание сп. «Българчє» №1-4, 1992. – 62 с.

19 шт.

20.

Лиляна Найденова, Мария Тодорова. Природознание: Учебник за 3. клас на соу. – С.: Издателство «Просвета», 1996. – 80 с.

10 шт.

21.

Фантастични истории № 8. – С.: ИК «Златното name», 1992. – 96 с.

1 шт.

22.

Стефан Дойнов. Руско-руската освободителна война. – С.: Издава «СловД», 1993. – 94 с.

1 шт.

23.

Боби Бобев. Записки по история на България 1878-1944. – С.: Издава СД «Булвест-2000», 1992. – 176 с.

2 шт.

24.

Бенгалски приказки. – С.: ИК «Златното name», 1993. – 95 с.

11 шт.

25.

Петя Караколева. Ох Зъбчо. – С.: Държавно издателство «Народна просвіта», 1989. – 76 с.

2 шт.

26.

Константин  Величков, Цанко Церковски. Кукуригу, петленце. – С.: Издателство Отечество, 1990. – 98 с.

1 шт.

27.

А. Каралийчев. Тошко африканки и приказки. - Пловдив: Издателска Къща «Хермес», 1997. – 124 с.

1 шт.

28.

Ивар. Закъснели изблици: стихове. – Болгад, 1991. – 118 с.

13 шт.

29.

Мишко Хаджийски. Пуста чужда чужбина. – С.: ИК «Христо Ботев», 1994. – 259 с.

1 шт.

30.

Георги Томалевски. Вълшебен свят: приказки. – С.: «Народна младеж» - издателство на ЦК на ДКМС, 1979. – 149 с.

1 шт.

31.

Милена Цанева, Ефрем Каранфилов, Светлозар Игов, Тончо Жечев. Литература за 10. клас. – С.: «Просвета», 1996. - 269 с.

18 шт.

32.

Моско Добрев Москов, Тодорка Владимирова Митева, Тодорка Викторова Бановска. Тетрадка по български език № 2 за 3. клас. – С.: «Просвета», 1996. – 39 с.

23 шт.

33.

Стойка Здравкова Здравкова, Петър Минков Пашов, Тодорка Ангелова Узунова. Родна реч: тетрадка за първи клас. – С.: «Просвета», 2001. – 62 с.

29 шт.

34.

Иван Вазов. Поезия. – С.: ИК «НОВ ЗЛАТОГОР», 1993. – 110 с.

29 шт.

35.

Тодорка Владимирова Митева, Моско Добрев Москов, Надежда Тодорова Ковачева-Вълева, Мария Манчева Костова. Родна реч: тетрадка №2 за трети клас. – С.: Държавно издателство «Народна просвіта», 1989. – 32 с.

6 шт.

36.

Е. Котова, К. Стоянова, Н. Димитрова. Главоблъсканици: Български език за 2-4 клас. – С.: СД Недкова & Математика, 1993. – 102 с.

17 шт.

37.

Иван Вазов. Съчинения: Том първи. – С.: Български Писател, 1986. – 399 с.

6 шт.

38.

Е. Дограмаджиева. И. Кочев, В. Мурдаров, К. Димчев. Български език за 8. клас. – С.: «Просвета», 1991. – 158 с.

21 шт.

39.

 Татяна Аргирова Генчева, Люба Кирилова Чилингирова. Тетрадка №2 по математика за 3. клас. – С.: «Просвета», 2003. – 48 с.

30 шт.

40.

Моско Добрев Москов, Тодорка Владимирова Митева, Тодорка Викторова Бановска. Тетрадка № 1 по български език за 3. клас. – С.: «Просвета», 2003. – 38 с.

55 шт.

41.

Ангелина Жекова, Наталия Огнянова, Мария Герджикова. Български език и література 1. клас. Трета тетрадка. – С.: ИК «Даниела Убенова», 2002. – 47 с.

1 шт.

42.

Т.В. Митева, М.Д. Москов. Български език за втори клас: тетрадка 2. – С.: «Просвета», 1996. – 47 с.

1 шт.

43.

Братя Грим. Червената Шапцица.

1 шт.

44.

Румяна Танkова, Ваня Иванова, Соня Тодорова. «Тетрадка по български език №2 за втори kлас». – С: «Просвета», 2003. – 39 с.

13 шт.

45.

Стефан Памуков. «Мина». - Пловдив: Издателска Къща «Хермес», 1991. – 147 с.

4 шт.

46.

Лили Спасова, Лилия Старева. «Блгарската народна мъдрост по свет 4. Басни». – С: «Листа», 2001. – 159 с.

1 шт.

47.

Румяна Танkова, Катя Чернева, Ганkа Георгиева. «Тетрадка по български език №1 за втори kлас». – С: «Просвета», 2003. – 27 с.

5 шт.

48.

Пласен Павлов. «Българска история III част. Кратък справочник». – С.: ИК «Светлоструй», 2001. – 63 с.

1шт.

49.

Людмил Спасов. «Българска история III част. Кратък справочник». – С.: ИК «Светлоструй», 2002. – 86 с.

1 шт.

50.

Николина Димитрова, Димитринка Димитрова. «Задачи по математика. За работа в клас за домашни упражнения 3.-4. Клас». – С: «Слово», 1995. – 126 с.

4 шт.

51.

Руси Русев, Дочка Русева. «Сборник по математика  3. – 4. Клас». – С: СД «Недкова & Математика», 1995. – 126 с.

10 шт.

52.

Как да научим българската азбука и цифрите. – С.: «Издателство Атласи» ООД, 2011.

3 шт.

53.

 

1 шт.

54.

Владимир Калоянов «Эвънлив Капчук. Стихотворения и гатанки за деца». – С.: «Спектр», 1994. – 31 с.

4 шт.

55.

Дина Попова. «Малко умение, малко терпение». – С: «Отечество», 1990. – 39 с.

7 шт.

56.

«Иконостасът». – DVD-диск.

1 шт.

57.

«България моята родина». – DVD-диск.

1 шт.

58.

«България Искам да съм там». – DVD-диск.

1 шт.

59.

Братя Грим. Вълкът и седемте козлета.

1 шт.

60.

Мики Маус. – комикс-журнал.

6 шт.

61.

Емил Милев. «Третото око на самотата». – Пловдив: Издателски центр при ИПФ, 1992. – 46 с.

1 шт.

62.

Дора Габе. «Невидими очи». – С.: «Български писател», 1970. – 47 с.

1 шт.

63.

Робер Ескарпи. «Приказки от Куковден». – С.: «Отечество», 1982. – 123 с.

1 шт.

64.

«Пепеляшка». – «Слънчо», 1996. – 25 с.

1 шт.

65.

Милена Буржева «Като забравена от векове молитва». – С.: «Пламъk», 1993. – 48 с.

1 шт.

66.

«Костенурките Нинджа». – С.: «Егмонт България», 1992.

1 шт.

67.

Ангелина Жекова, Наталия Огнянова. Български език и література 1. клас. Втора тетрадка. – С.: ИК «Даниела Убенова», 2002. – 87 с.

1 шт.

68.

Ангелина Жекова, Наталия Огнянова, Фелиянка Стоянова. Български език 2. клас. Диагностична тетрадка. – С.: ИК «Даниела Убенова», 2002. – 24 с.

1 шт.

69.

«Втора учена тетрадка по български език 2. клас». 38 с.

1 шт.

70.

«Първа учена тетрадка по български език 2. клас». 38 с.

1 шт.

71.

«Тетрадка за самостоятелна работа и диктовка 2. клас». - 36 с.

1 шт.

72.

«Учебна тетрадка по четене 2. клас». 56 с.

1 шт.

73.

Език свещен на моите деди: Самоучитель по български език. DVD-диск.

6 шт.

74.

Кръшно нашенско хоро: виртуально помогало по български народни танци. – DVD-диск.

4 шт.

75.

П.К. Яворов. Гоце делчев. – С.: Български писател, 1989. – 124 с.

2 шт.

76.

Родолюбец: Алманах. – С.: Издателство «Фабер», 2002. – 383 с.

2 шт.

77.

Личният  Бележник (джобноот тефтерче) НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. – с.: Народна библиотека «Кирил и Методий», 1987. – 162 с.

2 шт.

78.

Захари стоянов. Записки по българските въстания. – С.: Издателство Български писател, 1987. – 253 с.

2 шт.

79.

Христо ботев. Избрани произведения. – С.: Български писател, 1969. – 507 с.

1 шт.

80.

Иван Вазов. Съчинения. С.: Български писател, 1970. – 426 с.

1 шт.

81.

Йордан Йовков. Вечери в антимовския хан. – С.: Български писател, 1988. – 175 с.

4 шт.

82.

Иван Вазов. Под игом: роман, повести, рассказы. – Кишинев: «Литература артистикэ», 1982. – 541 с.

3 шт.

83.

Н.Н. Тодоров. Роден език. – Кишинев: Лумина», 1992. – 159 с.

2 шт.

84.

Петър Велчев. Лирика. – С.: Издателство «Български писател», «Лице», 1995. – 162 с.

1 шт.

85.

Приказки на балканските народи. Султанка – Мълчанка: том четвърти. – С.: Издателство «Български художник», 1983. – 188 с.

1 шт.

86.

Пол Ваян-Кутюрие. Жан без хляб. – С.: Издателство Отечество, 1988. – 62 с.

1 шт.

87.

Янк Мавър. В страната на рай ската птица. – Бургас: Издателство «ДИМАНТ», 1992. – 100 с.

1 шт.

88.

Кина Къдрева. Приказки. – С.: «Български писател», 1980. – 101 с.

1 шт.

89.

Харалампи Харалампиев. Премеждията на триноско. – С.: Издателство Отечество, 1980. – 92 с.

1 шт.

90.

Здравна читанка. – С.: Медицина и фикултура, 1988. – 127 с.

1 шт.

91.

Христо Ботев. Поезия и публіцистика. Писатели и критици за Ботев. Ботев и неговото време. Биография. – С.: ИК «Летописи», 1993. – 188 с.

1 шт.

92.

Васил Драганов. Обич и покаянне: Стихотворения. – Ловеч, 1993. – 61 с.

1 шт.

93.

Сборник с літературно творчество, изследвания, мнения, преводи и рисунки на ученици. – Добрич: «Св. Св.. Кирил и Методий», 2002. – 64 с.

1 шт.

94.

Дора Габе.  Петьовото сърчице. – С.: Български писател, 1961.

1 шт.

95.

Новый завет Господа нашого  Иисуса Христа. – М.: Издание московской патриархии, 1990.

2 шт.

96.

Библия за деца. С.: Издателство «Слънце», 2006.

26 шт.

97.

Милена Васева, Варя Малджиева, Маргарита Димитрова, Весела Михайлова. Български език за 6. клас на средното общообразователно училище. – С.: Просвета, 1995. – 160 с.

39 шт.

98.

Музика и танци в детската градина . – С.: Просвета, 1991. – 106 с.

2 шт.

99.

Иордан Иовков. Събрани съчинения том 5. – С.: Български писател, 1983. – 354 с.

3 шт.

100.

Библия: книги те на свещеното писание на Новия Завет. С.: Издателство «Слънце», 2009.

1 шт.

101.

Християнска етика: учебно помагало за 9. – 12. клас. – С.: Издателство «Слънце», 2011. – 247 с.

1 шт.

102.

Иван Николов. Православно вероучение за деца. – С.: Издателство «Витезда».

1 шт.

103.

Илиана мирчева, Елена Джамбазова. Моите приятели растенията: забавни игри и задачи. – С.: Издателска куща «Анубис», 2003. – 16 с.

1 шт.

104.

Андрейчина К., Влахов С., Димитрова Ст., Запрянова Кл. Руско-бъларски фразеологичен речник. – С.: Издателство «Наука и изкуство», 1980. – 582 с.

3 шт.

105.

Вазов И. Под игом. – М.: Правда, 1985. – 512 с.

1 шт.

106.

Родолюбец: Алманах. – С., 1994. – 230 с.

1 шт.

107.

Паспалеева Веса. Книжка весел ушка. – С.: Издателство Отечество, 1988. – 115 с.

1 шт.

108.

Захари Стоянов. Записки по българските въстания: расказ на очевидци 1870 – 1876 том ІІ. – С.: Издателство Български писател, 1987. – 292 с.

1 шт.

109.

 Станчев Михаил. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ: Том 1 (1711-2006), Статистический сборник. – С.: Академическое издательство имени проф. Марина Дринова, 2009. – 619 с.

1 шт.

110.

Глобализация та и светът: доклади. – Добрич, 2001. – 200 с.

1 шт.

111.

Българите от Молдова и Украйна – език, література, история, культура и образование. – С.: Феникс, 2009. – 307 с.

1 шт.

112.

Септември: література, критика, изкуство. – С., 1985.  – 256 с.

1 шт.

113.

Шевченко Тарас. Кратък кобзар: Избрани поезии за деца студенти и широк кръг читатели. – Одеса: «Маяк», 2000. – 224 с.

1 шт.

114.

Стара българска книжнина. – С.: «Слово» Велико Търново, 1993. – 159 с.

1 шт.

115.

Български митове и легенди. Фолклор. Библейски митове. – С.: Издателство «Дамян Яков», 2007. – 278 с.

1 шт.

116.

Багряна Елисавета. Вечната и святата звезла на моряка серце човешко: избрани стихотворения в три тома. – С.: Издателство «Български писател», 1988. – 272 с.

1 шт.

117.

Музей «Васил Левски». – Карлово. – С.:ИК «Витал» - Велико Търново, 2007. – 139 с.

1 шт.

118.

Гео Милев. Поетът: произведения в два тома. – С.: Издателство «Христо Ботев», 1995.

1 шт.

119.

Маринова М., Хубенова М., Джумаданова А. Български език за говорещи английски, част 1. – С.: Държавно издателство «Народна просвіта», 1978.

1 шт.

120.

Български пословици по света 2. – С.:Издателство «Листва», 2009. – 159 с.

1 шт.

121.

Вазов Иван. Под игом. – М.: «Худлжественная литература», 1984. – 319 с.

2 шт.

122.

Генчо Стоев. Завръщане. – С.: ИК «Христо Ботев», Издателство «Бъллгарски писател», 1992. – 135 с.

1 шт.

123.

Лафонтен Жан Дьо. Басни. – С.: ИК СОФИ – Р, 1993. – 52 с.

1 шт.

124.

Иван Мариновски. Учениците на д-р 3: приказки. – С.: Държавно издателство «Народна просвіта», 1989. – 85 с.

1 шт.

125.

Богомил Тодоров. Пътешественици: поема за деца. – Варна: Държавно издателство – Варна, 1963. – 24 с.

1 шт.

126.

Атанас Димитров. Морските приключеия на котарака генчо. – С.: Медицина и физкултура, 1985. – 40 с.

1 шт.

127.

Симеон Спиридонов. Главоблъсканици. – С.: Издателство Отечество, 1990.

1 шт.

128.

Йордан Колев, евтимия Манчева, Стойка Здравкова. Пеем за цирите и буквите 1. клас. – С.: ИК «Анубис», 2000. – 31 с.

1 шт.

129.

Николай Стойков, Василка Спасова. Песни за народен хор със съпровод на народен оркестр. – С.: Държавно издателство «Музткка», 1989. – 94 с.

1 шт.

130.

Леда Милева. Двете пътечки: избрани стихотворения, гатанки, залъгалки, преводи за деца, том 1. – С.: Издателство «Захарий Стоянов», 2009. – 175 с.

1 шт.

131.

Леда Милева. Когато куклите не спят: пиеси за деца, том 3. – С.: Издателство «Захарий Стоянов», 2009. – 207 с.

1 шт.

132.

Леда Милева. Изгубеното хвърчило: приказки и малки поеми, том ı. – С.: Издателство «Захарий стоянов», 2009. – 183 с.

1 шт.

133.

Пуханова Л. Живопис. – К., 2012. – 112 с.

1 шт.

134.

Д-р Кръстьо Кръстев. Съчинения: том перви. – С.: Просвета, 1996. – 439 с.

1 шт.

135.

Приказки на славянските народи. – С.: Логос 91, 2004. – 307 с.

4 шт.

136.

Панчо Панчев. Азбука. – с.: Издателство Български художник, 1988.

1 шт.

137.

Иван Пеев. Солфежи на народностна основа: втори свисток. – С.: Издателство «Наука и изкуство», 1974. – 71 с.

1 шт.

138.

Златна книга на българската поезія за деца. – С.: ИК «Пан», 2002. – 190 с.

2 шт.

139.

Фолклорен калейдоскоп за 5. – 6. клас. – С.: Издателство «Дамян яков», 2009. – 264 с.

1 шт.

140.

Шурбанова О. Свещи с изявени болгари в чужина. – С.: Държавна агенція за българите в чужбина, 2009. – 272 с.

1 шт.

141.

Елин Пелин. Дядовата рукавичка. – С.: Издателство СПЕКТЪР, 1991.

1 шт.

142.

Делчо стефанов. Жив е! роман. – Болярово, 1992. – 164 с.

1 шт.

143.

Йордан Дачев. Пристан на човеколюбието. – Добрич: издание на национален дарительки фонд «13 века българия», 1995. – 159 с.

1 шт.

144.

Аладжем С. Зеленото злато на България. – С.: «ФБВ-тех».

1 шт.

145.

БОЛГАРИЯ: журнал. – С.:

7 шт.

146.

Замъкът Червен – указания за сглобяване: журнал. – С.:Серия Български забележителности.

2 шт.

147.

Траките: детска енциклопедия България. – С.: ИК Златното пате, 1993. – 24 с.

2 шт.

148.

Татковина моята книга за България. – С.: ТАНГРА ТанНакРа ИК издател, 2011. – 48 с.

7 шт.

149.

Екатерина Котова, Варя Михайлова. Говориш правильно? Пишеш ли правильно? – С.: Държавно издателство «Народна Просвета», 1986. – 87 с.

1 шт.

150.

 Бонка Василева. Вълшебствата на числа та от квадратния град: учебно помагало по математика за 3. – 4. клас. – С.: ИК АНУБИС, 2000. – 39 с.

1 шт.

151.

Никола Карраиванов. Пруто-Днестровското междуречие в граничите на средновековна България. – Болград: Български културен центр «Академик Александър Теодоров-Балан», 1995. – 56 с.

1 шт.

152.

Рудо Мориц. Светлината на вожда Хатуей: Чудните приключения на Адам Брезуля. – С: Издателство «Народна младеж», 1987. – 163 с.

1 шт.

153.

Орлин Василев. Битки и приключения: приказки и разкази. – С.: Издателство Отечество, 1989. – 178 с.

1 шт.

154.

Банско: журнал. 2011.

1 шт.

155.

Срещи с България: культурно-историческо наследство. – С.: ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2006. – 72 с.

1 шт.

156.

Срещи с България: природно багатство. - С.: ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2006. – 72 с.

1 шт.

157.

Отгатнете радовете! Гатанки с нарисувани отговори. – С.: Издателство 2Захарий Стоянов».

1 шт.

158.

Приказки. – С.: ИК «Пан», 1991. 48 с.

1 шт.

159.

Христо Ботев. Политическа зима: свобода или смърть. – С: Издателство «Захарий Стоянов», 2002. – 427 с.

1 шт.

160.

Кръстьо Станигиев. Празноглавче. – С.: Български писател, 1989. – 78 с.

1 шт.

161.

Генка Богданова. Шапка на тояга: сатира. – Ямбол.: ИК «Жельо Учков», 2000. – 39 с.

1 шт.

162.

Български народни песни: библиотека за ученика. – С.6 Български писател, 1969. – 220 с.

1 шт.

163.

Лозинка Йорданова. Обичани обичаи. – С.: ТИЛИА, 1996. – 192 с.

1 шт.

164.

150 години българска етнографска наука 1829-1978. – С.: университетско Издателство «Св. Климент Охридски», 2001. – 338 с.

1 шт.

165.

Бернар Дейри, Денни Льомери, Михаел Садле. История на музиката в рисунки. – С.: Държавно издателство «Музика», 1989.  – 139 с.

1 шт.