Відкриття філіалу Центру ізраїльської культури при ХДУ  

21 березня 2011 року се­ред лекційних та лабораторних аудиторій факультету дошкіль­ної та початкової освіти розквіт клаптик "землі обітованої". На базі Херсонського державно­го університету за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні відкрито Ізраїльський культурний центр. Це визначна подія не лише для ХДУ, а й для всього Херсона в цілому, адже тепер наше місто долучилося до таких південноукраїнських міст як Одеса, Миколаїв, у яких вже функціонують філіали Центру ізраїльської культури. На уро­чистому відкритті були присутні як представники Обласної дер­жавної адміністрації м. Херсо­на, Управління освіти України Херсонської міської ради, так і ректори ВНЗ, директори хер­сонських загальноосвітніх шкіл, голови ізраїльського, польського та інших товариств.

 

ХДУ Ізраїльський куль­турний центр поряд з іншими культурними центрами нашого вузу - це новий подих, новий напрямок діяльності, який від­криває перед студентами та вик­ладачами широкі перспективи, можливість розвиватися і збага­чувати власний духовний світ, пізнаючи культуру Ізраїльського народу.

 

Програма заходу передбачала декілька етапів: церемонія від­криття, прес-конференція для журналістів, викладачів та сту­дентів, лекція на тему: "Сучасний Ізраїль", кінопоказ ізраїльського фільму "Нудл", студентська ве­чірка "Пурим" в НК "Аміго".

 

Низка заходів розпочалась з урочистого відкриття філіалу. Право перерізати червону стріч­ку було надано ректору ХДУ, професору Юрію Івановичу Бєляєву та Першому Секретарю Держави Ізраїль в Україні Марку Довеву. За доброю українською традицією гостей вітали хлібом-сіллю дівчата в національних костюмах.

 

Наступним етапом стала прес-конференція, яку відкрив проректор з науково-педагогіч­ної роботи, інформаційних тех­нологій та міжнародних зв'язків О.В. Співаковський. До слова долучився ректор ХДУ, профе­сор Ю.І. Бєляєв, який визначив метою заходу глибоке розуміння значення культури Ізраїлю для світового культурного простору і для нашої країни зокрема. Про­довжив конференцію діалог між представниками ЗМІ та Марком Довевим, який, відповідаючи на питання, визначив головною ціллю Центру тісну культурну співпрацю і обґрунтував вибір ХДУ як бази для Ізраїльського культурного центру, зазначив­ши, що саме неформальний рі­вень відносин зі студентською молоддю - майбутніми лідерами країни - це запорука міжнарод­ного зближення.

 

Ближче познайомитися із краї­ною Ізраїль, з її інтелектуальним та духовним багатством допо­могла лекція "Сучасний Ізраїль". Слухачі дізнались, що хоча "Із­раїль - маленька крапка на карті світу", яка займає площу меншу, ніж місто Одеса, проте рівень досягнень у сфері високих тех­нологій, медицини, сільського господарства, культури, освіти займає лідируючі позиції у світо­вому співтоваристві. Здивували ті факти, що такий розповсюджений пристрій як "флешка" є ізра­їльським винаходом, програма ІСР, якою користуються у всьо­му світі, є доробком ізраїльських учених, система крапельного зрошення, яку все активніше ви­користовують українські аграрії, також винайдена у наукових ла­бораторіях Ізраїлю тощо. Дивує те, як така маленька країна, яка, між іншим, знаходитися не у най­сприятливіших географічних та політичних умовах, спромоглася за такий короткий вік (60 років) вийти у світові лідери за рівнем життя та розвитку.

 

Логічним завершенням офі­ційної частини заходу став пе­регляд ізраїльської кіностріч­ки "Нудл", у якій крізь призму драматичної історії китайського хлопчика, що лишився без мате­ринської опіки у єврейській ро­дині, зображений міжнаціональний зв’язок двох різних за своїм світоглядом культур.

 

Події цього дня утвердили думку про те, що український на­род мало знає ізраїльський світ. Усіх бажаючих ближче до нього долучитися запрошує Ізраїль­ський культурний центр, який сприяє вивченню, дослідженню та поширенню інформації про Ізраїль, ізраїльську культуру, традиції, а також проводить без­коштовні курси івриту. У най­ближчих планах Центру - ство­рення власної сторінки на сайті Херсонського державного уні­верситету.

 

Ізраїльський культурний центр завжди відкритий для ак­тивної та ініціативної молоді, адже, перефразовуючи класи­ка, "скільки культур ти знаєш - стільки разів ти людина".

Інформацію, щодо функціонування центру можна дізнатися за телефоном: +380990765737 або у Відділі міжнародних звязків.

 

 МАСА – учеба и стажировка в Израиле

Если Вы стремитесь добиться успеха, получить новые знания и посетить Государство Израиль, наши программы – для Вас!

Предлагаемые академические программы включают в себя широкий спектр учебных дисциплин, возможность повышения квалификации и прохождение профессиональной стажировки в лучших израильских компаниях.

Нужно лишь выбрать программу, наиболее соответствующую Вашим потребностям личного и профессионального роста.

 

Академическая программа «МАСА Atzil»

Академическая программа МАСА Atzil – это совместный проєкт организации «Натив» и Университета города Ариэль.
Цель проєкта – в рамках образовательных программ, продолжительностью от одного до двух академических семестров, обеспечить ежегодную учебу в израильском ВУЗе молодым людям от 18 до 30 лет, имеющим право на репатриацию согласно «Закону о Возвращении» (документальное подтверждение национальсноти).

Обучение по трем нижепредставленным программам проходит в Университете города Ариэль.

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

 Для кого?

Программа предназначена для студентов в возрасте от 21 до 30 лет, успешно закончивших учебу на первую степень и студентов, обучающихся на вторую степень.
Основная составляющая программы – курс, дающий возможность изучить особенности мирового рынка, познакомиться с экономикой, методами рекламы и бизнес-инициативами.

Продолжительность программы - один академический семестр.

 

 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И МУЛЬТИМЕДИА

 Для кого?

Программа предназначена для выпускников средних специальных заведений и студентов на получение первой/второй степени в возрасте от 19 до 30 лет.

Составляющие  программы

  1. Курс по методам рекламы и связям с общественностью.
  2. Лекции по основам журналистики и роли прессы в современном обществе.
  3. Практические занятия в области радио, телевидения, рекламы и мультимедиа.

Продолжительность программы – один академический семестр.

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Для кого?

Программа предназначена для студентов в возрасте от 21 до 30 лет, успешно закончивших учебу на первую или вторую степень.

Основная составляющая программы – написание исследовательской работы в условиях современной  академической среды под руководством одного из ведущих ученых соответствующей кафедры.

Продолжительность программы - один академический семестр.

 

Дополнительно

1. Студентам всех трех программ, успешно прошедшим курс обучения и сдавшим все экзамены, зачтутся  20 академических баллов при поступлении в Университет города Ариэль.

2. Успешно закончившим первый семестр предоставляется возможность пройти второй семестр («Бэт»).

3. Все программы проєкта сочетают академические занятия по специальности с изучением английского, иврита, еврейского национального наследия, израильского общества, а также участие в ознакомительных экскурсиях по стране. Все занятия проводятся на русском языке.

 

ВРАЧИ
Для кого?

Программа предназначена для  врачей по специальности «Лечебное  дело», квалификация «Врач».

Эта программа для тех, кто хочет получить государственную лицензию на право работать в Израиле по специальности.

Программа открыта для врачей всех возрастов, владеющих русским  языком.

 

При этом врачи в возрасте  до 40 лет включительно, отвечающие  критериям  для получения гранта,  могут претендовать на получение  гранта от проєкта «МАСА», под эгидой которого проходит программа.

Где?

Программа проходит в городе Хайфа

Составляющие программы

1. Государственный лицензионный экзамен.

2. Интенсивный курс подготовки  к сдаче теоретической части  государственного лицензионного  экзамена.

3. Стажировка в крупнейшем медицинском центре «Рамбам» города Хайфа.

4. Дополнительные мероприятия  (экскурсии, изучение иврита, участие в израильских праздниках и т.д.)

 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Для кого?

Уникальная возможность для молодых людей в возрасте 22-30 лет с высшим/профессиональным образованием и опытом работы пройти профессиональную стажировку по своей специальности в одной из ведущих израильских компаний, приобрести международный опыт, профессиональные навыки и знания.

Основная составляющая программы - профессиональная стажировка (30 часов в неделю).

В соответствии с образованием и опытом кандидата, программа предлагает пройти профессиональную стажировку в таких сферах, как:

- информационные технологии, программирование, точные науки

- менеджмент, администрация

- международные отношения, юриспруденция

- филология, гуманитарные науки

- промышленность, производство

- дизайн, мода

- графический дизайн, анимация, кино

- маркетинг, реклама, финансы

… и многие другие

При поиске места стажировки мы руководствуемся запросом кандидата.

 

НАТИВ-ТЕХНИОН


Для кого?

Академическая программа для молодых людей  в возрасте 18-30 лет, обладателей аттестата зрелости, студентов, а так же тех, кто уже закончил ВУЗ, кто заинтересован продолжить обучение в области информационных технологий.

Где?

Технион – ведущий политехнический университет Израиля, занимающий ведущие позиции в рейтинге политехнических университетов мира.

 

Основная составляющая программыподготовка и сдача экзамена на получение трех международных сертификатов:

  1. Microsoft Windows Server 2008
  2. Check Point Security Administration R70/R71 (CCSA)
  3. Cisco Certified Network Associate (CCNA)

 

ВАЖНО!

Для выдачи на Ваше имя гранта от проєкта «МАСА», Вы должны пройти консульскую проверку.

Для выяснения того, имеете ли Вы право на грант для участия в программе в соответствии с уставом организации «МАСА», Вам необходимо связаться с координатором культурных и образовательных программ по тел. 099 0765737 Натали Николайчук.

Также по вопросам учебы в Израиле Вы можете связаться с нами через  E-mail:

 

 

 

 

Мечтал ли ты побывать в Израиле, познакомиться ближе со своей исторической родиной и стать её частью? Теперь твоя мечта может стать реальностью!


«Таглит»

 (в переводе с иврита – открытие) – десятидневный бесплатный экскурсионный тур по Израилю для еврейской молодежи в возрасте от 18 до 26 лет включительно.

 

 

10 дней поездок по стране спланированы таким образом, что ты увидишь страну от севера до юга, от Голанских высот до Мертвого моря, от Стены плача до тель-авивских ночных пабов. Ты познакомишься с западным обществом и их мировоззрением, найдешь новых друзей, узнаешь историю страны, о системе образования в Израиле и многое-многое другое.

это поравлось уже 350 тыс. молодых людей! присоединяйся к ним! 

уточнения и запись по тел.: 0990765737

---