Дошкільна освіта

Оновлено: 30.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: