Хімія

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Медичний факультет

Кафедра хімії та фармації

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.06 Хімія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи:

Новий Модуль Навігації