Математика

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу 

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.04 Математика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: