Новий Модуль Документ

Оновлено: 05.04.2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерський) рівня вищої освіти

Педагогічний факультет

Кафедра спеціальної освіти

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 

Спеціалізація: 016.01 Логопедія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи:

Новий Модуль Навігації