Олігофренопедагогіка

Оновлено: 05.04.2022

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Педагогічний факультет

Кафедра спеціальної освіти

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація: 016.02 Олігофренопедагогіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи:

Новий Модуль Навігації