Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет культури і мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва і дизайну

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: