Прикладна лінгвістика

Оновлено: 26.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: