Журналістика

Оновлено: 28.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет української й іноземної філології та журналістики

Кафедра української і слов'янської філології та журналістики

Спеціальність: 061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: