Міжнародне право

Оновлено: 12.05.2022

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

Спеціальність: 293 Міжнародне право

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: