VIІ Міжнародна науково-практична конференція ICTERI 2011

Оновлено: 31.10.2011

«ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: ІНТЕГРАЦІЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФЕР ЗНАНЬ» (4-7 травня 2011 року) 

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Alpen-Adria University Klagenfurt (Austria)

Київський національний університет імені Тараса Шевченко

Херсонський державний університет

Компанія DataArt

VII Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках» (ICTERI 2011) спрямована на об’єднання зусиль учених і практиків, зацікавлених в технологічних досягненнях та бізнес-додатках інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури.

ICTERI фокусується на реальних додатках, тому автори повинні підкреслити переваги їх результатів і досвіду для промисловості та сфери послуг, в доповнення до академічного світу. Також рекомендується представлення доповідей, що відображують передові прототипи, системи, інструменти й методи роботи, та, крім того, загальні дослідження, що вказують майбутній напрям. Матеріали обох напрямів (технологічного та методологічного) однаково вітаються. Всі документи повинні описувати оригінальні роботи, що раніше не опубліковувалися або представлені в іншому місті.

Компанії, що зацікавлені в представлені своїх продуктів / методологій або особи, які бажають надати навчальні матеріали, для проведення міні-сесій, можуть зв’язатися з організаторами конференції.

Тематика конференції

Ми пропонуємо представити завершені і незавершені дослідження, обговорити існуючі техніки та підходи до розв’язання проблем, представити досвід розробок в індустрії. Зокрема, але не виключено, ми пропонуємо представити роботи за наступними темами:

-         ІКТ інфраструктура, інтеграція та інтероперабельність

 • Хмари даних.
 • Інфраструктури Grid.
 • Web сервіси та розподілені обчислення.
 • Semantic Web Services.
 • Хореографія та оркестровка сервісів.
 • Високопродуктивні обчислення.
 • Розповсюджені комп’ютерні технології.
 • Розподілені сховища даних і бізнес-аналітика.
 • Паралельні обчислення.
 • Агентні системи для інтеграції та інтероперабельності.

-         Інтелектуальні системи, інженерія знань (ІЗ), і управління знаннями (УЗ) в галузі ІКТ

 • Методологія ІЗ та УЗ.
 • Наукова модель і представлення ІКТ додатків та суміжних галузей.
 • Співробітництво, засноване на знаннях, розповсюдження знань і еволюція знань.
 • Передові мови й засоби моделювання знань.
 • Основи ІЗ та УЗ.
 • Інтелектуальні прошарки  (Layered intelligence) в ІЗ та УЗ.
 • Походження, надійність і довіра в УЗ.
 • УЗ и ІЗ для співробітництва і підтримки прийняття рішень.
 • Розподілені, наближені, великомасштабні обґрунтування в ІКТ.

-         Взаємодія між ВНЗ та компаніями в галузі ІКТ.

 • Управління спільними науково-промисловими дослідженнями і розробками.
 • Використання ІКТ для взаємодії університетів і виробництва та трансферу знань.
 • Індустріальний досвід використання ІКТ та знання технологій.

-         Методичні і дидактичні аспекти навчання і репетиторства на  базі ІКТ

 • Спектр професійної кваліфікації: потреби ринка праці, вплив ринка праці на формування компетентності випускників.
 • Державні стандарти підготовки ІТ фахівців: баланс між теоретичною і практичною підготовкою; курси за вибором – що це таке?
 • Оцінка якості підготовки ІТ фахівців.
 • Участь університетів у підготовці ІТ професіоналів за замовленням ринку праці.
 • ІКТ інструменти та середовища для професійного навчання в університетах.

Витрати учасників

Учасники не оплачують:

 • Оргвнесок;
 • Трансфер до СОТ «Буревісник» і у м. Херсон;
 • Публікацію матеріалів конференції.

Учасники оплачують:

 • Переїзд у та із Херсона;
 • Харчування та проживання (вартість проживання з триразовим харчуванням у СОТ "Буревісник" становить 125 грн на добу);
 • Вартість збірки зі статтею (80 грн.)