Updated: 7/5/2023

Scientific schools of KSU 

 

Тема наукової школи

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання керівника наукової школи

1.

Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження тексту

Бєлєхова Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор

2.

Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто-, бріо- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я

Бойко Михайло Федосійович, доктор біологічних наук, професор

2.

Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та вищих закладах України

Заболотська Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

4.

Технології формування комунікативно-професійної компетентності майбутніх фахівців гуманітарної сфери в умовах стандартизованої мовної освіти

Пентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор

5.

Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі

Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор

6.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Співаковський Олександр Володимировичдоктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук,  професор

7.

Теорія та практика кримінального процесу  та криміналістики

Стратонов Василь Миколайовичдоктор юридичних наук, професор

8.

Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика

Федяєва Валентина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

9.

Реалізація освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в моделі трисуб`єктної дидактики

Петухова Любов Євгенівнадокторка педагогічних наук, професорка

 

Position is about scientific schools of KSU