Спеціалізована вчена рада Д 67.051.03

Оновлено: 04.03.2021

Спеціалізована вчена рада забезпечує атестацію здобувачів наукового ступеня доктора наук і кандидата наук зі спеціальностей

13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська мова)»,   

13.00.02 – «Теорія та методика навчання (російська мова)»

Голова ради - доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  

Пентилюк Марія Іванівна

Заступник голови  ради - доктор педагогічних наук, професор  Михайловська Галина Олександрівна. 

Учений секретар ради - кандидат педагогічних наук, доцент Окуневич Тетяна Григорівна.

Відомості про членів ради.doc (113 Kb)

      Спеціалізована вчена рада, яку очолює Пентилюк Марія Іванівна, функціює  в Херсонському державному університеті з 15.05.2002.

    До 19.06.2008 у раді захищали кандидатські дисертації зі спеціальностей 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» і 13.00.07 «Теорія та методика виховання». За цей період  було захищено 61 дисертацію.

   Із 2008 р. спеціалізована вчена рада набула повноважень захисту докторських дисертацій (із правом захисту кандидатських дисертацій) зі спеціальностей 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)». Від того часу захищено 15 докторських, 36 кандидатських дисертацій,  проведено зовнішнє рецензування однієї та нострифікацію трьох кандидатських дисертацій.

Дисертації, захищені в спеціалізованій ученій раді у 2003-2020 рр.doc (311.5 Kb) 

Оновлено: 15.09.2020

Докторські дисертації

КУЧЕРЕНКО ІРИНА  АНАТОЛІЇВНА

Дисертація на тему «Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі»

зі спеціальності 13.00.02. "Теорія та методика навчання (українська мова)"   

ДИСЕРТАЦІЯ  І.А.Кучеренко.docx (1.2 Mb) ,  АВТОРЕФЕРАТ.doc (884.5 Kb)

Відгук  М.С. Вашуленка.doc (71 Kb), Відгук І.М. Хомяка.doc (47.5 Kb), Відгук С.О.Карамана.docx (35.2 Kb) ШУЛЯР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Дисертація на тему «Теоретико-методичні засади сучасного уроку української літератури в основній і старшій школі»

зі спеціальності 13.00.02. "Теорія та методика навчання (українська література)"

ДИСЕРТАЦІЯ В.І.Шуляра.doc (4.8 Mb),  ДОДАТКИ.doc (3.5 Mb),

Відгук Г.Л.Токмань.doc (87 Kb), Відгук С.О. Жили .PDF (3.2 Mb), Відгуки О.М.Семиног.doc (59.5 Kb)   НАГРИБЕЛЬНА  ІННА  АНАТОЛІЇВНА

Дисертація на тему "Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання української мови в початкових класах"

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ І.А. Нагрибельна.pdf (2.7 Mb), АВТОРЕФЕРАТ.pdf (757.4 Kb)

 Відгук І.М.Хом"яка.pdf (194.5 Kb), Відгук О.М.Горошкіної.pdf (220.7 Kb), Відгук К.Я. Климової.pdf (376.4 Kb) ГИРИЧ  ЗОЯ  ІВАНІВНА

Дисертація на тему "Теорія і методика  формування комунікативної компетенції іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю у процесі навчання російської мови"

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (російська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ З.І.Гирич.pdf (3.5 Mb), АВТОРЕФЕРАТ.pdf (706 Kb)

Відгук Н.І.Ушакової.pdf (293.6 Kb), Відгук В.І.Статівки..pdf (346.5 Kb), Відгук О.І.Панченко.pdf (170.2 Kb)


 

ГРИДЖУК ОКСАНА ЄВГЕНІВНА

Дисертація на тему "Теоретико-методичні засади формування мовно-комунікативної  компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей"

зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ О.Є. Гриджук.pdf (3.8 Mb),  ДОДАТКИ.pdf (4.7 Mb), АВТОРЕФЕРАТ. рdf (1.2 Mb)

Відгук К.Я. Климова..pdf (392.6 Kb), Відгук І.М. Хом.яка.pdf (113.6 Kb), Відгук  О.А.Копусь.doc (77.5 Kb) 


 

НИЩЕТА  ВОЛОДИМИР  АНАТОЛІЙОВИЧ

Дисертація на тему "Методика формування риторичної компетентності в учнів основної школи у процесі вивчення української мови" 

зі спеіальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ В.А. Нищети.pdf (4.5 Mb)АВТОРЕФЕРАТ.pdf (545 Kb)

 Відгук Н.Б.Голуб.pdf (1.7 Mb), підпис Голуб.pdf (127.9 Kb), Відгук Т.В. Симоненко.pdf (1.8 Mb), Відгук Л.І.Мамчур.PDF (642.3 Kb)


 

 РУСКУЛІС  ЛІЛІЯ  ВОЛОДИМИРІВНА

 Дисертація на тему "Методична система формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови у процесі вивчення мовознавчих дисциплін"

зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ Л.В.Рускуліс.pdf (5 Mb),   ДОДАТКИ.pdf (5.8 Mb),  АВТОРЕФЕРАТ.pdf (539 Kb)

 Відгук О.А. Копусь.pdf (676.7 Kb), Відгук І.М.Хом`яка.doc (2.9 Mb), Відгук А.В.Нікітіної.pdf (621.8 Kb)CУБОТА ЛАРИСА АНДРІЇВНА

Дисертація на тему "Система формування комунікативної компетентності іноземних студентів фармацевтичних спеціальностей у процесі навчання української і російської мови"

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (українська мова, російська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ Л.А.Суботи.pdf (3.5 Mb), АВТОРЕФЕРАТ (1).pdf (812.8 Kb)

Відгук З.П. Бакум..doc (157.6 Kb), Висновок З.П. Бакум .PDF (91.5 Kb), Відгук О.М.Горошкіної..doc (111.1 Kb), Відгук О.І. Панченко.docx (685.1 Kb) 

Оновлено: 01.05.2021

Кандидатські дисертації

РУЖЕВИЧ  ЯНА  ІГОРІВНА

Дисертація на тему «Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури»

зі спеціальності 13.00.02. "Теорія та методика навчання (зарубіжна література)"

ДИСЕРТАЦІЯ Я.І.Ружевич.doc (1.2 Mb)

Відгуки Ісаєва.doc (62 Kb), Відгуки Таранік-Ткачук.doc (56.5 Kb)


 

 ВЕРБЕЩУК  СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Дисертація на тему “Формування мовленнєвої культури учнів початкової школи в процесі літературного читання”.

зі спеціальності  13.00.02  "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ С.В. Вербещук.pdf (2.3 Mb),  АВТОРЕФЕРАТ.pdf (554.4 Kb)

Відгук Л.І. Мамчур..pdf (201 Kb), Відгук В.О. Мартиненко.pdf (316.6 Kb)


 

ФЕДОРОВА  ОЛЕКСАНДРА  АНАТОЛІЇВНА

Дисертація на тему «Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення  у процесі навчання української мови»

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ О.А. Федорової.pdf (1.9 Mb), АВТОРЕФЕРТ.pdf (648.9 Kb)

Відгук З.П. Бакум.pdf (1.5 Mb)Відгук  Г.І.Дідук-Ступ.pdf (5.3 Mb)


 

 ТУРСИДУ  НАТАЛІЯ  ЮРІЇВНА

Дисертація на тему «Навчання російської мови як іноземної студентів-греків на засадах лінгвокультурологічного підходу»

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (російська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ Н.Ю. Турсиду.pdf (2.6 Mb),  АВТОРЕФЕРАТ.pdf (462 Kb)

Відгук Є.П. Голобородько.pdf (366.3 Kb) ,      Відгук  В.Д. Хейліка.pdf (1.8 Mb) БОЖКО  ОЛЕНА  ПЕТРІВНА

Дисертація на тему «Формування текстотвірних умінь учнів основної школи  в процесі вивчення синтаксису складного речення», подану

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ О.П.Божко.pdf (2.8 Mb)АВТОРЕФЕРАТ (титул).pdf (137.3 Kb), АВТОРЕФЕРАТ.pdf (481.6 Kb)

Відгук О. Д. Кулик.pdf (457.8 Kb),  Відгук С.А. Омельчук.doc (78.5 Kb)ШИЯНЮК ЛАРИСА  ВАСИЛІВНА

Дисертація на тему «Текстоцентричний підхід до формування  українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації»

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (українська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ Л.В.Шиянюк.doc (3 Mb),     АВТОРЕФЕРАТ.docx (146.4 Kb)

Відгук З.П.Бакум.docx (28 Kb), Відгук Н.Л. Тоцької.doc (43.5 Kb)ЧЕНЬ ЧУНЬСЯ

Дисертація на тему «Формування лінгвосоціокультурної компетентності китайських студентів у процесі навчання російської мови» 

зі спеціальності 13.00.02  "Теорія та методика навчання (російська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ Ч.Чунься.pdf (3.9 Mb),  АВТОРЕФЕРАТ.docx (270.1 Kb)

Відгук Є.П.Голобородько.doc (52 Kb), Відгук В.В. Ніколаєнко.docx (23.8 Kb) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЧЕХОВСЬКА ОЛЕСЯ ЛЕОНІДІВНА

Дисертація на тему "Інтегрований підхід як засіб формування лінгвістичних здібностей учнів 3 класів"

 зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчанняя (російська мова)"

 

ДИСЕРТАЦІЯ  О.Л. Чеховської.pdf (2.5 Mb), АВТОРЕФЕРАТ О.Л.Чеховської.docx (282.6 Kb)

Відгук ГОЛОБОРОДЬКО.docx (28 Kb)

Відгук  Ніколаєнко В.В.docx (264.2 Kb)

___________________________________________________________________________________________________________________


ШАЛАЄВА ВАЛЕРІЯ СТАНІСЛАВІВНА


дисертація на тему"Формування професійно зорієнтованих аксіологічних комунікативних умінь в іноземних студентів немовних спеціальностей"

зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (російська мова)"

ДИСЕРТАЦІЯ  Шалаєвох В.С.doc (2.1 Mb)   AВТОРЕФЕРАТ Шалаевої В.С.doc (2.6 Mb)  ВІДГУК офіційного опонента  Гирич З.І..pdf (563 Kb)  ВІДГУК Костюк С.С.pdf (318.6 Kb)  ОГОЛОШЕННЯ про захист Шалаєвої В.С.doc (34 Kb)


Контакти

Спеціалізована вчена рада Д 67.051.03
Email:

Нормативні документи

Оновлено: 03.06.2020

Документи МОН України, 

що регулюють діяльність ради

 Положення про спеціалізовану вчену раду 

Порядок присудження наукових ступенів 

Опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступеняв доктора і кандидата наук 

Розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту 

Паспорт спеціальності 

 Здобувачам наукового ступеня

Затвердження вимог до оформлення дисертації (наказ МОН № 40) 

Рекомендації щодо оформлення дисертації та авторефератів 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302.2015 

Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності 

Перелік документів лпя подання в раду (доктор наук).doc (39.5 Kb)

Перелік документів для подання в раду .(кандидат наук).docx (14.9 Kb)

Список праць (зразок).doc (33.5 Kb)

Форма П-2ДС  

 Офіційним опонентам

Пам"ятка офіційному опонентові.docx (17.9 Kb)