Спеціалізована вчена рада К 67.051.05

Оновлено: 05.03.2018

Голова спеціалізованої вченої ради Бєлєхова Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор

 

Учений секретар спеціалізованої вченої рада Цапів Алла Олексіївна кандидат філологічних наук, доцент

Склад спеціалізованої вченої ради

Оновлено: 15.02.2018

Склад спецради список.docx (13.1 Kb)

Дисертаційні дослідження та автореферати здобувачів

Оновлено: 05.05.2021

Відгуки опонентів: 

Нісаноглу Н. Нісаноглу_ОО._ відгук першого опонента.pdf (569.5 Kb) Нісаноглу_відгук другого опонента.pdf (493.8 Kb)

Матіяш-Гнедюк І.   Матіяш-Гнедюк_відгук першого опонента.pdf (448.1 Kb)  Матіяш-Гнедюк _відгук другого опонента .pdf (551.4 Kb)

Коломійчук О.:    Коломійчук_відгук першого опонента.pdf (3.9 Mb)  Коломійчук_відгук другого опонента.pdf (612.5 Kb)

Доронкіна Н.  Доронкіна_відгук першого опонента .pdf (567.9 Kb)   Доронкіна_відгук другого опонента.pdf (346.8 Kb)

Доронкіна_дисертація.pdf (2.7 Mb) Коломійчук_дисертація.pdf (2.7 Mb) Матіяш-Гнедюк_дисертація.pdf (7.8 Mb)Нісаноглу_дисертація.pdf (2 Mb)

 Доронкіна Надія_автореферат.pdf (652.2 Kb)  Матіяш-Гнедюк Ірина_Автореферат.pdf (647.7 Kb) Коломійчук Олександра_автореферат.pdf (869.8 Kb) Нісаноглу Наташа _автореферат.pdf (404 Kb)

Автореферати захистів 14 та 15 травня 2021 року доступні за покликанням:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZFn1gZOMPdu95R2NKhn6uTRmelLnV3YB?usp=sharing 

Бандурко_відгук першого опонента.pdf (376.3 Kb)  Бандурко_відгук другого опонента.pdf (498.9 Kb)  Герасимів_відгук першого опонента.pdf (347.5 Kb) Герасимів_відгук другого опонента.pdf (288.8 Kb) Лабенська Є.О. _ відгук першого опонента .pdf (353.7 Kb)  Лабенська_відгук другого опонента.pdf (281 Kb)  Макарова_відгук першого опонента.pdf (321.6 Kb)  Макарова_відгук другого опонента.pdf (370.2 Kb)

Бандурко_дисертація.pdf (3.7 Mb) Макарова_дисертація.pdf (2.2 Mb) Лабенська дисертація.pdf (4.1 Mb)  Герасимiв_дисертацiя.pdf (3 Mb)

 

Лабенська_автореферат.pdf (996.9 Kb)  Герасимiв_автореферат.pdf (784.6 Kb)  Макарова_автореферат.pdf (967.6 Kb) Бандурко_автореферат.pdf (523.4 Kb)

 

Кузьменко_відкуг першого опонента.pdf (331 Kb) Кузьменко_відгук другого опонента.pdf (373.8 Kb)  Піндосова_ відгук першого опонента.pdf (343.6 Kb) Піндосова_відгук другого опонента.pdf (325.2 Kb)     Матушевська_відгук першого опонента.pdf (397.5 Kb) Матушевська_відгук другого опонента.pdf (368.5 Kb)  Шайнер_Відгук першого опонента.pdf (467.5 Kb) Шайнер_Відгук другого опонента.pdf (285.4 Kb)

 

Кузьменко_ дисертація (Word 2003).pdf (2.8 Mb) Матушевська_дисертація.pdf (2.2 Mb) Піндосова_Дисертація.pdf (2.7 Mb) Шайнер_Дисертація.pdf (2 Mb)

 

Шайнер_автореферат.docx (547.8 Kb)  Матушевська_автореферат на сайт.pdf (877.5 Kb)Кузьменко_ автореферат.pdf (617.4 Kb)   Піндосова_автореферат на сайт.pdf (721.4 Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази МОН

Оновлено: 28.03.2016

lmo_1_9_211_25032013 опоненти.doc (44.5 Kb)

vumogu_dusert.pdf (216.1 Kb)

perelik-elektronnix-faxovix-vidan.doc (223.5 Kb) perelik-naukovix-faxovix-vidan.doc (4.3 Mb)

Рекомендації МОН щодо публікацій у міжнародних виданнях http://mon.gov.ua/activity/nauka/naukova-diyalnist-u-vnz/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html

Інформаційна сторінка

Оновлено: 27.02.2017

27-29 березня відбудуться захисти кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.04 - германські мови, 10.02.16 - перекладознавство

Янишиної Л. С. (з теми "Процеси неологізації у словниковому складі англійської мови ХІХ століття (на матеріалі прозових літературних творів"), Попович Ю. О. (з теми

«Відтворення маркерів соціального статусу літературного персонажа в перекладі (на матеріалі українських перекладів британських художніх творів XIX століття)»), РебрійІ.М. (з теми «Мовні та етноментальні особливості перекладацького відтворення артлангів») , Богуславської Л. А. (з теми «Відтворення мовної гри Л. Керролла в англо-українських перекладах: когнітивний аспект»), Сас В.З (з теми “Маркери реалізації когерентності в ідіодискурсі Франца Кафки” ), Бабич В. І. (з теми"Ліричне я в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Сендберга: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти»")

 

15-16 грудня відбудуться захисти Олексин О.З. (спеціальність 10.02.16 - перекладознавство), Ефименко Т.М. (спеціальність 10.02.04 - германські мови), Просяннікової Я.М. (спеціальність 10.02.04 - германські мови)

26 жовтня відбудуться захисти кандидатських дисертацій Лапиніної Оксани Леонідіни (спеціальність 10.02.04 - германські мови) та Василенко Галини Володимирівни (спеціальність 10.02.16 - перекладознавство)