Оновлено: 15.05.2020

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  2019/2020 р.р. 

ТА ЇХ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ

 

 Отримали диплом І ступеня

 

  

КАТРЕЧКО Анастасія та  БАГАТЮК Валерія – студентки 1М курсу факультету української філології та журналістики 

Галузь знань  Філологія (українська мова та література) 

Покликання:  https://ff.udpu.edu.ua/peremozhczi-konkursu/

Науковий керівник – кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка  кафедри мовознавства  ГАЙДАЄНКО Ірина Василівна

 

 

ЗВОНАРЬОВА Олена – студентка 2 курсу факультету економіки і менеджменту 

Галузь знань – Публічне управління та адміністрування 

Покликання: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=28879&uk


   

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент, доцент  кафедри менеджменту і адміністрування  МАКАРЕНКО Сергій Миколайович

 

 

АНЕДЧЕНКО Єлизавета – студентка 1М курсу факультету  факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Галузь знань – Освітні, педагогічні науки

Покликання: http://dspu.edu.ua/sites/science/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96%D0%B2-2020.pdf

 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка  кафедри фізики та методики її навчання ГОНЧАРЕНКО Тетяна Ленідівна

 

ТОЛОПКА Наталія – студентка 3 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Гендерні дослідження

Покликання: http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/stranichki_facult/CSSW.aspx 

   

Науковий керівник – кандидатка психологінчих наук, доцентка, доцентка  кафедри соціальної роботи, соціальної педагогічки та соціології ЧЕРКАШИНА Тетяна Олександрівна

   

ШЕВЧЕНКО Альона – студентка 3 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Педагогічна та вікова психологія

Покликання:https://pdpu.edu.ua/olimpiadi/4463-pidsumkovi-materiali-vseukrajinskogo-konkursu-studentskikh-naukovikh-robit-u-galuzi-pedagogichna-ta-vikova-psikhologiya.html

   

Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, професор  кафедри загальної та соціальної психології ПОПОВИЧ Ігор Степанович

 

КРАВЦІВ Валентина – студентка 4 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Загальна та соціальна психологія

Покликання: http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/stranichki_facult/CSSW.aspx

   

Науковий керівник – кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка  кафедри практичної психології САМКОВА Олеся Миколаївна

Отримали диплом ІІ ступеня

 

 

ЗАХАРОВ Олексій – студент 4 курсу факультету біології, географії та екології

Галузь знань – Географія

Покликання:

   

Науковий керівник – докторка географічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціально-економічної географії МАЛЬЧИКОВА Дар'я Сергіївна

 

 

КРАВЧЕНКО Анастасія – студентка 1М курсу факультету іноземної філології

Галузь знань – Середня освіта (мова і література (англійська))

Покликання:

   

Науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри англійської мови та методики її викладання ЗАБОЛОТСЬКА Ольга Олександрівна

 

 

КЛЕНІНА Каріна – студентка 3 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Загальна та соціальна психологія

Покликання: http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/stranichki_facult/CSSW.aspx

   

Науковий керівник – доктор психологінчих наук, професор, професор  кафедри загальної та соціальної психології ПОПОВИЧ Ігор Степанович

 

ІВАНОВА Вікторія – студентка 4 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Загальна та соціальна психологія

Покликання:http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/stranichki_facult/CSSW.aspx

   

Науковий керівник – докторка психологінчих наук, професорка, професорка  кафедри практичної психології ШЕБАНОВА Віталія Ігорівна

 

ШВЕЦЬ Ірина – студентка 4 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Гендерні дослідження

Покликання: http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/stranichki_facult/CSSW.aspx

   

Науковий керівник – кандидтка педагогічних наук, доцентка, доцентка  кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології ФЕДОРОВА Ольга Віталіївна

Отримали диплом ІІІ ступеня

ТАТАРСЬКА Аліна – студентка 3 курсу факультету іноземної філології

Галузь знань – Середня освіта (мова і література (англійська))

Покликання:

   

Науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка, професорка  кафедри німецької та романської філології РОМАНОВА Наталія Василівна

 

ОГОРОДНИК Вікторія – студентка 4 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Гендерні дослідження 

Покликання:http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/stranichki_facult/CSSW.aspx

   

Науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка  кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології КОРШУН Тетяна Василівна

 

НІКОЛАЙЧУК Марія – студентка 4 курсу соціально-психологічного  факультету

Галузь знань – Соціальна робота

Покликання:

   

Науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка  кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології КОПИЛОВА Світлана Вікторівна

 

ТРЕГУБ Олександр – студент 4 курсу педагогічного факультету

Галузь знань – Початкова освіта

Покликання:http://vspu.edu.ua/content/hot/rey.pdf

   

Науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка  кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії КАБЕЛЬНИКОВА Наталія Володимирівна

   

ВОРОПАЄВА Ірина – студентка 3 курсу факультету  комп'ютерних наук, фізики та математики

Галузь знань – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Покликання:

   

Науковий керівник – кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, доцентка  кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ВАЛЬКО Наталія Валеріївна

    

СТАМАТ Олександр – студент 3 курсу факультету біології, географії та екології

Галузь знань – Біологія

Покликання:

 

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології людини та імунології СПРИНЬ Олександр Борисович

   

ІВАНОВА Вікторія – студентка 3 курсу факультету біології, географії та екології

Галузь знань – Професійна освіта

Покликання:

   

Науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка загальноуніверситетської кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Пєтухова БУТЕНКО Наталія Іванівна

    

ЮДІН Ілля і СІЛКІН Микита– студенти 1 курсу факультету економіки і менеджменту 

Галузь знань – Туризм

Покликання:http://www.nuos.edu.ua/students/konkursi/2147/

 

Науковий керівник – докторка економічних  наук, професорка, завідувачка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ОРЛЕНКО Олена Владиславівна

   

ОСИПОВА Ольга – студентка 4 курсу факультету економіки і менеджменту 

Галузь знань – Туризм

Покликання:http://www.nuos.edu.ua/students/konkursi/2147/

   

Науковий керівник – докторка економічних  наук, професорка, завідувачка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ОРЛЕНКО Олена Владиславівна

   

КАМБУРОВА Юлія – студентка 3 курсу факультету економіки і менеджменту 

Галузь знань – Міжнародні економічні відносини

Покликання:http://onu.edu.ua/uk/science/stud-science/contest

   

Науковий керівник – докторка економічних  наук, професорка, завідувачка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин УШКАРЕНКО Юлія Вікторівна