Новий Модуль Документ

Оновлено: 13.10.2021

 

ШТАТНІ СПІВРОБІТНИКИ

 

САІНЧИН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Професор кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

Доктор юридичних наук, професор.

Гарант з Освітньої професійної програми «Право»

з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем

вищої освіти

Google Scholar

 

СТРАТОНОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Професор кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, почесний член спілки "Союз юристів", керівник Південно-регіонального центру "Конгрес криміналістів" .

Гарант з Освітньо-наукової програми третього (рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 "Право"

з підготовки докторів філософії права, галузі знань 08 "Право" 

рівня вищої освіти

Google Scholar

 

 

ГАВЛОВСЬКА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

В.о. завідувачки кафедри  національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

Доцент кафедри  національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

Кандидат юридичних наук.

Гарант з Освітньої професійної програми «Право»

з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем

вищої освіти

Google Scholar

   
   

СОТУЛА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Професор кафедри кафедри  національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності (за сумісництвом).

Доктор юридичних наук, доцент.

Google Scholar