Ушкаренко Юлія Вікторівна

Оновлено: 19.11.2020

П.І.Б. Ушкаренко Юлія Вікторівна
Освіта:

Херсонський державний сільськогосподарський інститут, 1998 р.,Спеціальність: облік і аудит,

Кваліфікація: економіст по обліку і аудиту(диплом КМ №901489 від28.05.1998р.)

Херсонський державний аграрний університет,1998 р.,Спеціальність: правове забезпечення в галузях АПК,Кваліфікація: правознавець АПК(диплом ЛБ ВС №003252 від 24.09.1998 р.)

Одеська національна юридична академія,2003 р.,Спеціальність: правознавство Кваліфікація: юрист(диплом СК №21431992 від 02.04.2003 р.)

З 1998 по 2001 рік аспірантуру з відривом від виробництва.У червні 2001 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 - Економіка сільського господарства та агропромислового комплексу Миколаївської державної аграрної академії на тему "Підвищення економічної ефективності функціонування харчової промисловості області (на прикладі Херсонської області )".

У 2010 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в Житомирському національному агроекологічному університеті 

Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Тема докторської дисертації: «Розвиток сільськогосподарського співробітництва (теорія, методологія, практика), 2010
Вчене звання Професор
Посада: Завідувачка кафедри економіки менеджменту та адміністрування
Основні дисципліни: "Регіональна економіка", "Глобальна економіка", "Національна економіка"
Наукові інтереси: Економіка Європейського Союзу, Міжнародна економіка, Творча економіка
Список праць: Список наукових праць Ушкаренко Ю.В..docx 
Профіль науковця:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=D70JAE0AAAAJ&hl=uk

http://orcid.org/0000-0002-7231-5277

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189044012

Контакти:  email: