Туризм

Оновлено: 03.03.2021

 СИЛАБУСИ 

Силабус_ Історія України та української культури

Силабус_Безпека життєдільності

Силабус_Фізичне виховання

Силабус_Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності

Силабус_Менеджмент

Силабус_Туристичне_краєзнавство

Силабус_Іноземна мова

Силабус_Географія_туризму

Силабус_Світовий туризм та готельне господарство

Силабус_Правове регулювання бізнесу

Силабус_Економіко-математичні методи та моделі у світогосп. процесах

Силабус_Теоретична економіка

Cилабус_Рекреалогія

Силабус_Ділова_іноземна_мова

Силабус  Мененеджмент 261

Силабус  Мененеджмент 361

Cилабус Маркетинг 4 курс

Cилабус Рекреаційна географія 2-3 курси

Силабус Безпека життєдіяльності 1 курс

Силабус Географія Туризму 2 курс

Силабус Екологічний (зелений) туризм 2 курс.pdf

Силабус Економіка підприємства 3 курс

Силабус Інформатика та інформаційні технології 2 курс

Силабус_Дозвіллєзнавство 3 курс.pdf 

Силабус_Культурно-пізнавальний туризм 4 курс.pdf 

Силабус Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії 1 курс

Силабус_Спортивний туризм 4 курс.pdf 

Силабус Інфраструктура туризму (Дизайн туристично-рекреаційних комплексів) 4 курс

Силабус Історія туризму 4 курс

Силабус Логістика в туризмі 4 курс

Силабус Молодіжний туризм 4 курс.

Силабус Організація ресторанного господарства 3 курс

Силабус Організація туризму 2-3 курс

Силабус Основи музейної справи 2 курс

Силабус Право (правознавство та рег.тур. діяльності) 3 туризм денна.pdf (551.3 Kb)

Силабус Регіональна економіка 4 курс

Силабус Рекреаційні комплекси світу 2 курс

Силабус Страхування 4 курс

Силабус Українська мова 1 курс

Силабус Філософія 2 курс

Силабус Менеджмент 4 курс

Силабус Організація готельного господарства 3 курс

Силабус Світовий туризм та готельне господарство 1 курс

Силабус Управління бізнес процесами 1М

Силабус Упраління туристичними дестинаціями 1М

Силабус Управління сталим розвитком в туризмі 1М

Силабус Сучасні маркетингові комунікації 1М

Силабус Інноваційні технології в туризмі 1М

Силабус Упраління якістю туристичних послуг 1М

 Силабус Психологія управління та конфліктологія 1M

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

РП Спеціалізований туризм 1 курс

РП Основи наукових досліджень 2 курс

РП Статистика 2 курс

РП Історія України та української культури 1 курс

РП Організація готельного господарства 3 курс

РП Вступ до фаху 1 курс

РП Ділова іноземна мова 2 курс

РП Дозвіллєзнавство 3 курс

РП Вища та прикладана математика 1курс

РП Друга ділова іноземна мова 3 курс

РП Екологія 1 курс

РП Економічна теорія 2 курс

Готельно-ресторанна справа

Оновлено: 01.03.2021

СИЛАБУСИ

Силабус Основи кулінарної майстерності_1,2курс

Силабус Безпека життєдіяльності.pdf  1 курс

Силабус Маркетинг 2 курс

Силабус Маркетинг 3 курс

Силабус Мерчандайзинг 4 курс

Силабус_Мікроекономіка 2 курс

Силабус Організація готельного господарства 3 курс

Силабус Організація готельного господарства 4 курс

Силабус Організація обслуговування напоями 4 курс

Силабус Організація ресторанного господарства 3курс

Силабус Організація ресторанного господарства 4курс

Силабус Право (правознавство та підприємницька діяльність) 3 курс.pdf (540.8 Kb)

Силабус Стандартизаця, сертифікація і метрологія 2 курс

Силабус Теоретична економіка 2 курс

Силабус Технологія продукції ресторанного господарства 3курс

Силабус Товарознавство 2курс

Силабус Управління якістю

Силабус Філософія

Силабус Гігієна і санітарія в галузі 

Силабус Інформаційні системи та технології

Силабус Організація дозвілля

Силабус Менеджмент грг

Силабус Організація інтер`єру

Силабус Основи курортної справи 

Силабус Силабус Світовий туризм та готельне господарство

 Силабус Фізичне виховання 

Силабус Культура готельно ресторанної справи 1курс

Силабус Страхування 2 курс

Силабус Стратегічний Менеджмент 1М

Силабус Стратегічний маркетинг 1М

Силабус Фінансовий менеджмент 1М

Силабус  Управління бізнес процесами 1М

Силабус_Бізнес_планування_грс_1М

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

РП_ Право

РП_Громадське будівництво

РП_Екологія

РП_Економіка підприємтсва

РП_Експертиза якості надання

РП_Інженерна графіка

РП_Інженерне обладнання_будівель

РП_Іноземна_мова 

РП_Інфраструктура готельного господарства

РП_Макроекономіка

РП_Маркетинг

РП_Мікроекономіка

РП_Основи кулінарної майстерності

РП_Основи економічної_теорії

РП_Основи наукових досліджень

РП_Політологія

РП_Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

РП_Психологія

РП_Соціологія

РП_Українська мова

РП_Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

РП_Філософія

РП_Харчова хімія

РП-Бухгальтерський облік

 РП_Вища математика.pdf 

РП_Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі.pdf 

РП_Історія України та укр культури.pdf 

РП_Мікробіологія.pdf 

РП Організація ресторанного гоосопдарства 3, 4 курс.pdf 

РП Стандартизація, сертифікація та метрологія 2 курс.pdf 

РП Технологія продукції ресторанного господарства 3, 4 курс.pdf 

РП Товарознавство 1 курс.pdf 

РП Гігієна і санітарія 2 курс.pdf 

РП Огранізація готельного господарства 3, 4 курс.pdf 

РП Безпека життєдіяльності 2 курс .pdf 

РП Інформаційні системи та технології 1 курс.pdf 

РП Менеджмент готельно-ресторанного господарства 3 курс.pdf 

РП Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві 4 курс.pdf 

Методичні_вказівки_до_написання_курсових_робіт

НАСКРIЗНА_1_2_3_4_Переддимпломна_бакалавр

Пошук книг в електронному каталозі бібліотеки

Оновлено: 05.02.2021